Connect with us

Zprávy

Vzdělávací instituce od Huawei je kandidátem na prestižní cenu Evropské komise

Zaměření na rozvoj ženského technologického talentu vyneslo společnosti Huawei nominaci do letošního ročníku European Digital Skills Awards. Instituce European Leadership Academy (ELA), pod jejíž hlavičkou probíhají vzdělávací programy poskytující účastnicím kurzy od špičkových expertů, mentorů a lídrů v oboru, byla založena v roce 2021 s cílem překlenout rozdíly v digitálních dovednostech mužů a žen a podpořit rovnost i rozmanitost pracovního prostředí. Nominace vyhlásila Evropská komise na konci května, o vítězích bude rozhodnuto v červenci.

European Leadership Academy se dostala do užšího výběru kandidátů na ocenění v kategorii Women in ICT Careers na základě svých dvou vzdělávacích programů, jimiž jsou letní škola pro studentky vysokých škol s názvem Summer School for Female Leadership in the Digital Age a program Women’s Academy for Rural Innovation zaměřený na technologické vzdělávání žen v odlehlých oblastech.

„Rozvoj talentů je společnou odpovědností každé země, firmy i akademické instituce,“ prohlásil Tony Yong Jin, výkonný viceprezident společnosti Huawei pro Evropu. Také zdůraznil úsilí Huawei podporovat rozvoj potenciálu každého jedince, což vzápětí potvrdila i hlavní zástupkyně společnosti Huawei pro evropské instituce Selina Wen. „Naše programy představují pro budoucí lídryně výjimečnou příležitost získat přehled o nejmodernějších technologiích. Jsme rádi, že EU oceňuje jejich pozitivní dopad,“ uvedla Wen.

Letní program Summer School je týdenní kurz, který pořádá instituce European Leadership Academy společnosti Huawei každým rokem v jedné z evropských metropolí. Před dvěma lety jej hostila také Praha, letošní ročník se uskuteční v polské Varšavě. Program propojuje svět technologií, mezinárodních vztahů a ekonomiky a je určen talentovaným mladým ženám ze všech členských států EU a ze západního Balkánu a Ukrajiny. Účastnice jsou vybírány nezávislou porotou, každá země má jednu reprezentantku s plně hrazeným stipendiem. Intenzivní školení je srovnatelné s výběrovými MBA programy předních univerzit a poskytuje studentkám nejen nejnovější know-how od špiček v oboru, ale i skvělé možnosti networkingu či mezinárodní spolupráce.

Vzdělávací iniciativa Women’s Academy for Rural Innovation měla svou premiéru v roce 2022 a jejím cílem je poskytnout podporu ženám z venkovských komunit, aby se mohly podnikatelsky rozvíjet uprostřed všudypřítomné digitální revoluce. Program účastnicím předává praktické znalosti zaměřené na nové technologie, inovace a udržitelné přístupy, s nimiž budou moci dále přispívat své komunitě a pomáhat jejímu růstu. Stejně jako Summer School poskytuje i tento program svým účastnicím plně hrazená stipendia.

„European Leadership Academy dává programům na rozvoj talentů novou podobu a zajišťuje, aby Evropa zůstala v popředí digitální revoluce,“ prohlásila Berta Herrero, ředitelka ELA a vedoucí oddělení diverzity, rovnosti a inkluze ve společnosti Huawei. „To, co bylo pouhým snem, je nyní základním odrazovým můstkem pro ty ženy, které budou za 5–10 let stát v čele evropské ekonomiky a inovačních ekosystémů. Jsem velmi hrdá na to, čeho jsme společně dosáhli.“

Od založení v roce 2021 se do vzdělávacích programů European Leadership Academy přihlásilo více než 12 000 uchazeček. Letní škola Summer School má v současné době také tři české absolventky.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com