Connect with us

Zprávy

Zprávě o trvale udržitelném vývoji společnosti Epson Europe pro rok 2021/22 dominují investice, zelené inovace a posílení vzdělání

Společnost Epson Europe oznámila zveřejnění své zprávy o udržitelném rozvoji v Evropě v letech 2021/22

Tato zpráva popisuje vývoj společnosti směrem k udržitelnějšímu provozu. Zahrnuje způsoby doručení produktů, které naplňují ambice zákazníků ohledně udržitelnosti, a programy, které chtějí posilovat vzdělání prostřednictvím technologií a vysvětlovat dopady klimatické změny.

Na základě globálně známých informací, jako jsou cíle udržitelného rozvoje OSN[1], společnost Epson věnovala 770 milionů eur na přechod k obnovitelným zdrojům energie a snížení svých globálních emisí s cílem dosáhnout teplotního limitu 1,5 °C stanovaného panelem IPCC a stát se nezávislou na podzemních zdrojích do roku 2050.

Epson neustále inovuje své produkty, aby vytvářely méně odpadu, používaly technologii Heat-Free, měly delší životnost a bylo je možné znovu použít a recyklovat.

„Jelikož jsou dopady na klima stále očividnější a závažnější, tak i hlasy volající po udržitelnosti nebyly nikdy hlasitější. Společnost Epson je plně zavázána – finančně i strategicky – k udržitelnější budoucnosti. Tuto změnu prosazujeme poskytováním odpovídajících zákaznických řešení a rozšiřováním osvěty, kterou všichni potřebujeme k vytvoření udržitelnějšího světa,“ říká Marcel Divín, Branch Office Manager Epson Europe CZ&SK.

Udržitelný provoz společnosti Epson

Aktuální zpráva popisuje zaměření společnosti Epson na udržitelnost v každé oblasti provozu, ať už jde o energie, dodavatelský řetězec nebo uzavření kruhu používaných zdrojů.

Udržitelná energie

Výsledky práce v letech 2021/22 dokazují, že společnost Epson: je na cestě k naplnění svého globálního závazku z roku 2021, který spočívá v přechodu na 100% obnovitelné zdroje energie v roce 2023; přechází na mix solárních, větrných, geotermálních a hydroelektrických zdrojů; již ve všech svých evropských prodejních kancelářích zavedla napájení obnovitelnými zdroji; vše zmíněné povede k odhadovaným úsporám 36 000 tun emisí uhlíku za rok počínaje rokem 2023.

Udržitelný dodavatelský řetězec

Společnost Epson se soustředí na budování dodavatelského řetězce, který je optimalizován pro udržitelnost.

V této oblasti provedla v letech 2021/22 následující: přechodem na elektrická, hybridní a nízkoemisní vozidla snížila emise vozového parku pod 105 g uhlíku / 1 automobil / 100 km; optimalizací plnění palet dosáhla zvýšení přepravovaného objemu v kubických metrech o 9,9 % na jednu paletu; přešla ze vzduchové na mořskou přepravu a otevřela nové skladiště, čímž ušetřila přes 6,8 milionů kg uhlíku.

Udržitelné technologie pro zákazníky

Kromě vlastního provozu se společnost Epson věnuje vývoji technologií, které pomáhají zákazníkům dosáhnout cílů udržitelnosti. Na trh přispěla speciálně navrženými řešeními snižujícími dopady zákazníků na klima, jako jsou:

Tiskárny EcoTank, které snižují množství papírového odpadu. Při více než 70 milionech prodaných kusů toto řešení významně přispělo ke snížení využití plastu, což je jedna z hlavních surovin pro výrobu zásobníků inkoustu.

Technologie Heat-Free společnosti Epson, například inkoustové tiskárny Micro Piezo, které mohou být až o 83 % energeticky efektivnější než laserové tiskárny.

Technologie PaperLab, které tvoří cirkulární ekonomiku recyklace papíru a snižují využití vody, papíru a energie.

Jako součást svého závazku přicházet s otevřenými inovacemi šetrnými k lidem i planetě společnost Epson pracuje na bioplastech s výhledem jejich většího využití při výrobě produktů.

Jako součást konsorcia společnost vyvíjí plast z biomasy pocházející z mořské řasy s ambicí dosáhnout ročních dodávek v objemu 200 000 tun do roku 2030.

Epson také zkoumá využití práškových kovů z odpadu při 3D tisku, což má za cíl vytvoření cirkulární infrastruktury v oblasti výroby automobilových nebo elektronických součástek.

Zlepšujeme vzdělávání díky technologiím

Epson vidí vzdělání jako zásadní bod své obchodní strategie – jako účinnou páku při vytváření udržitelnější budoucnosti. Společnost pracuje na zvýšení povědomí o udržitelnosti interně, s partnery, dodavateli, zákazníky a lidskou společností jako celkem. Takové zapojení širší komunity zahrnuje práci s dětmi a mladými lidmi – například v Evropě společnost Epson založila vzdělávací iniciativu Nové horizonty. Ta by měla oslovit 10 000 školáků a poskytnout informace a technologie, které jim pomohou s orientací v událostech, jichž jsou svědky, a lépe pochopit dopad jejich jednání.

Společnost Epson se také snaží šířit osvětu například během konferencí COP pořádaných organizací OSN. Na konferenci COP26 ve Spojeném království v roce 2021 spustila svůj Barometr klimatické reality, ve kterém pokračovala v roce 2022 na konferenci COP27 v Egyptě. Barometr zachycuje povědomí, postoje a kroky související s klimatickou změnou a dopadem na desítky tisíc lidí po celém světě s cílem zajistit lepší rozhodování na úrovni vlád, podniků i jednotlivců.

Globální kritéria

Zpráva také popisuje, jak Epson měří svůj výkon ve srovnání s předními globálními kritérii. V letech 2021/22 tyto standardy tvořily:

Seznam nejlepších firem, který sestavuje nezisková platforma CDP[2], společnost Epson byla zahrnuta druhý rok po sobě; EcoVadis[3], platinové hodnocení třetí rok po sobě; členství v organizaci Responsible Business Alliance (RBA)[4]; přítomnost na indexu FTSE4Good Index[5] 19. rok po sobě.

Marcel Divín, Branch Office Manager Epson Europe CZ&SK, dodává: „Cílem společnosti Epson je pozitivně přispět lidské společnosti – zajistit udržitelnější budoucnost – dát více, nežli bereme. Tato zpráva ukazuje skutečný pokrok, ale také mnohem větší prostor, kam lze pokračovat. Navzdory tomu věříme, že ambiciózní investice, neutuchající inovace a úsilí o osvětu vytvoří svět, který bude udržitelnější.“

 

Environmentální vize 2050 –  http://eco.epson.com/

  1. https://sdgs.un.org/goals
  2. https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores/cdp-a-list-europe
  3. https://ecovadis.com/
  4. https://www.responsiblebusiness.org/
  5. https://www.ftserussell.com/products/indices/ftse4good

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com