Connect with us

Zprávy

VMware se může již druhým rokem stát součástí indexu Dow Jones Sustainability Index

Společnost VMware byla pozvána, aby se již druhým rokem stala součástí indexu Dow Jones Sustainability Index (DJSI) pro rok 2021, jednoho z nejvýznamnějších světových ukazatelů v oblasti ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a řídicí praxe (ESG).

Společnost VMware se v hodnocení ESG umístila na 97. percentilu v kategorii softwaru a služeb a patří mezi šest nejlepších softwarových společností.

„Politikou ESG se řídí vše, co ve VMware děláme. Pokroky v naplňování cílů naší Agendy 2030 transparentně vykazujeme prostřednictvím pravidelných zpráv,“ říká Nicola Acutt, viceprezidentka pro oblast ESG společnosti VMware. „Být takto oceněni – zvláště již druhým rokem v řadě – považujeme za významný úspěch a jsme mimořádně hrdí na výsledky, které začínáme pozorovat. Je to výsledek každodenní práce našich týmů a ukazatel oddanosti celé firmy myšlenkám ESG, které se promítají do našich procesů, politik a vztahů s dalšími stranami.“

DJSI jsou vážené indexy plovoucí hodnoty tržní kapitalizace, které sestávají z globálních, regionálních a národních benchmarků, které měří výkonnost společností podle vybraných kritérií ESG. Dow Jonesův světový index udržitelnosti (DJSI World) a Dow Jonesův severoamerický index udržitelnosti (DJSI North America) uplatňují transparentní, na souboru pravidel založený proces výběru firem, který vychází ze skóre S&P Global ESG jakožto výsledku každoročního hodnocení udržitelnosti S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA). Hodnocení CSA je založené na dotazníku, který zkoumá jak veřejné, tak neveřejné údaje poskytnuté zúčastněnými společnostmi. V letošním roce bylo k účasti na S&P Global CSA pozváno více než 10 000 veřejně obchodovaných společností.

Společnost VMware dosáhla vysokého skóre v klíčových oblastech obchodního chování, včetně informační bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti, lidských práv, pracovněprávní praxe, environmentálního reportingu nebo korporátního občanství a filantropie.

„Blahopřejeme společnosti VMware k zařazení do indexů DJSI World a DJSI North America,“ řekl Manjit Jus, ředitel globálního výzkumu ESG společnosti S&P Global. „Je-li firma součástí indexu DJSI, znamená to, že patří ve svém odvětví mezi lídry v oblasti udržitelnosti. Rekordní počet firem, které se v roce 2021 hodnocení S&P Global Corporate Sustainability Assessment zúčastnily, je důkazem sílícího hnutí za otevřenost a transparentnost v oblasti ESG.

Agenda 2030 společnosti VMware představuje desetiletý závazek v oblasti ESG a výzvu k akci na podporu udržitelnějšího, spravedlivějšího a bezpečnějšího světa. Tvoříme budoucnost, ve které naše technologie budou mít pozitivní dopad na všechny naše zainteresované strany: zaměstnance, zákazníky, dodavatele, akcionáře, místní komunity i naši planetu. Další informace o politice ESG společnosti VMware.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com