Zprávy

Cisco: řešení NaaS (síť jako služba) čeká prudký rozvoj

Model poskytování IT prostředků ve formě služby (aaS) již prokázal své přednosti například v případě softwaru (Software as a service), cloudu (CaaS) nebo řešení pro koncové uživatele. Stále výrazněji se prosazuje i ve způsobu zavádění síti. Průzkum Cisco Global Networking Trends ukázal, že využití řešení „síť jako služba (NaaS)“ čeká bouřlivý rozvoj.

NaaS je cloudový model založený na účtování podle spotřeby, který uživatelům umožňuje snadno provozovat síť, aniž by museli vlastnit, budovat nebo udržovat vlastní infrastrukturu. Dokáže plně nahradit klasický fyzický model se všemi přepínači, směrovači a dalším hardwarem. Síť o všechny její funkce si uživatel najímá formou předplatného. Odpadají tak náklady na příslušný hardware, ale také na správu. Navíc jde o řešení velmi flexibilní, které lze velmi rychle rozšiřovat v závislosti na růstu podniku.

Cisco proto svůj letošní průzkum v oblasti sítí zaměřuje právě na NaaS. Zpráva Cisco Global Networking Trends shrnuje výsledky odpovědí 1534 IT manažerů ze 13 zemí.

Nasazení NaaS uvolní ruce IT pro strategické úkoly

Respondenti výzkumu uvedli, že hlavními problémy, které řešili v oblasti podnikových sítí v letošním roce byly reakce na narušení provozu (45 %) a přizpůsobování novým obchodním potřebám (40 %). Zároveň se 46 procent respondentů se domnívá, že by jim nasazení NaaS uvolnilo IT pracovníkům ruce, aby mohli věnovat více času strategickým úkolům a podnikové transformaci. Respondenti očekávají, že přechod na model NaaS změní způsob, jakým pořizují, poskytují a spravují své síťové prostředky.

Přechod k NaaS je podle oslovených IT manažerů spojen s těmito aspekty:

  1. Přístup k nejnovějším technologiím: Významnou motivací pro mnoho manažerů IT je trvalý přístup k nejnovějším síťovým funkcím a technologiím (35 %). IT týmy, které přejdou na NaaS, již nemusí čekat na úplný cyklus obnovy technologií.
  2. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců: Většina (75 %) manažerů IT na celém světě souhlasí nebo rozhodně souhlasí s tím, že koncept NaaS poskytne IT týmům příležitost rozvíjet své dovednosti a umožní jim inovovat.
  3. Správný čas na NaaS: 49 % manažerů IT a 57 % správců sítí se domnívá, že nejvhodnější chvíle pro přechod na NaaS nastává při modernizaci nebo obnově síťové infrastruktury, kdy se hledají inovativní technologie.
  4. Nastupující technologie, která dokáže podporovat obnovu a růst: Více než třetina manažerů IT (36 %) tvrdí, že již má zavedená řešení NaaS, ale při bližším dotazu uvádějí značnou šíři různých definic. To naznačuje, že ne všichni tuto novou technologii zcela chápou.

Jako každá nová technologie je i nasazení NaaS v očích některých IT manažerů spojeno s nejistotou. Respondenti v průzkumu například uváděli obavu, zda NaaS dokáže do budoucna podporovat dnes nepředvídané požadavky (30 %) nebo strach ze ztráty kontroly nad bezpečností (26 %). Často byly jako problém uváděny také náklady a narušení provozu způsobené přechodem (28 %).

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Exit mobile version