Zprávy

WD: Poptávka zákazníků donutí výrobce automobilů zintenzívnit agilní vývoj

Po celá léta předpovídali mnozí pesimisté ze Silicon Valley, že digitální technologie povedou k masivnímu rozvratu automobilového průmyslu a srazí toto odvětví na kolena. Přijetím nových technologií a investicemi do nich však automobilky do značné míry přetvořily samy sebe, píše Russell Ruben, ředitel pro segment automobilového průmyslu ve Western Digital.

Dnes i ten nejvíce nezaujatý pozorovatel vidí, že se tato strategie vyplatila. Poptávka po vozidlech s nejmodernějšími technologiemi je rozžhavená doběla. Autonomní a elektrická vozidla prostě letí. Moderní automobily jsou dnes často přirovnávány k datovým centrům na kolech. To není nadsázka. Ve společnosti Western Digital odhadujeme, že v automobilech je dnes více řádků softwarového kódu než ve stíhačkách. A to vše přivedlo toto odvětví na kritickou křižovatku. Aby bylo možné udržet krok s rostoucí poptávkou po stále sofistikovanějších vozidlech, do nichž je zabudováváno stále více umělé inteligence, musí toto odvětví do svých konstrukčních a výrobních postupů implementovat novější metody a systémy – zejména v oblasti elektroniky.

V roce 2019 měl globální trh s propojenými automobily hodnotu 63,03 miliardy dolarů, uvádí společnost Allied Market Research. Do roku 2027 se očekává, že hodnota přesáhne 225 miliard dolarů.

Nastal čas, aby automobilový průmysl rozšířil používání agilního vývojového procesu. V sázce je mnoho Agilní vývojový proces vznikl před 20 lety jako soubor hodnot a postupů pro tvorbu softwaru. Mezi základní principy agilního vývoje patří vytváření četných iterací produktu, neustálá komunikace mezi vývojáři a zákazníky, neustálé vyhodnocování pokroku a reflektování měnících se požadavků.

Stejně jako agilní přístup přispěl k zefektivnění vývoje softwaru a mnoha dalších odvětví, která si jeho filozofii vypůjčila, pomůže výrobcům automobilů zlepšit testování a navrhování. To urychlí přístup ke komponentům, které automobilky potřebují, a umožní jim rychleji uvádět na trh vozy s pokročilými technologiemi.

Protože agilní postupy vytlačují z výrobního procesu složitost a neefektivnost, zkracuje se doba vývoje a dochází k úsporám nákladů.

A co je možná nejdůležitější, agilní pracovní postupy – jak už název napovídá – umožňují výrobcům proplouvat prudkými výkyvy trhu jako elegantní závodní vůz Formule 1 namísto těžkopádného osmnácti válce.

„Společnosti, které si osvojí co nejvíce dovedností v oblasti agilních procesů a udělají to dříve než konkurence, bezpochyby získají konkurenční výhodu,“ píše Tom Coughlin, uznávaný analytik v oblasti ukládání dat, v nedávno zveřejněném v technickém dokumentu. Podle Coughlina je pro to několik důvodů:

• výrobci, kteří se přizpůsobí agilnímu přístupu, budou používat komponenty, které budou lépe odpovídat běžným polovodičovým produktům;

• protože probíhá více procesů současně, práce výrobců automobilů se zefektivňuje;

• když se tempo výroby zvyšuje, klesají náklady a rostou zisky.

Vývoj automobilů je příliš těžkopádný

Vzhledem k tomu, že software a polovodiče jsou základem špičkových automobilových technologií – komunikace mezi automobily a mezi automobily a infrastrukturou, samořídící vozidla a paměťové a úložné funkce, které je všechny podporují – má zlepšení způsobů vývoje těchto komponent zásadní význam.

Paměťové integrované obvody (IC) a senzory budou podle Coughlina patřit mezi sedm kategorií nejpoužívanějších polovodičů pro automobilový průmysl s více než miliardou použitých jednotek ročně. V současné době je však schopnost automobilového průmyslu vyvíjet čipy a software často příliš pomalá.

V loňské zprávě analytici ze společnosti McKinsey & Co., napsali: „Vzhledem k tomu, že se situace mění, budou výrobci automobilů, kteří nemají dostatečné softwarové schopnosti, čelit velkým rizikům, včetně zpoždění při zahájení výroby a překročení rozpočtu.“

Agilní postupy jsou přirozeným dalším krokem

Mezi charakteristické znaky agilního procesu patří souběžné provádění důležitých vývojových úkolů. Tím se liší od některých alternativních postupů, které například provádějí testy až po dokončení vývoje produktu. To je příliš pomalé pro agilní proces, který upřednostňuje testování během většiny doby životního cyklu vývoje za pomoci všech členů týmu.

Agilní proces také podporuje získávání zpětné vazby od všech zúčastněných stran, včetně zákazníků. Nedílnou součástí je vytváření smyček zpětné vazby v mnoha fázích vývoje, aby se zajistilo, že tým vytvoří přesně to, co zákazníci chtějí.

To umožňuje vývojářům již v rané fázi procesu identifikovat problémy a předvídat, jak by pokrok v oblasti polovodičů, senzorů a technologií ukládání dat mohl produkt vylepšit.

Robustní mechanismy zpětné vazby se stávají spojovacím článkem, který propojuje výrobce automobilů a dodavatele elektronických součástek.

Čipy, umělá inteligence a digitální dvojčata

V posledních měsících se výrobci snaží navázat silnější vazby s dodavateli polovodičů. Společnost Ford v listopadu oznámila, že uzavřela partnerství se společností GlobalFoundries, výrobcem polovodičů.

Tato dohoda nejenže zvyšuje schopnost automobilky Ford využívat polovodiče vyráběné společností GlobalFoundries, která je nyní jedním z dodavatelů společnosti Ford na úrovni Tier 1, ale toto partnerství je také příkladem toho, jak výrobci chytrých automobilů začínají klást velký důraz na využívání moderních polovodičových procesů.

Dále je tu umělá inteligence (AI), která začíná hrát důležitou roli při transformaci výroby automobilů. Umělá inteligence v podobě strojového učení umožňuje technologii digitálních dvojčat, což je proces vytváření virtuálního modelu fyzického objektu nebo systému.

Senzory připojené k danému objektu nebo systému poskytují v reálném čase údaje o jeho stavu nebo výkonu a umožňují aktualizaci modelu v reálném čase. Pomocí simulací lze provádět virtuální testy a rozhodovat o systému nebo objektu bez nutnosti časově náročných a nákladných fyzických testů.

Výrobci automobilů potřebují mentalitu založenou na technologiích

Další výhodou agilního procesu je, že by mohl pomoci zavést novou mentalitu v oblasti výroby a vývoje. Výroba automobilů je stará více než sto let, ale aby výrobci automobilů udrželi krok s dobou, musí se více orientovat na technologie, vycházet z cenné minulosti a získaných zkušeností, a zároveň si půjčovat některé nápady od nových účastníků automobilového trhu.

Při zachování požadavků na bezpečnost a kvalitu musí automobilový průmysl integrovat agilnější pracovní postupy do certifikace, testování a schvalování elektroniky, která podporuje moderní automobily.

Exit mobile version