Connect with us

Zprávy

Zebra Systems: ke zvýšení produktivity IT administrátorů vede zejména centralizace správy

Společnost ZEBRA SYSTEMS, distributor řešení N-able na českém a slovenském trhu, oznámila, že podle jejího dotazování mezi IT prodejci většina IT administrátorů dnes tráví svůj pracovní čas především správou stávajících zákazníků či rutinními provozními úkoly. 61 % z nich se domnívá, že ke zvýšení produktivity a tím i k dalšímu rozšiřování zákaznické základny vede zejména centralizace nástrojů pro správu IT prostředí. Průzkum byl proveden v červnu 2023 mezi prodejci společnosti ZEBRA SYSTEMS, která je distributorem řešení N-able v ČR, na Slovensku a v jihovýchodní Evropě.

Průzkum rovněž ukázal, že neustále roste počet uživatelů na jednoho administrátora – nyní se jeden IT správce stará v průměru o 75 až 150 uživatelů, přičemž nejsou výjimkou ani administrátoři starající se o více než 300 uživatelů. To vytváří stále větší tlak na pracovníky IT a MSP poskytovatelů a co největší automatizaci rutinních činnosti a centralizaci správy IT prostředí – jak z pohledu různých nástrojů, tak více zákazníků.

Nejzajímavější zjištění z dotazníků:

  • U 4 % IT poskytovatelů připadá méně než 30 uživatelů na jednoho IT administrátora, u 33 % je to 30 – 75, u 45 % pak 75 – 150, u 10 % je 150 – 300, a u 8 % více než 300 uživatelů.
  • IT správci tráví nejvíce času se správou stávajících zákazníků (82 %), s rutinními provozními úkoly (53 %) a vyřizováním compliance požadavků (12 %). Se strategickými návrhy IT bezpečnosti pouze 8 % a s onboardingem nových zákazníků 6 %.
  • Nejvíce by k vyšší produktivitě pomohlo podle 61 % dotázaných centralizace správy všech nástrojů a služeb, podle 41 % pak automatizace zákaznické administrativy a podle dalších 41 % vytvořením best practice dokumentů.

„Každým rokem se v reakci na potřebu efektivněji čelit kybernetickým hrozbám rozšiřuje spektrum nástrojů nutných k zajištění IT bezpečnosti.“ řekl Ondřej Šabata, Sales Engineer pro řešení N-able ve společnosti ZEBRA SYSTEMS. „Navíc se zvyšuje tlak na IT administrátory, aby ve stejném počtu zvládli více úkolů a více zákazníků, kteří přecházejí na MSP modely. V takovéto situaci jsou ucelené MSP nástroje typu N-able N-sight a N-able N-central, které centralizují nejběžnější úkoly správy, monitoringu a zabezpečení IT infrastruktury, ideální variantou pro velkou část IT poskytovatelů.“

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com