Connect with us

Zprávy

V IT se oblíbeným benefitem stává rodičovské volno

Počet zaměstnavatelů, kteří se snaží podpořit novopečené rodiče a poskytují jim nadstandardní placené volno nad rámec zákona či plnou mzdu v průběhu celých 28 týdnů mateřské dovolené, roste. Kromě zajištění loajality stávajících zaměstnanců je cílem i podpora mladých rodin a jejich snadného skloubení pracovních a rodinných povinností. Benefit je nejčastěji využíván v oboru podnikových, IT a zákaznických služeb, kde mladí rodiče tvoří nejpočetnější skupinu zaměstnanců.

Ze zákona mohou zaměstnané ženy čerpat mateřskou dovolenou po dobu 28 týdnů v případě jednoho dítěte, v případě dvou a více dětí pak 37 týdnů. Dostávají přitom 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za jeden kalendářní den. Rostoucí počet zaměstnavatelů však ženám v době mateřské dovolené hradí plnou mzdu. „Motivací zaměstnavatelů je nejčastěji loajalita. Chtějí s ženami udržet kontakt i během jejich mateřské dovolené, nabídnout jim zkrácené úvazky či jiné formy spolupráce a zajistit, že se k nim po mateřské dovolené opět vrátí,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která v ČR sdružuje centra podnikových, IT a zákaznických služeb. Nové benefity pak zaměstnavatelé v tomto oboru nabízí i čerstvým otcům. Ti mají ze zákona nárok na placené volno po dobu čtrnácti kalendářních dnů, které si mohou vybrat během prvních šesti týdnů po porodu. Podobně jako v případě mateřské ani výše tzv. otcovské však nečiní plnou náhradu mzdy, ale pouze 70 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Zaměstnavatelé dle Jonathana Appletona i v tomto případě začínají poskytovat úhradu plné mzdy anebo nabízejí dokonce daleko více volna. „Více než polovinu pracovníků našeho oboru tvoří generace mileniálů a téměř čtvrtinu generace Z. Tato věková struktura stejně jako věkový průměr, který činí 36 let, napovídá, že nemalá část našich lidí řeší zakládání či rozšiřování rodiny. Nabídku těchto benefitů a podpory proto zaměstnanci vnímají velmi pozitivně, mimo jiné i jako projev zájmu zaměstnavatele, který je základem dobrého a stabilního vztahu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli,“ vysvětluje Jonathan Appleton. Dle dat ČSÚ činí průměrný věk matek při narození dítěte 30,2 roku a průměrný věk otců 33,5 roku. Z průzkumu zaměstnaneckých preferencí, který realizovala agentura Grafton Recruitment, pak vyplývá, že zájem zaměstnavatele by chtělo cítit 93 % zaměstnanců, jen 51 % jej však skutečně cítí. Nejvíce jej postrádají pracovníci ve výrobě, nejméně v podnikových službách.

Plná mzda i možnost delšího volna po narození dítěte

Jednou z firem, která podporuje mladé rodiny po narození potomka je například společnost ABInBev zaměřující se na vývoj inovací pro Anheuser-Busch InBev, významného světového výrobce a prodejce piva a nealkoholických nápojů. „Novopečeným otcům hradíme plnou mzdu během 14tidenní otcovské dovolené plus přidáváme další 2 týdny navíc, které si mohou po narození dítěte vybrat. Matkám doplácíme plnou mzdu po dobu 26 týdnů mateřské dovolené, tedy déle než půl roku,“ říká Jaromír Staroba, ředitel pražského centra ABInBev Digital Hub. Podobně velkoryse se k podpoře mladých lidí staví také kalifornská firma Pure Storage, která v Praze provozuje své výzkumné a vývojové centrum. „Abychom podpořili naše zaměstnance při zakládání nebo rozšiřování rodin, poskytujeme všem čerstvým otcům či partnerům a partnerkám rodiček plně hrazenou šestitýdenní rodičovskou dovolenou. Tento příspěvek může zaměstnanec využít v průběhu prvního roku po narození dítěte. Naši zaměstnanci tento benefit velmi oceňují a my máme radost, že je můžeme tímto způsobem podporovat,“ říká Eva Čásenská, ředitelka náboru pro Pure Storage.

Volnem po narození dítěte podpora nekončí

„Finanční podpora i projev zájmu zaměstnavatele o zaměstnance – čerstvé rodiče – a tím posílení jejich loajality jsou všechno velmi důležité body. Rodičovství však nekončí několika týdny mateřské dovolené. Pokud chce rodič být rodičem a zároveň zaměstnancem a pokud ho v tom chce zaměstnavatel podpořit, je užitečné vytvářet podmínky pro posílení možnosti pracovat i s malým dítětem, ať už jde o umožnění práce s dítětem doma, možnost brát si dítě v případě potřeby s sebou do zaměstnání, možnost upravit si pracovní dobu podle potřeb dítěte,“ říká k tématu Jana Vávrová, projektová manažerka HR služeb z Grafton Recruitment. Tyto potřeby v oboru podnikových, IT a zákaznických služeb řeší vysoká míra flexibility, kterou zaměstnavatelé svým lidem nabízí. Až 4 dny z pracovního týdne umožňuje svým zaměstnancům z domu odpracovat 71 % center, 12 % pak dokonce úplně celý týden.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com