Connect with us

Zprávy

Western Digital zahajuje velkoobjemové dodávky 24TB HDD disků CMR a urychluje nástup technologie SMR s novými HDD disky s kapacitou 28 TB

Přibývají nové aplikace, rozšiřují se případy použití zařízení generující data a roste počet digitálně propojených zařízení. To je důvodem, proč zůstávají pevné disky (HDD) podnikové třídy společnosti Western Digital (NASDAQ: WDC) klíčové při napomáhání zákazníkům, jak navrhnout nákladově efektivnější, škálovatelnější a udržitelnější infrastruktury datových center. V kombinaci s nástupem generativní umělé inteligence a množstvím inovativních aplikací poptávka po vysokokapacitních, úsporných a spolehlivých úložištích začne prudce růst.

Společnost Western Digital využívá řadu technologických inovací (ePMR, OptiNAND™, UltraSMR a další) k zajištění předvídatelného růstu kapacity ve škálovatelných a vysoce spolehlivých produktech. Společnost Western Digital nyní dodává novou řadu pevných disků CMR s deseti plotnami a kapacitou 24 TB1 pro zákazníky z oblasti hyperscale, cloudu a podnikových datových center. Současně se rozbíhají dodávky nového 28TB pevného disku SMR, který přispívá k vedoucí pozici a dynamickému rozvoji společnosti Western Digital v oblasti SMR a navazuje na kapacitu 26TB disků. Byly to 26TB pevné disky SMR, které tvořily téměř polovinu všech exabytů dodaných do datových center v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2024.

„Společnost Western Digital těmito novými nabídkami opět dokazuje, že pevné disky nejen drží krok, ale razí si cestu vpřed a zajišťují, že dnešní a budoucí datově náročné aplikace mají pevný základ, na kterém mohou stavět,“ řekl Ed Burns, ředitel výzkumu pevných disků a úložných technologií ve společnosti IDC. „Pozorujeme silnou dynamiku ve prospěch disků SMR společnosti Western Digital a věříme, že zavádění technologie SMR bude nadále růst, protože jejich nový 28TB pevný disk SMR nabízí další přesvědčivou nabídku hodnoty TCO, kterou zákazníci cloudových služeb nemohou ignorovat.“

Nová generace disků je postavena na osvědčené platformě a technologických inovacích speciálně navržených pro zákazníky datových center, kteří trvale hledají úložiště s nejvyšší kapacitou, jež jim pomůže dosáhnout co nejnižších celkových nákladů na vlastnictví (TCO). Tyto vysokokapacitní pevné disky jsou také významným krokem vpřed při plnění cílů společnosti v oblasti udržitelnosti a směrem k pomoci zákazníkům datových center při plnění jejich cílů. Konkrétně jsou tyto 28TB a 24TB pevné disky vyrobeny ze 40 % (podle hmotnosti) recyklovaného obsahu a jsou o více než 10 %² energeticky účinnější na terabajt, což přispívá k dosažení cílů u zákazníků v oblasti energetické účinnosti infrastruktury datových center ve velkém měřítku.

„Nová i stávající koncová zařízení z průmyslových odvětví, připojená zařízení, digitální platformy, inovace umělé inteligence, autonomní stroje a další vytvářejí každý den ohromující množství dat. Tato neúnavná tvorba dat si nakonec najde cestu do cloudu, což je podpořeno naším neustálým pokrokem v oblasti pevných disků,“ řekl Ashley Gorakhpurwalla, EVP a GM, HDD Business Unit, Western Digital. „Jako strategický partner zákazníků z oblasti cloudu a datových center po celém světě rozšiřujeme hodnotu naší osvědčené platformy HDD a technologických inovací, abychom poskytli nejvyšší kapacitu HDD úložišť a hodnotu TCO, kterou naši zákazníci vyžadují.“

28TB pevný disk Ultrastar® DC HC680 SMR

Společnost Western Digital je hnací silou dalšího velkého posunu v oblasti cloudových datových center díky pevným diskům SMR. Nový pevný disk Ultrastar DC HC680 SMR HDD s kapacitou 28 TB poskytuje nejvyšší hustotu úložiště pro zákazníky z oblasti hyperscale, cloudu a podnikových řešení. Je navržen pro pracovní zátěže se sekvenčním zápisem, kde jsou kritickými parametry hustota úložiště, watt/TB a $/TB, a je určen pro prostředí, jako jsou hromadná úložiště, online zálohování a archivace, videodohled, cloudová úložiště, úložiště pro zajištění archivace shod s předpisy, úložiště velkých objemů dat a další aplikace, kde se vyžaduje jen občasný přístup k datům. Rostoucímu seznamu zákazníků, kteří optimalizovali svá úložiště tak, aby využívaly výhod SMR, umožňují tyto disky pokračovat ve výhodě integrace HDD s nejvyšší kapacitou na trhu a škálovat nabídku produktů při nižší spotřebě energie.

24TB pevný disk Ultrastar DC HC580 CMR

Zavádění inovací ve velkém měřítku pokračuje u 24TB pevného disk Ultrastar DC HC580 CMR s vylepšenou technologií OptiNAND. Disk představuje další skok v hustotě dat a umožňuje zákazníkům datových center maximalizovat úložiště na stejné ploše a v prostředí s omezenou spotřebou energie. Pro lepší hustotu úložiště může HC580 umožnit až 612 TB1 surového úložiště na jednu rackovou jednotku v řešení 4U se 102 diskovými pozicemi. Tyto disky jsou také energeticky účinnější, zajišťují o 12 % méně Wattů/TB2 ve srovnání s předchozí 22TB verzí.

Pevné disky Ultrastar DC HC680 a HC580 jsou v současné době ověřovány vybranými poskytovateli hyperškálovatelných řešení, zákazníky CSP a OEM a jsou nyní k dispozici pro velké podnikové zákazníky, kteří hledají nejvyšší kapacitu s nižší spotřebou na terabajt pro navrhování efektivnějších úložných systémů a datových center.

Verze pevných disků Ultrastar DC HC680 a HC580 SAS budou k dispozici v prvním čtvrtletí roku 24.

Hybridní úložné platformy Ultrastar Data60 a Data102

Nové disky Ultrastar jsou také kvalifikovány a integrovány do hybridních úložných platforem Ultrastar Data60 a Data102 JBOD, které jsou klíčovými stavebními prvky pro návrh disagregovaných úložišť nové generace a softwarově definovaných úložných infrastruktur (SDS). Každá úložná platforma je vybavena unikátními technologiemi IsoVibe™ a ArcticFlow™ pro vyšší výkon a spolehlivost. Platformy Ultrastar Data60 a Data102 s novými pevnými disky budou k dispozici od příštího měsíce.

Pevné disky WD Gold® 24 TB1 CMR

Společnost Western Digital nyní také dodává do prodejního kanálu svůj 24TB pevný disk WD Gold CMR SATA. Tyto disky jsou speciálně navrženy pro systémové integrátory a prodejce, kteří poskytují své služby podnikům a malým a středním firmám, kteří potřebují spolehlivější úložiště pro práci s velkými objemy dat a podnikovými úložišti, než jsou tradiční klientské HDD. Disk WD Gold 24 TB HDD využívá inovace technologické platformy Ultrastar, poskytuje až 2,5 milionu hodin MTBF (projektováno3), je vybaven technologií ochrany proti vibracím, je navržen tak, aby zvládl pracovní zátěž až 550 TB za rok4 a je na něj poskytována pětiletá omezená záruka.

O společnosti Western Digital

Společnost Western Digital má za cíl uvolnit potenciál dat tím, že využije možnosti jejich využití. Díky franšízám Flash a HDD, podpořeným pokroky v paměťových technologiích, vytváříme průlomové inovace a výkonná řešení pro ukládání dat, která umožňují světu realizovat své touhy. V rámci našich hodnot si uvědomujeme naléhavost boje proti změně klimatu a zavázali jsme se k ambiciózním cílům v oblasti snižování emisí oxidu uhličitého schváleným iniciativou Science Based Targets. Více informací o společnosti Western Digital a značkách Western Digital®, SanDisk® a WD® najdete na adrese www.westerndigital.com.

1 Jeden gigabajt (GB) se rovná jedné miliardě bajtů a jeden terabajt (TB) se rovná jednomu bilionu bajtů. Skutečná uživatelská kapacita může být nižší vzhledem k provoznímu prostředí.

2 28TB pevný disk Ultrastar DC HC680 SMR nabízí o 10 % méně Watt/TB v klidovém stavu a při náhodném čtení 4KB QD=8 v porovnání s předchozí generací 26TB pevného disku SMR společnosti. 24TB disky Ultrastar DC HC580 a WD Gold CMR HDD poskytují o 12 % nižší příkon na TB v klidovém stavu a pro náhodné čtení/zápis 50/50, pracovní zátěž 4KB QD=4 ve srovnání s předchozí generací 22TB HDD společnosti.

3 Konečné specifikace MTBF a AFR budou založeny na vzorku nasazených disků a jsou odhadovány pomocí statistických měření a akceleračních algoritmů za typických provozních podmínek, typické pracovní zátěže a teploty udávané zařízením 40 °C. Při překročení těchto parametrů dojde ke snížení MTBF a AFR až na 550 TB/rok a 60 °C (teplota hlášená zařízením). Hodnocení MTBF a AFR nepředpovídají spolehlivost jednotlivých disků a nepředstavují záruku.

4 Rychlost pracovního zatížení je definována jako množství uživatelských dat přenesených na pevný disk nebo z něj. Míra pracovního zatížení je roční (TB přenesených dat X (8760 / zaznamenané hodiny zapnutí)). Workload Rate se bude lišit v závislosti na hardwarových a softwarových komponentách a konfiguracích.

© 2023 Western Digital Corporation nebo její pobočky. Všechna práva vyhrazena. Western Digital, design Western Digital, logo Western Digital, ArticFlow, IsoVibe, OptiNAND, Ultrastar a WD Gold jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Western Digital Corporation nebo jejích přidružených společností v USA a/nebo jiných zemích. Všechny ostatní značky jsou majetkem příslušných vlastníků. Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Zobrazené obrázky se mohou lišit od skutečných produktů. Ne všechny produkty budou dostupné ve všech oblastech světa.

Toto upozornění pro média obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu federálních zákonů o cenných papírech, včetně prohlášení týkajících se očekávání budoucí poptávky po datových úložištích; výkonu, spolehlivosti a dopadu produktů společnosti, včetně s ohledem na celkové náklady na vlastnictví; hybnosti produktů společnosti v kvalifikaci a na trhu; dostupnosti jednotlivých produktů; technologických trendů a tržních příležitostí. Tato výhledová prohlášení jsou založena na současných očekáváních vedení společnosti a podléhají rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo naznačených ve výhledových prohlášeních.

Mezi hlavní rizika a nejistoty, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo naznačených ve výhledových prohlášeních, patří: volatilitu globálních ekonomických podmínek; budoucí reakce na globální zdravotní krize a jejich dopady; dopad obchodních a tržních podmínek; dopad plánovaného oddělení činností společnosti v oblasti pevných disků a flash pamětí, včetně vztahů se zákazníky a dodavateli, smluvních omezení a odvedení pozornosti vedení společnosti od probíhajících obchodních činností a příležitostí; dopad konkurenčních produktů a cen; vývoj a zavádění produktů založených na nových technologiích a expanze společnosti na nové trhy v oblasti ukládání dat; rizika spojená s iniciativami na úsporu nákladů, restrukturalizací, akvizicemi, odprodeji, fúzemi, společnými podniky a strategickými vztahy společnosti; potíže nebo zpoždění ve výrobě nebo jiná narušení dodavatelského řetězce; najímání a udržení klíčových zaměstnanců; úroveň zadlužení společnosti a jiné finanční závazky; změny vztahů společnosti s klíčovými zákazníky; ohrožení, poškození nebo přerušení v důsledku incidentů kybernetické bezpečnosti nebo jiných rizik zabezpečení datových systémů; akce konkurentů; rizika spojená s dodržováním měnících se právních a regulačních požadavků a výsledkem soudních řízení; a další rizika a nejistoty uvedené v dokumentech společnosti předložených Komisi pro cenné papíry a burzy (dále jen „SEC“), včetně výroční zprávy společnosti na formuláři 10-K předložené SEC dne 22. srpna 2023 a čtvrtletní zprávy na formuláři 10-Q předložené SEC dne 7. listopadu 2023, na které upozorňujeme. Na tato výhledová prohlášení, která hovoří pouze ke dni vydání tohoto dokumentu, byste neměli příliš spoléhat a společnost se nezavazuje tato výhledová prohlášení aktualizovat nebo revidovat tak, aby odrážela nové informace nebo události, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem

 

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com