Connect with us

Zprávy

Udržitelná datacentra? Projekt Schneider Schneider Electric a Digital Realty představuje nadějný příslib

V době, kdy se odvětví datových center potýká s výzvami udržitelnosti a snaží se snížit svou uhlíkovou stopu, přicházejí společnosti Schneider Electric a Digital Realty s nadějným řešením. Jejich inovativní projekt oběhového hospodářství, který bude realizován v datovém centru PAR6 v Paříži, si klade za cíl prodloužit životnost kritických systémů, snížit množství elektronického odpadu a omezit emise Scope 3 spojené s dodavatelskými řetězci. Tato iniciativa představuje důležitý krok k udržitelnějšímu provozu datových center a ukazuje cestu, jak mohou jejich provozovatelé dosáhnout významného pokroku v oblasti ESG.

Výzvy udržitelnosti v odvětví datových center

Se stále rostoucí poptávkou po energeticky náročných technologiích, jako je umělá inteligence, se očekává, že se spotřeba elektřiny v datových centrech do roku 2026 zdvojnásobí. Z toho důvodu čelí odvětví datových center značným výzvám v oblasti snižování globálních emisí skleníkových plynů (GHG).

Ve snaze redukovat svou uhlíkovou stopu se odvětví dosud převážně soustředilo na omezování emisí Scope 1 (přímé) a Scope 2 (nepřímé), které pocházejí z provozu samotných datových center. Další nepřímé emise neboli emise Scope 3, spojené s dodavatelskými řetězci datových center, však byly v minulosti často opomíjeny, přestože představují většinový podíl na celkové uhlíkové stopě tohoto sektoru.

Scope 3 emise zahrnují emise z výroby serverů a dalšího vybavení datových center, z těžby a dopravy surovin i z likvidace a recyklace vyřazeného hardwaru. Na rozdíl od emisí Scope 1 a 2, jejichž vznik mohou provozovatelé datových center přímo ovlivňovat, se emise Scope 3 nejen obtížně snižují, ale i měří.

Pokud však provozovatelé datových center zaujmou komplexní přístup k vykazování uhlíkových emisí a začnou uplatňovat strategie ke snižování emisí Scope 3, mohou dosáhnout výrazného pokroku na cestě k větší udržitelnosti svého podnikání.

Partnerství Schneider Electric a Digital Realty

Jedním z takových příkladů je společnost Digital Realty, největší světový poskytovatel cloudových a operátorsky neutrálních datových center, která se v oblasti snižování emisí Scope 3 rozhodla jít příkladem. V rámci tohoto úsilí navázala partnerství se společností Schneider Electric, se kterou realizují inovativní projekt oběhového hospodářství v datovém centru PAR6 v Paříži.

Iniciativa se zaměřuje na elektrická zařízení nízkého a středního napětí, rozváděče a třífázové nepřerušitelné zdroje napájení (UPS) od společnosti Schneider Electric. Cílem je najít způsoby opětovného použití klíčových částí této infrastruktury a zavést programy zpětného odběru, renovace a recyklace. Součástí je i průkopnický plán na „omlazení“ baterií UPS, který má prodloužit jejich životnost.

První měsíce projektu přinesly značné úspory

Během prvních několika měsíců fungování přinesl projekt úsporu již 3,7 tuny CO2. Této úspory bylo dosaženo díky modernizaci, renovaci a výměně zařízení nepřerušitelného napájení (UPS). Další snížení emisí se očekává také díky nasazení rozváděčů středního napětí SM AirSeT společnosti Schneider Electric, které neobsahují SF6 a které využívají zavedenou technologii vzduchu a vakua a poskytují provozovatelům datových center vyšší udržitelnost a účinnost.

Během následujících tří až pěti let by projekt mohl společnosti Digital Realty ušetřit 50 až 70 % tzv. ztělesněných emisí uhlíku v zařízeních UPS a zároveň prodloužit jejich životní cyklus. Spolupráce navazuje na dvacet let partnerství obou firem a je v souladu s jejich závazky v oblasti ESG a snižování elektronického odpadu a emisí Scope 3.

SVP Marc Garner ze Schneider Electric: Provozovatelé datacenter by měli jít inovacím vstříc

„Neustále přizpůsobujeme naši strategii a provoz, abychom dokázali čelit výzvám udržitelného rozvoje. Oběhové hospodářství elektrických zařízení ⁠⁠⁠⁠⁠ je jedním z hlavních nástrojů, jak snížit uhlíkovou stopu našich aktivit a celého hodnotového řetězce,“ řekl Fabrice Coquio, seniorní viceprezident a generální ředitel společnosti Digital Realty ve Francii. „Do budoucna je naším cílem podporovat zákazníky v plnění, nebo dokonce překonávání jejich environmentálních cílů, a to prostřednictvím našich služeb,“ dodal.

„Vzhledem k rekordnímu růstu počtu datových center v Evropě v souvislosti se zaváděním umělé inteligence, je nezbytné, aby provozovatelé v celém regionu hledali nové cesty a inovativní řešení v oblasti udržitelnosti,“ komentuje Marc Garner, seniorní viceprezident divize Secure Power společnosti Schneider Electric v Evropě. „S výhledem do budoucnosti a s rostoucími digitálními požadavky je nezbytné, aby technologický pokrok šel ruku v ruce s principy oběhového hospodářství –⁠⁠⁠⁠ a zajistil tak, že datová centra budoucnosti budeme budovat zodpovědně pro další generace.“

Projekt oběhového hospodářství datových center Digital Realty a Schneider Electric slibuje nejen významné snížení ekologické zátěže, ale také zvýšení odolnosti a spolehlivosti infrastruktury datových center v dlouhodobém horizontu. Celkové výsledky projektu budou představeny v roce 2025. Další informace o službách společnosti Schneider Electric v oblasti udržitelnosti datových center jsou dostupné na webových stránkách společnosti.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com