Connect with us

Zprávy

VMware vylepšuje platformy VMware Tanzu a VMware Aria

Dnešní podniky musí v oblasti softwaru klást důraz na flexibilitu a akceschopnost, aby dokázaly úspěšně odolávat v turbulentní makroekonomické situaci. Zavádění nových řešení ve velkém měřítku je však náročné vzhledem k různým cloudům, nástrojům, metodikám a dovednostem potřebným k úspěšnému urychlení a zdokonalení poskytování aplikací. S rozvojem a zaváděním nativně cloudových konceptů je nezbytné investovat do takových prostředků, které zvýší produktivitu vývojářů, posílí výnosy a pomohou zachovat konkurenceschopnost. Společnost VMware, Inc. (NYSE: VMW) představila nové schopnosti platforem VMware Tanzu a VMware Aria, které zákazníkům umožní chytře využívat veškeré dostupné cloudové prostředky k poskytování moderních aplikací.

„Naši zákazníci v různých částech podniku musí složitě hledat vhodné uspořádání a nastavení různých nástrojů, týmů, cloudů a provozních modelů a zároveň zajišťovat produktivitu vývojářů a poskytovat provozním týmům potřebné vybavení, aby dokázaly udržet krok. To vyžaduje nový přístup ke společné platformě pro nativně cloudové aplikace a multidisciplinární tým pro projektování platforem,“ říká Purnima Padmanabhan, generální ředitelka a viceprezidentka Modern Applications and Management Business Group společnosti VMware. „Zákazníci nám říkají, že potřebují rychle inovovat a zároveň mít pod kontrolou náklady, zajistit bezpečnost a řídit výkon. Urychlili jsme proto uvedení nových funkcí platforem VMware Tanzu a VMware Aria. Chceme zákazníky podporovat v úsilí o inovace a optimalizaci každého kroku vývoje aplikací a správy cloudu.“

Tanzu Application Platform 1.5 s novými funkcemi umožní podnikům vytvářet a nasazovat více softwaru rychleji a bezpečněji pomocí bohaté sady vývojářských nástrojů. Nabízí bezpečnější předpřipravené ideální cesty k produkčnímu nasazení přizpůsobené daným podmínkám. Tanzu Application Platform ve verzi 1.5 vylepšuje komplexní zabezpečení aplikací, zjednodušuje práci vývojářů a platformových architektů a rozšiřuje podporu důležitých integrací s řešeními jiných výrobců, včetně efektivnějšího nasazení ve velkém měřítku na EKS s využitím referenčních architektur AWS QuickStart, rozšířené podpory Azure, předpřipravených i rozšířených individualizovaných nabídek bezpečnostních nástrojů, jako je automatická konfigurace protokolu TLS nebo podpora externích bezpečnostních nástrojů pro správu citlivých informací.

V rámci svého závazku podporovat zákazníky na každé úrovni zavádění a užívání platformy Kubernetes společnost VMware také oznámila několik aktualizací řešení Tanzu for Kubernetes Operations, jejichž cílem je zlepšit zabezpečení, rozšířit výběr a zvýšit efektivitu provozování platformy s vícero klastry a implementacemi Kubernetes v jakémkoli cloudu. Tanzu Mission Control nyní podporuje řízení celého životního cyklu nových a stávajících clusterů AWS EKS, dokáže upravovat bezpečnostní kontext kontejnerů a podů a umožňuje změnu nastavení zásad OPA Gatekeeper na všech úrovních, včetně organizace, skupiny klastrů a jednotlivých klastrů. Tyto funkce umožňují platformním týmům implementovat zabezpečení v celém průběhu vývojového cyklu a poskytují jim větší flexibilitu při správě bezpečnostních pravidel pro Kubernetes.

Kromě toho VMware přináší inovace v celé platformě VMware Aria, včetně Aria Hub s Aria Graph, Aria Cost s CloudHealth a Aria Guardrails. Řešení VMware Aria pomáhají provozním cloudovým týmům využívat možnosti multicloudu s inteligentním přehledem o distribuovaných prostředích a umožňují optimalizovat náklady, výkon a zabezpečení aplikací a infrastruktury v souladu s prioritami podniku. Lepší možnosti správy, zabezpečení a řízení nákladů, které portfolio VMware Aria nabízí, mají v době striktnějších rozpočtových pravidel zásadní význam pro manažery, kteří usilují o efektivitu ve velkém rozsahu.

VMware zlepšuje přehled o multicloudových prostředích zavedením podpory Google Cloud v bezplatné verzi VMware Aria Hub Free Tier vedle AWS a Azure, dále přidává podporu pro prostředí Kubernetes v novém řídicím panelu infrastruktury se zobrazením topologie služba-služba a rozšiřuje funkce VMware Aria Guardrails, včetně šablon pravidel pro cílové zóny a kontrolu rozdílů konfigurace.

VMware Aria Cost nově podporuje Alibaba Cloud a rozšiřuje tak možnosti řízení nákladů na multicloud. Na jednom místě umožňuje zákazníkům a partnerům získat přehled o veškerých nákladech a využití cloudu Alibaba Cloud a zefektivnit rozhodování. Alibaba Cloud se tak stává dalším přírůstkem do okruhu podporovaných prostředí vedle Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Oracle Cloud Infrastructure, VMware Cloud na AWS (beta), datových center a kontejnerizovaných prostředí. VMware Aria Cost také rozšiřuje okruh informací o Kubernetes a nově nabízí možnost určení správné velikosti prostředí Kubernetes pro optimalizaci nativně cloudových aplikačních prostředí i mimo cloud.

V neposlední řadě VMware pokračuje v automatizaci a zefektivňování správy cloudové infrastruktury na základě uceleného přehledu o privátních, hybridních a multicloudových prostředích. VMware Aria Operations představuje novou integraci s Aria Observability (řešení pro informovanost o multicloudu), která umožňuje IT týmům získat přehled o celé infrastruktuře, prostředí Kubernetes a aplikacích včetně kontextu s cílem odstranit potřebu různorodých nástrojů a zajistit efektivní správu multicloudů. Poskytuje holistický pohled na celou platformu, což umožňuje rychleji reagovat a zkrátit průměrnou dobu řešení problémů, a tedy celkově zlepšit výkon aplikací.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com