Connect with us

Zprávy

Datech navázal partnerství se specialistou na simulace ProModel

Datech Solutions, specializovaná divize společnosti Tech Data – a TD SYNNEX Company se zaměřením na distribuci produktů Autodesk, uzavřela partnerství se společností ProModel. Úzká spolupráce Datech s ProModel umožní partnerům Autodesk rozšířit portfolio a nabídnout zákazníkům v podobě balíčků ProModel AutoCAD Edition sofistikované simulační nástroje pro oblast architektury a strojírenství.

Datech je díky znalostem a zkušenostem s řešeními AutoCAD a personalizovaným službám, které nabízí partnerům, dobře zaveden jako přední distributor Autodesku v regionu EMEA. Dohoda se společností ProModel představuje součást širšího strategického plánu, podle kterého bude Datech k Autodesk poskytovat navíc vybraná doplňková řešení s přidanou hodnotou.

ProModel se zaměřuje na vytváření realistických simulačních modelů v rámci nástrojů AutoCAD. Uživatelé AutoCAD díky simulacím procesů získávají hlubší vhled do designu provozu, což zvyšuje efektivitu navrhování výrobních a stavebních projektů.

ProModel AutoCAD Edition umožňuje na navrženém prostorovém řešení například výrobní haly simulovat proces výroby přímo v AutoCAD a ověřovat, jak se změny prostorového uspořádání projeví na chodu továrny nebo provozu budovy. ProModel je s týmy Autodesku v úzkém propojení při vývoji tohoto řešení, které umožňuje vytvářet simulace v aplikacích AutoCAD Architecture a AutoCAD Mechanical.

„Naše partnerství s ProModel dovoluje partnerům Autodesku posílit nabídku zákazníkům. ProModel usnadňuje vytváření realistických, efektivních simulačních modelů v rámci softwarových nástrojů AutoCADu a tím zvyšuje efektivitu přípravy výrobních a stavebních projektů,“ dodal senior viceprezident Datech Solutions Mike Appel.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com