Connect with us

Zprávy

Webex od Cisco dokáže sledovat, jakou uhlíkovou stopu zanechávají zařízení pro vzdálenou spolupráci

Společnost Cisco integrovala do své videokonferenční platformy Webex nástroj Carbon Emissions Insights, který poskytuje informace o uhlíkové stopě zařízení zapojených do firemní komunikace a současně dává doporučení, jak spotřebu a využití používaných zařízení optimalizovat. Jde o první případ na světě, kdy je obdobné řešení pro podporu udržitelnosti aplikováno v platformě pro vzdálenou týmovou spolupráci.

„V rámci naší snahy vyvíjet produkty a řešení s ohledem na principy cirkulární ekonomiky chceme i pomáhat zákazníkům plnit jejich cíle v oblasti ochrany životního prostředí. Jsme jediný výrobce, který takovou funkci nabízí,“ uvedl výkonný viceprezident Cisco Jeetu Patel.

Vývojáři Cisco integrovali Carbon Emissions Insights (CEI) do Webex Control Hub, centrálního rozhraní pro správu všech zařízení a uživatelů Webexu napříč celou firmou. Využití CEI umožňuje společnostem:

  • Vykazovat odhadovanou spotřebu energie a sledovat uhlíkovou stopu v používaných Cisco zařízeních pro spolupráci. Uhlíková stopa se vyjadřuje jako emise ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2e) a její výpočty jsou založené na vzorcích americké vládní Agentury pro ochranu životního prostředí.
  • Sledovat trendy objemu emisí v průběhu času a hodnotit pokrok při dosahování cílů v oblasti udržitelnosti.
  • Motivovat správce IT, aby v systému zapnuli a povolili využívání pokročilých funkcí, které podporují úspory. Příkladem je funkcionalita Webex Office Hours, která umožňuje automaticky na dálku vypínat zařízení pro vzdálenou spolupráci nebo digitální navigaci v budovách, a to v časech, kdy nejsou potřeba. Podle případové studie Cisco se při vypnutí 40 obrazovek Webex Board Pro na 12 hodin denně uspoří ročně 16 MWh elektřiny. To představuje finanční úsporu zhruba 10 000 eur.

Nástroje jako CEI představují reakci Cisco na všeobecnou podnikatelskou atmosféru, která je stále více příznivě nakloněna udržitelným řešením a chování, protože sledování těchto cílů se již stalo integrální součástí byznysu. V loňském výzkumu společnosti Gartner zařadili ředitelé firem udržitelný přístup k životnímu prostředí poprvé mezi deset nejvýznamnějších strategických priorit svých podniků. Celkem 80 % generálních ředitelů, kteří hodlají v letech 2022 a 2023 investovat do nových nebo vylepšených produktů, uvádí ekologickou udržitelnost jako třetí nejvýznamnější faktor, hned po funkční výkonnosti a obecné kvalitě. Respondenti také považují udržitelnost za faktor odlišení od konkurence – ve výzkumu skončila na stejné úrovni jako důvěra ve značku.

A navíc, sama společnost Cisco má v oblasti udržitelnosti velmi ambiciózní záměry. Již v roce 2021 se zavázala, že veškeré její aktivity budou bez emisí skleníkových plynů do roku 2040, tedy o 10 let dříve, než požaduje OSN.

Cílem společnosti Cisco je, aby 100 % jejích nových produktů a obalů nejpozději v roce 2025 respektovalo principy cirkulární ekonomiky, přičemž významnou roli v tom hraje hardware. Cisco například motivuje zákazníky a partnery, aby se zapojili do programu zpětného odběru a opětovného použití, v jehož rámci je 99,9 % vráceného hardwaru znovu použito a recyklováno. Cirkulární principy se uplatňují také při vývoji nových produktů. Například multifunkční lišta pro videokonference Cisco Webex Room Bar byla loni uvedena na trh se speciálním obalem, který přináší úspory až 75 tun obalového materiálu ročně. Aktuálně se připravuje výroba některých modelů řady Cisco IP Phone 8800 ze 100% recyklované pryskyřice (PCR), což eliminuje spotřebu více než 1 360 tun primárního plastu ročně.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com