Connect with us

Zprávy

Udržitelnost je na prvním místě v programu firem, říká nezávislá zpráva společnosti Canalys

Tři čtvrtiny partnerů z EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) má definované strategie udrži-telného investování (ESG) a 28 % sestavilo specializovaný tým pro udržitelnost, jak uvádí ne-závislý report společností Canalys a Schneider Electric. Až 69 % společností říká, že jejich rozhodování o investicích v IT je ovlivněno ESG strategiemi zákazníků. Mnoho menších part-nerů ale neví, jakým způsobem udržitelnost řešit.

Společnost Schneider Electric, zveřejnila novou nezávislou výzkumnou studii od Canalys, přední analytické firmy pro oblast IT, která zkoumá aktuální stav projektů udržitelnosti v IT a dopad environmentálních, sociálních a správních iniciativ (ESG) na nákupní rozhodování zákazníků. Společnost Canalys se snažila zmapovat připravenost globálního ekosystému společností v oblasti IT v jeho cestě za udržitelností a roli jednotlivých firem v širším ekosystému.

Nový report společnosti Canalys zpracovaný na základě průzkumu mezi 120 společnostmi z regionu EMEA odhalil, že firmy v tomto oboru již do svých strategií udržitelnosti investují. Tři čtvrtiny partnerů mají na ESG dokonce vyhrazené zdroje. Mnoho IT firem se však stále potýká s tím, jak je převést do praxe. I zákazníci se stále více zaměřují na strategii udržitelného investování, zejména pokud jde o environmentální aspekty. Celkem 69 % společností uvedlo, že právě environmentální hlediska zákazníků ovlivňují rozhodování o investicích do IT. Rozhovory zároveň poukázaly na značné rozdíly přístupu subjektů v závislosti na velikosti a geografické poloze společnosti.

Report dále informuje o tom, že většina společností již identifikovala výhody poskytování služeb zpětného odběru a recyklace, přičemž více než 65 % dotázaných firem již zpětný odběr nabízí.

Menší firmy zpravidla nemají na strategie udržitelnosti dostatek zdrojů. Další z překážek jsou složité právní předpisy a odlišné regulační nařízení. Průzkum trhu potvrzuje potřebu udržitelných komplexních postupů a řešení dodávaných předními dodavateli IT a technologií.

„Náš report ukazuje, že společnosti investují do svých strategií udržitelnosti. Jsou odhodláni snižovat dopad na životní prostředí nejen svých firem, ale i svých zákazníků,“ řekla Rachel Brindley, Senior Director, Channels, Canalys. „Společnosti se obracejí na své dodavatele, aby je podpořili při řešení těchto problémů, a chtějí dokázat, že dosahují významného pokroku při snižování emisí CO2.“

Budování udržitelných partnerských vztahů Právě ve společnosti Schneider Electric pokračujeme v akceleraci našich závazků v oblasti ESG a umožňujeme našim dodavatelským partnerům plnit a překračovat jejich cíle v oblasti udržitelnosti. S využitím našich osvědčených zkušeností v oblasti firemních postupů udržitelnosti, včetně řízení spotřeby energie, automatizace, elektrifikace a digitalizace, se zavazujeme vytvářet udržitelné, užitečné a ziskové podnikání, které pomáhá zákazníkům a partnerům dosahovat čisté nulové spotřeby a dopadu na životní prostředí prostřednictvím tří klíčových oblastí:

  1. Strategie – Strategickými a proaktivními kroky pomáháme našim partnerům a zákazníkům definovat jejich priority v oblasti udržitelnosti a začlenit je do smysluplného plánu prostřednic-tvím posuzování energetické účinnosti, nástrojů a poradenských služeb.
  2. Digitalizace – Díky softwaru Schneider Electric EcoStruxure mohou zákazníci a partneři využít sílu dat a digitalizace k transparentnímu vykazování energií a optimalizaci účinnosti, provozu a údržby prostřednictvím prediktivní analýzy a šetřit tak provozní náklady.
  3. Dekarbonizace – Využitím našich čtyř pilířů dekarbonizace můžeme společně budovat zele-nější a udržitelnější budoucnost.

I. Elektrifikace procesů s využitím řešení Schneider Electric pro udržitelnost, včetně elektromobility a řešení pro správu mikrosítí;

II. Snižování spotřeby a plýtvání energií pomocí nabídky Schneider Electric Green Premium™, jejích špičkových projektovacích nástrojů a programů recyklace a zpět-ného odběru baterií;

III. Nahrazení fosilních zdrojů energie obnovitelnými zdroji energie;

IV. Zapojení hodnotového řetězce prostřednictvím programů dekarbonizace dodavatel-ského řetězce, které pomáhají dosahovat cílů ESG.

„Vzhledem k většímu důrazu na ESG závazky IT dodavatelů je nyní čas, aby společnosti zdvojnásobili své úsilí o udržitelnost a hráli důležitou roli při snižování emisí CO2 a odpadu,“ uvedl David Terry, viceprezident IT Channels, Schneider Electric, Europe. „Optimalizace spotřeby energie, energetická účinnost a řízené energetické služby představují pro partnery klíčové příležitosti, jak se odlišit a zvýšit svůj podíl na trhu, a Schneider Electric má jako jedna z nejudržitelnějších organizací na světě ideální předpoklady k tomu, aby své partnery podpořila v jakékoli fázi jejich cesty k udržitelnosti,“ dodává.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com