Connect with us

Zprávy

Služby VMware Cross-Cloud pomáhají zákazníkům snáze provozovat podniková prostředí v cloudu AWS

Společnost VMware usnadňuje zákazníkům AWS nákup a nasazování služeb VMware Cross-Cloud v prostředích Amazon Web Services (AWS). Služby VMware Cross-Cloud pomáhají zákazníkům AWS digitálně inovovat při zachování kontroly nad IT.

VMware Carbon Black Cloud a VMware Tanzu jsou nejnovější služby, které jsou nyní k dispozici na AWS Marketplace – digitálním katalogu s tisíci položek, který zákazníkům usnadňuje hledání, testování, nákup a zavádění softwaru od nezávislých dodavatelů, který běží na AWS.

Služby VMware Cross-Cloud nabízejí výrazné výhody jak z hlediska provozu IT, tak pro vývojáře pracující v AWS. Mezi tyto výhody patří urychlení modernizace aplikací, rychlejší migrace pracovních zátěží do cloudu, zavedení cloudového provozního modelu v celé organizaci a bezpečnější a efektivnější připojení distribuované pracovní síly ke cloudovým prostředkům.

„Ať už zákazník přešel na provoz výhradně v AWS, nebo má smíšené prostředí AWS a VMware vSphere, služby VMware Cross-Cloud mu poskytují svobodu a naprostou kontrolu, kterou potřebuje k inovacím a úspěchu na trhu,“ říká Vittorio Viarengo, viceprezident pro cross-cloudová řešení společnosti VMware. „Rozšíření naší přítomnosti na tržišti AWS Marketplace je dalším důkazem naší snahy vycházet zákazníkům vstříc a poskytovat jim řešení pro takové strategické cloudové prostředí, jaké si sami vyberou.“

„Přidání služeb VMware Cross-Cloud do AWS Marketplace zpřístupňuje portfolio řešení VMware jak vývojářům, tak pracovníkům infrastruktury a provozu, kteří budují a provozují podnikové aplikace v AWS,“ říká Mona Chadha, ředitelka AWS Marketplace Category Management. „Naši společní zákazníci díky tomu mohou jednodušeji pořizovat a rychleji zavádět služby VMware Cross-Cloud, a tedy z nich mít dříve ekonomický prospěch a dosahovat lepších výsledků.“

VMware Tanzu podporuje modernizaci aplikací a rozvoj DevSecOps

VMware Tanzu je modulární aplikační platforma pro vytváření, provoz a správu moderních aplikací na AWS a hybridní cloudové infrastruktuře. Tanzu poskytuje vývojářům a pracovníkům provozu IT konzistentní prostředí, které jim pomáhá s menším úsilím zvládnout náročnost moderních aplikací a Kubernetes i ve větším rozsahu. Core to Tanzu je distribuce Kubernetes vycházející ze základní verze platformy. Je snadná na ovládání a správu pomocí rozhraní Cluster API pro zavádění a aktualizaci klastrů. Zákazníci mohou využít odborných služeb laboratoří VMware Tanzu Labs, které mají statut Advanced Technology Partner programu AWS Partner Network (APN). Jejich experti pomohou s budováním nových schopností a zaváděním procesů s okamžitým a trvalým dopadem. Co zákazníci AWS získají díky Tanzu:

• Samoobslužný přístup vývojářů ke klastrům spolu s bezpečným standardizovaným modelem pro vytváření a údržbu kontejnerů.

• Celoplošnou správu pravidel pro přístup k podům, sítě a zabezpečení, která umožňuje uplatňování pravidel na stovky klastrů Kubernetes současně, bez ohledu na to, kde běží, a také na konkrétní jmenný prostor, který je společný pro vícero různých klastrů Kubernetes.

• Úplný přehled o celém prostředí na základě vyhodnocování více než milionu údajů za sekundu, což umožňuje rychlejší řešení potíží a inteligentní upozorňování na potenciální anomálie ve všech klastrech a pracovních zátěžích, které v nich běží.

VMware Carbon Black Cloud zajišťuje konzistentní a jednotné zabezpečení podnikového prostředí
VMware Carbon Black Cloud je nativně cloudová platforma pro ochranu koncových bodů, pracovních zátěží a kontejnerů, která zákazníkům umožňuje zavést konzistentní moderní zabezpečení v AWS a hybridních cloudových prostředích. Pomocí analýzy více než bilionu bezpečnostních událostí denně(1) VMware Carbon Black Cloud aktivně odhaluje vzorce chování útočníků a umožňuje obráncům reagovat a přijímat potřebná opatření v reálném čase odkudkoli na světě. Funkce zabezpečení koncových bodů, pracovních zátěží a kontejnerů jsou sjednocené do jedné konzoly a jednoho agenta, takže infrastrukturní a bezpečnostní týmy sdílí jeden zdroj pravdy a společně mohou zabezpečení zdokonalovat. Co zákazníci AWS získají díky VMware Carbon Black Cloud:

• Nativně cloudové zabezpečení koncových bodů, které kombinuje prevenci a automatizovanou detekci na ochranu podniku před celým spektrem dnešních sofistikovaných útoků.

• Pokročilou ochranu pro moderní datová centra, které poskytuje účinnější zabezpečení pracovních zátěží běžících ve virtualizovaných, privátních a hybridních cloudových prostředích.

• Zabezpečení kontejnerů podnikové třídy, které zajišťuje nepřetržitý přehled, ochranu a compliance u kontejnerizovaných aplikací od vývoje po produkční nasazení v AWS a privátních cloudových prostředích.

Transformace správy cloudu pomocí řešení CloudHealth

CloudHealth je robustní platforma pro správu cloudu, která pomáhá zákazníkům AWS zjednodušit finanční řízení cloudu, zefektivnit využití cloudu a zlepšit spolupráci mezi různými jednotkami organizace. Zákazníci AWS mohou těžit z rozsáhlých znalostí a zkušeností společnosti VMware v oblasti správy veřejného cloudu k budování a rozvíjení vlastních schopností v této oblasti pomocí osvědčeného rámce. Co zákazníci AWS získají díky řešení CloudHealth:

• Rychlejší rozhodování díky sladění cloudových dat s obchodním kontextem a přístup k vlastním reportům a přehledům přizpůsobeným jednotlivým obchodním funkcím, týmům nebo projektům.

• Lepší využití prostředků a optimalizace nákladů díky doporučením ohledně nastavení rozsahu služeb AWS a řízení rezervovaných instancí a plánů úspor.

• Efektivnější cloudový provoz díky implementaci zásad správného řízení s aktivním upozorňováním a automatizovanými činnostmi v prostředí AWS.

„Velmi vítáme informovanost, kterou CloudHealth poskytuje. Na jednom místě máme úplný přehled o nákladech na AWS a můžeme sdílet informace mezi jednotlivými týmy,“ říká James Fogerson, manažer centra cloudové excelence společnosti Robert Half. „Vrcholový management skutečně oceňuje naše zaměření na řízení nákladů na AWS a průběžné informování pracovníků o aktuálních výdajích. Dobře k tomu slouží reporty, které můžeme generovat. Díky nim celý tým ví, kam putují náklady, a souhlasí s tím, že by měly být hlavním faktorem při rozhodování.“

Posílení zabezpečení cloudu a Kubernetes pomocí CloudHealth Secure State

CloudHealth Secure State je inteligentní nativně cloudová platforma pro zajištění bezpečnosti a compliance, která zákazníkům pomáhá chránit miliony cloudových prostředků ve velkém měřítku. CloudHealth Secure State pomocí cloudového datového modelu založeného na vztazích mezi prostředky zlepšuje bezpečnostní přehled díky vyhledávání prostředků v reálném čase, pokročilé korelaci rizik a více než 950 pravidlům pro osvědčené postupy. Do šesti sekund od oznámení cloudové události dokáže rozpoznat 95 % případů porušení zabezpečení nebo compliance. Co zákazníci AWS získají díky řešení CloudHealth Secure State:

• Omezení případů chybné konfigurace a prioritizaci hrozeb pomocí vizualizace kontextu rizik a bezpečné automatické nápravy.

• Zlepšení shody s oborovými standardy díky předpřipraveným benchmarkům a možnosti přizpůsobení specifickým podmínkám podniku.

• Realizaci cloudového bezpečnostního programu díky lepší spolupráci mezi vývojovým, bezpečnostním a provozním týmem.

„CloudHealth Secure State nám poskytuje ucelený pohled na cloudové prostředky společnosti Discovery a umožňuje nám fungovat v AWS bezpečněji,“ říká Johan Marais, manažer platformních služeb společnosti Discovery Group. „Můžeme v reálném čase vizualizovat rizika související s nasazením infrastruktury nebo změnami konfigurace v našem prostředí AWS. Na základě různých metrik a mantinelů nabízí také mechanismus pro automatickou nápravu případného porušení pravidel a zlepšení stavu zabezpečení našeho prostředí AWS. Platforma CloudHealth Secure State navíc usnadňuje kontrolu compliance podle předdefinovaných rámců zásad správného řízení i vlastních rámců, které jsou pro naši organizaci důležité.“

Nativně cloudové vyrovnávání zátěže a zabezpečení internetového provozu pomocí pokročilého nástroje VMware NSX Advanced Load Balancer

VMware NSX Advanced Load Balancer je moderní samostatná platforma aplikačních služeb pro nasazení ve veřejném cloudu nebo v lokálním prostředí. Tato softwarově definovaná platforma poskytuje lokální a globální vyvažování zátěže, funkce firewallu webových aplikací (WAF) a služby přístupu ke kontejnerům. NSX Advanced Load Balancer se nativně integruje s AWS a centrálně koordinuje distribuované vyrovnávání zátěže a prostředků zabezpečení aplikací, výkonnou analýzu a přehled. Pomáhá tak správcům řešit problémy v řádu sekund a elasticky na vyžádání škálovat služby napříč datovými centry a cloudy. Co zákazníci AWS získají díky NSX Advanced Load Balancer:

• Zjednodušení poskytování aplikací díky centrální koordinaci, elastickému škálování a nativně cloudové integraci v různých cloudových a lokálních prostředích.

• Automatizaci vyrovnávání zátěže, automatické škálování, přístup ke kontejnerům a zabezpečení aplikací na podporu samoobslužnosti pro aplikační týmy.

• Přesné určení problémů s výkonem a zabezpečením aplikací na základě podrobného přehledu o více než 700 síťových parametrech.

Zajištění bezpečnějšího a konzistentnějšího přístupu k aplikacím pomocí VMware SASE
VMware SASE spojuje SD-WAN s cloudově poskytovanými bezpečnostními funkcemi, včetně cloudového zabezpečení internetového provozu, přístupu k síti na principu nulové důvěry a firewallu. Tyto schopnosti jsou poskytované ve formě služby v blízkých i vzdálených periferních umístěních prostřednictvím globální sítě přípojných bodů. Díky využití VMware SASE mohou zákazníci AWS zjednodušit, spravovat a automatizovat infrastrukturu WAN v tisících lokalit a lépe podporovat rozptýlenou pracovní sílu. Co zákazníci AWS získají díky VMware SASE:

• Zabezpečený vzdálený přístup pro aplikace běžící v AWS a zařízeních AWS Outpost, který je škálovatelný a jednoduchý na zavedení a ovládání.

• Konzistentní a spolehlivé poskytování aplikací mobilním klientům, pobočkám a areálům prakticky za jakýchkoli síťových podmínek.

• Lepší provozní odolnost podniku díky nezávislosti síťového přenosu a ihned využitelným automatizovaným přehledům o stavu sítě a poskytování aplikací

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com