Connect with us

Zprávy

Hrozby typu Log4j již jsou běžnými break/fix nástroji nezvládnutelné

ZEBRA SYSTEMS uvedl, že hlavními důvody přechodu tradičních IT poskytovatelů na MSP model je potřeba vyšší produktivity a automatizace při řešení stále náročnějších požadavků zákazníků. V loňském roce se také objevily rozsáhlejší bezpečnostní hrozby, které již nelze s tradičním přístupem break/fix efektivně eliminovat.

K nejvážnějším incidentům se z pohledu poskytovatelů IT služeb zařadily zejména tzv. supply chain útoky umožňující získat přístup k datům klientů přes nezabezpečenou infrastrukturu poskytovatelů. Ke konci roku 2021 pak došlo k odhalení zranitelnosti v knihovně Log4j, která naráz ohrozila stovky softwarových systémů využívaných organizacemi po celém světě. Rozsah takovýchto útoků je již nad síly těch dodavatelů IT služeb, kteří se spoléhají hlavně na reaktivní přístup k incidentům.

Řada z nich přechází či doplňuje své portfolio o MSP služby postavené na prověřených RMM platformách s integrovanými nástroji kybernetické bezpečnosti. K hlavním přínosům integrovaných řešení pro vzdálenou správu a monitoring (RMM) patří:

  • Automatizace rutinních činností – podle některých údajů umožňuje ušetřit až 240 hodin ročně na jednoho pracovníka a soustředit se na klíčové úkoly.
  • Automatizovaný patch management – dovoluje zvládnout aktualizace vysokého množství softwarových systémů a minimalizovat rizika napadení.
  • Inteligentní ochrana koncových zařízení – umožňuje lépe reagovat na zero-day hrozby, které nejsou zjistitelné běžnými antiviry.
  • Rychlý a bezpečný vzdálený přístup – zejména v situaci vyššího počtu uživatelů pracujících z domova.
  • Vyšší produktivita – s moderními MSP nástroji dokáže jeden technik spravovat až 1 000 koncových bodů u zákazníků.
  • Transparentní vztahy se zákazníky – s konzistentní tvorbou nabídek, reportů a fakturací poskytovaných MSP služeb.

„V loňském roce se objevilo několik bezpečnostních incidentů, které ukazují na snahu o vyšší efektivitu kybernetických útoků,“ řekl Ondřej Šabata, Sales Engineer pro řešení N-able ve společnosti ZEBRA SYSTEMS. „Pro poskytovatele IT služeb to bohužel znamená, že minimálně stejnou snahu musejí vyvinout při ochraně svých zákazníků. Nezbytným trendem je tak přechod od reaktivního modelu poskytování IT služeb k proaktivnímu MSP přístupu s pomocí RMM platformy integrující bezpečnostní nástroje typu ochrana koncových bodů, ochrana e-mailů, správa hesel či patch management.“

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com