Connect with us

Zprávy

Výzkum společnosti Salesforce ukazuje nečekanou mezeru v dovednostech pracovníků generace Z

Je to šokující, ale pravdivé: Generace Z je první generací, která si nepamatuje svět bez internetu. Možná proto jsou často považováni za experty, pokud jde o digitální svět.

Navzdory tomu, co si ostatní generace o generaci Z myslí, se pouze 32 % této digitálně orientované generace cítí být velmi dobře vybaveno zdroji pro osvojení digitálních dovedností potřebných k tomu, aby se jim dařilo v současném nebo budoucím zaměstnání.

Společnost Salesforce se v rámci svého prvního globálního indexu digitálních dovedností pro rok 2022 dotazovala 23 000 pracovníků v 19 zemích na jejich připravenost, přístup ke vzdělávacím zdrojům, úroveň dovedností a účast na školeních. Tato nejnovější zjištění zdůrazňují údaje od pracovníků narozených v letech 1997 až 2002 a ukazují, že v kontrastu s překvapivě nízkou digitální připraveností generace Z aktivně vyhledává možnosti vzdělávání a školení, aby si tyto technické obory osvojila.

Protože se předpokládá, že generace Z bude do roku 2025 tvořit 27 % celosvětové pracovní síly, je nutné, aby vedoucí představitelé podniků přehodnotili své procesy náboru a školení.

Generace Z se snaží orientovat ve své kariéře na digitální svět

Proč se generace známá jako „Digital Natives“ cítí tak pozadu? Začněme tím, že tato pandemie změnila způsob, jak vypadá osobní pracovní prostředí, školení a mentoring. Vzhledem k tomu, že globální pracovní síla nyní pracuje v hybridním nebo vzdáleném prostředí, měla generace Z pravděpodobně omezené příležitosti učit se od kolegů, kteří jim mohou poskytnout kariérní poradenství a naučit je dovednostem na pracovišti, které potřebují, aby se jim dařilo.

Méně než čtvrtina příslušníků generace Z se považuje za odborníky v oblasti kódování (20 %) a dovedností zaměřených na udržitelnost (16 %). Jsou také jedinou generací v indexu Salesforce, která považuje umělou inteligenci za pět nejdůležitějších dovedností, které by měla mít v příštích pěti letech (73 %), a uvědomuje si její důležitost pro budoucí zaměstnání. Pouze 17 % příslušníků generace Z se však považuje za „pokročilé“ v digitálních dovednostech souvisejících s AI.

Generace Z dláždí nové cesty pro vstup na digitální trh práce

V minulosti bylo obtížné získat práci ve firmě bez čtyřletého vysokoškolského vzdělání. Pandemie však ovlivnila zájem generace Z o jeho získání – mnozí příslušníci této generace nyní zvažují, zda se jim časová a finanční investice vyplatí.

Pro podniky, které se zavázaly vyžadovat čtyřleté vzdělání, to vytváří menší počet talentů, které mohou zaměstnávat.

Dobrá zpráva? Talentů je dost, pokud firmy změní své myšlení a nebudou přijímat pouze uchazeče se čtyřletým vzděláním, ale budou klást větší důraz na nábor založený na dovednostech nebo budou brát v úvahu osoby, které hledaly alternativní vzdělávací cesty. Výzkum Salesforce Index ukazuje, že více než třetina nastupujících pracovníků z generace Z, ať už s vysokoškolským vzděláním, nebo bez něj, se „velmi aktivně“ účastní vzdělávání a školení, aby získala důležité digitální dovednosti – jde o potenciálně nevyužité talenty, kteří jsou ochotni razit nové kariérní cesty nedotčené jinými generacemi.

Generace Z ukazuje globálním pracovním silám, jakou sílu mají zaměstnanci, když si chtějí vydláždit vlastní cestu pomocí dovedností, které se naučili sami, certifikací a netradičních životních zkušeností. Využitím této po znalostech toužící generace a jejím vyzbrojením správnými zdroji podniky nejen objeví nové talenty, kteří se chtějí naučit žádané dovednosti potřebné k úspěchu ve světě digitální jedničky, ale také vytvoří odolnou pracovní sílu, která bude připravena na budoucí vývoj.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com