Connect with us

Zprávy

Red Hat přinesl automatizační platformu Ansible Automation Platform do Microsoft Azure

Red Hat oznámil dostupnost Red Hat Ansible Automation Platform on Microsoft Azure. Nové řešení vychází ze standardu společnosti Red Hat pro automatizaci v hybridním cloudu, který byl zdokonalen s ohledem na měnící se realitu IT v rámci hybridního cloudu. Spolupráce společností Red Hat a Microsoft přináší výkonné řešení, které zákazníkům poskytuje flexibilitu při zavádění automatizace pro poskytování jakýchkoli aplikací – kdekoli a bez dalších režijních nákladů či komplikací.

Kombinace síly cloud computingu a pohodlí spravovaných služeb umožňuje IT organizacím v jejich cloudu rychle automatizovat a škálovat. Zákazníci společností Red Hat a Microsoft se nemusí starat o nasazení a konfiguraci řešení, které dokáže řešit specifické případy použití v podnikové sféře. Místo toho mohou okamžitě začít pracovat na komplexních scénářích, jako jsou automatizované konfigurace operačních systémů, poskytování aplikací, automatizace sítě, infrastruktura jako kód (IaC) a orchestrace zabezpečení.

Podle zprávy IDC „až 97 % organizací vidí zásadní překážky, které jim brání v efektivním využití automatizace v rámci celého podniku. Do roku 2023 bude mnoho snah o automatizaci IT zpožděno nebo zcela selže kvůli nedostatečným investicím do vytvoření týmů IT/Sec/DevOps se správnými nástroji a dovednostmi. Konečným cílem je zajistit konzistentní, koherentní a kooperativní automatizaci ve velkém měřítku.“


Red Hat Ansible Automation Platform on Azure pomáhá IT organizacím provádět tyto náročné úkoly ve velkém měřítku a zároveň minimalizovat chyby uživatelů. Integrace se službami Azure, včetně výpočetních, síťových a úložných služeb Azure, může dále zvýšit návratnost investic do automatizace a umožní zákazníkům škálovat provoz jejich IT.

Red Hat Ansible Automation Platform on Azure umožňuje podnikovým týmům IT dosáhnout většího rozsahu, rychlosti a standardizace postupů automatizace pro jejich hybridní cloud. To jim pomáhá odebrat zátěž spojenou s údržbou a provozem infrastruktury a umožňuje jim soustředit se výhradně na poskytování automatizačních strategií pro efektivnější, flexibilnější a škálovatelnější podnikání.

Nejnovější verze platformy Ansible Automation Platform přidává samostatné automatizační funkce pro nasazení v obrovském měřítku v hybridních cloudech a prostředích na okrajích sítě a zároveň posunula automatizaci hlouběji do životního cyklu vývoje aplikací. Její flexibilní základ, nástroje, služby a možnosti nabízejí zcela novou úroveň přizpůsobení a řízení, která rozšiřuje hranice možností podniků.

„Věříme, že toto je desetiletí automatizace. Stejně jako v jiných oblastech, od výroby po logistiku, je automatizace jedinou technologií, která umožňuje provozní škálovatelnost nezbytnou pro vývoj a provoz v měřítku hybridního cloudu. Zákazníci po celém světě si to uvědomují a zkoumají mnoho různých možností. Potřeby automatizace každé organizace ale dalece přesahují pouhé vytváření a ničení úloh nebo infrastruktury. Pokud jste v jakémkoli provozním týmu zaměřeném na nepřetržitou správu IT, pouhé automatizované poskytování infrastruktury vám stačit nebude. Ansible Automation Platform dává DevOps a ITOps možnost ve velkém měřítku automatizovat a řídit každý aspekt životního cyklu aplikace, ale také NetOps, SecOps a FinOps možnost automatizovat množství úloh, které je třeba provádět bez ohledu na nasazení aplikace,“ řekl Joe Fitzgerald, viceprezident a generální ředitel Ansible Business Unit ve společnosti Red Hat.

„Díky integraci open source automatizačních technologií, jako je Red Hat Ansible Automation Platform, do Microsoft Azure mohou zákazníci lépe automatizovat ve velkém měřítku, rozvíjet stávající postupy a zavádět kulturu automatizace, která bude odpovídat budoucím potřebám podniků. Díky naší pokračující spolupráci se společností Red Hat jsou inovace pro zákazníky maximálně dosažitelné a efektivní,“ řekla Erin Chappleová, korporátní viceprezidentka Azure Core Products and Design ve společnosti Microsoft.

„Zavádění veřejného cloudu stále strmě roste. Složitost řízení tohoto růstu a plnění požadavků digitální transformace jednotlivých oborů podnikání navíc zvyšuje tlak na týmy zajišťující provoz IT. Aby bylo možné držet krok, je zapotřebí nových automatizačních řešení. Začlenění podnikové automatizační platformy je atraktivním doplňkem pro zákazníky veřejného cloudu, kteří chtějí tuto výzvu řešit a rychle rozšířit případy použití. S rostoucí potřebou efektivity na úrovni celých podniků roste i potřeba efektivity jejich IT systémů,“ řekl Jevin Jensen, viceprezident pro výzkum, Intelligent CloudOps Market, ve společnosti IDC.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com