Connect with us

Zprávy

Stůjte zpříma, vzdělávejte se, vytrvejte a nikdy se nevzdávejte,

říká Cecilia Regolo, hlavní specialistka na rozvoj obchodu, Western Digital

  1. Jaké byly pro vás jako ženu největší výzvy ve vašem oboru? Jak jste je překonala?

Proniknout do technologických odvětví někdy může být pro ženy obtížné, a to se projevuje už na úrovni vzdělávání. Když jsem například studovala na IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), byla jsem tam jen jednou z mála studentek. Když se vrátím ještě dále, během svého dětství v Itálii jsem viděla, že úspěch u žen vypadal úplně jinak a překonání těchto stereotypů v mém vlastním životě a kariéře bylo náročné.

Pokud jde o to, jak jsem tyto překážky překonávala já osobně, mí rodiče vždy za mnou stáli v mé snaze o budování kariéry v IT. Podporovali například mé cestovní plány a povzbuzovali mě k práci v různých zemích Evropy a USA. Mít za sebou podpůrnou síť, ať už se jedná o rodinu, přátele nebo pracovní mentory, je pro dosažení cílů žen klíčové.

Když jsem začínala svou kariéru, byla jsem vždy jedinou ženou na technických pozicích v kontaktu se zákazníky a postupem času jsem se naučila, jak se v týmu odlišit využitím svých silných stránek. Věřím, že tím, že jsem prokázala svou hodnotu v týmu, jsem překonala všechny předsudky, které o mně kolegové mohli mít.

  1. Změnila pandemie přístup žen k jejich kariéře a růstu? Jak pandemie ovlivnila vaši práci a duševní pohodu?

Domnívám se, že pandemie přinesla další výzvy pro všechny, zejména pro ženy. V mnoha případech mohou být ženy ve svých rodinách z velké části zodpovědné za péči o děti a nutnost skloubit práci z domova a domácí vzdělávání zvyšuje tlak na pracující matky. Kromě toho je v průběhu pandemie stále obtížnější pečovat o duševní zdraví. Při práci na dálku je důležité dělat si přestávky, odejít od notebooku a pobýt venku.

  1. Jaké jsou podle vás nejpalčivější genderové předsudky, kterým ženy ve světě technologií čelí?

Z mých dlouholetých zkušeností vyplývá, že se někdy předpokládá, že ženy nejsou dostatečně technicky zdatné nebo že by mohly být posuzovány podle svého vzhledu a předpokládá se, že nemají stejné technické znalosti a porozumění jako jejich mužští kolegové. U žen, které vystoupaly po kariérním žebříčku, mohou být také zpochybňovány jejich těžce získané dovednosti a úspěchy. Problémem je také nedostatečné zastoupení žen ve vedoucích pozicích ve firmách, což by mohlo mladým dívkám a ženám ztěžovat snahu o získání vedoucích pozic.

  1. Jak vy a vaše organizace jako špička v oboru usnadňujete ostatním ženám dosahování jejich profesních cílů?

Ve Western Digital pracuji něco málo přes tři měsíce a v organizaci jsem zaznamenal mnoho pozitivních věcí. Transparentnost je klíčová a pro vedoucí ženy je zásadní, aby propagovaly a podporovaly ostatní ženy. Tento proces mohou podpořit iniciativy společnosti: Společnost Western Digital nedávno spustila interní program, který propojuje ženy ve společnosti, poskytuje jim informace a podporuje jejich osobní rozvoj prostřednictvím externích přednášek, školení a mentorských programů. Tato mentorská setkání podporují zaměstnance při zkoumání a projednávání nápadů. Pěstování vůdčích a komunikačních dovedností může urychlit změny v rámci širšího podniku.

Stejně jako existují rozdíly mezi muži a ženami v oblasti vědy, techniky, inženýrství a matematiky (STEM), existují rozdíly mezi muži a ženami také v oblasti patentování. V rámci svého poslání změnit údajně nízké zastoupení vynálezkyň začala společnost She Invents usilovat o zajištění spravedlivého zastoupení vynálezkyň s cílem zvýšit účast technických pracovnic společnosti na patentové činnosti. Společnost She Invents podnikla několik kroků k dosažení svého cíle. Nejprve společnost zavedla mentoringový program, v jehož rámci se zkušenější vynálezci a vynálezkyně mohli podělit o své znalosti patentového procesu společnosti Western Digital s méně zkušenými vynálezkyněmi a vynálezci. Mentoři konkrétně pomáhají mentorovaným identifikovat potenciálně patentovatelné nápady, předkládat tyto nápady k patentovému posouzení a proměňovat schválené nápady v patentové přihlášky. V rámci programu She Invents se ženy staly také členkami výborů pro posuzování patentů, což jim umožnilo získat hlubší znalosti o patentovém procesu společnosti Western Digital a radit méně zkušeným vynálezkyním (zejména technologickým pracovnicím, pro něž může být snazší obrátit se na členku výboru). Od prvního interního oznámení programu v květnu 2020 se účast žen v patentovém programu zvýšila o 27 %. Patentového procesu se účastní stále více žen a získávají znalosti potřebné k uvědomění si své hodnoty, což podporuje jejich profesní rozvoj a dodává jim sebevědomí k vyjádření vlastních myšlenek. Díky tomu jsou tyto ženy v práci spokojenější a stoupají na žebříčku vedoucích pozic.

Zastoupení pracovnic ve vedoucích pozicích má důležitou společenskou odezvu. Mám pro to velmi osobní příklad: nedávno mi neteř s potěšením řekla, že jsem pro ni vzorem a inspirací. V současné době studuje čtvrtý ročník střední školy a sní o práci v oblasti špičkových technologií. Věřím, že díky tomu, že se mi v mé kariéře daří, má neteř získala sebevědomí vstoupit do odvětví, kde dominují muži. Potřebujeme prostě více ženských vzorů, které ukazují, že pohlaví by nemělo v kariéře hrát roli.

  1. Co je vaší mantrou úspěchu? Můžete se podělit o radu pro ženy a dívky, které chtějí dosáhnout úspěchu v oblasti technologií a prolomit předsudky?

Stůjte zpříma, vzdělávejte se, vytrvejte a nikdy se nevzdávejte. Buďte laskavé, ale zároveň tvrdé, a pozorně sledujte, co v dané situaci chybí, abyste tuto mezeru mohly zaplnit. Klíčové je také naslouchání, bez kterého nemusíte plně pochopit celý obraz a učinit správné rozhodnutí. Zaměření na tyto oblasti vám pomůže vyniknout.

Cecilia se narodila a vyrostla v Itálii. Vystudovala elektrotechniku na univerzitě La Sapienza v Římě a specializovala se na telekomunikace. V roce 1999 se kvůli kariéře přestěhovala do USA, ale v roce 2020 se vrátila do Itálie, aby byla nablízku své rodině. Prošla různými zaměstnáními a pozicemi v odvětví IT: svou kariéru zahájila jako inženýrka aktivních systémů užitečného zatížení v ESA v Nizozemsku, poté přešla do Texas Instruments a zastávala různé evropské pozice v oblasti zákaznické podpory, produktového marketingu a systémů a aplikací pro paměti DRAM a NOR Flash. Poté více než 20 let pracovala na různých pozicích v oblasti aplikací, obchodního rozvoje a regionálního marketingu (po celém světě) pro produktové kategorie NOR Flash, PSRAM, DRAM, NAND a SSD ve společnosti Micron. V paměťovém průmyslu zůstala jako manažerka rozvoje obchodu a pracovala pro společnosti WPG America (distributor) a Toshiba/Kioxia. Ve společnosti Toshiba/Kioxia zastávala pozici segmentové manažerky pro zabudované produkty, SSD pro datová centra a software NVMe-oF.

 Nyní působí v Pavii.

 

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com