Connect with us

Zprávy

Tři trendy které budou určující pro vývojářské týmy v roce 2022

Vývojáři jsou hnací silou každé společnosti, která je schopna inovovat a prosperovat. Vzhledem k tomu, že ale 40 % IT týmů musí realizovat více projektů než v předchozích letech, a to navíc se stále kratšími termíny, společnosti zatěžují vývojářské týmy o to víc.

V reakci na toto zjištění se objevilo několik nových trendů, zejména zvýšené využívání automatizačních řešení. Vývojářské týmy jsou totiž kreativní a využívají tak účinné nástroje, které šetří čas, aby udržely krok s poptávkou.

Jaké jsou klíčové trendy, které podle předpovědí budou v roce 2022 v popředí zájmu?

Low-code a automatizace pracovních postupů

Klíčoví představitelé organizací všech velikostí se budou více přiklánět k zavádění řešení pro low-code a automatizaci pracovních postupů – jednak proto, aby umožnili netechnickým zaměstnancům rychle najít řešení problémů, ale také proto, aby ušetřili drahocenný čas vývojářů. Nedávný průzkum společnosti Salesforce zjistil, že 93 % uživatelů automatizace vnímá tuto technologii po jejím použití příznivě. Uživatelé nízkokódové automatizace byli také schopni dosáhnout lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem díky časovým úsporám, které jim poskytly věci jako low-code builders, řešení pro návrh automatizovaných pracovních postupů s integrací umělé inteligence a nové možnosti vyplývající z partnerství, jako je nedávno rozšířené partnerství Salesforce a AWS.

Práce odkudkoli ve velkém měřítku

V novém světě práce odkudkoli jsou nyní digitální centrály pravděpodobně důležitější než fyzické kanceláře. Proto očekáváme, že se mezi vývojáři budou více využívat platformy pro spolupráci, jako je Slack, aby se zvýšila komunikace mezi kolegy, zákazníky a partnery – bez ohledu na to, kde, kdy a jak pracují. 79 % osob s rozhodovací pravomocí v oblasti IT totiž tvrdí, že platformy pro spolupráci jsou pro jejich práci velmi důležité, přičemž 78 % z nich uvedlo, že budou Slack používat i po obnovení „běžného“ pracovního režimu.

Vzhledem k tomu, že tolik zaměstnanců žije na různých místech a v různých časových pásmech, budou platformy pro spolupráci, jako je Slack, klíčové pro to, aby vývojářské týmy mohly efektivně posouvat projekty kupředu a nezabředly do neefektivity přeplněných schránek a zdlouhavých videokonferencí.

Partnerství s vývojáři z více podniků

Vývojáři, kteří využívají služby od více poskytovatelů softwaru, měli za úkol vytvořit vlastní software, aby zajistili, že aplikace jedné společnosti budou fungovat se službami jiné společnosti. Vzhledem k tomu, že se společnosti snaží zrychlit vývojové cykly, očekáváme, že velká část časově náročného úsilí na back-endu bude zbytečná díky předem připraveným low-code aplikacím. Kromě toho například Novartis, globální zdravotnická společnost, využila možnosti sjednocení dat v rámci partnerství Salesforce a AWS ke zjednodušení dostupnosti dat a vytvoření uceleného pohledu na jakéhokoli lékaře prostřednictvím portálu Health Care Professionals – a to vše pouhými kliknutími.

“Budoucnost medicíny a zkušeností pacientů závisí na technologiích a inovacích stejně jako na efektivitě a rychlosti. Sjednocení našich platforem se Salesforce a AWS nám dává příležitost optimalizovat naše zdroje a zaměřit se tak na náš přístup k zjednodušení služeb zákazníkům a vývojářům, abychom mohli rychleji inovovat a v konečném důsledku zlepšit výsledky pacientů. Tak můžeme nově představit medicínu pro dnešek i budoucnost.”  Victor Bultó, prezident společnosti Novartis pharmaceuticals corporation

Vývojáři v organizacích všech velikostí budou i v roce 2022 v popředí zájmu, pokud jde o inovace, jelikož i nadále potřebují hledat způsoby, jak udělat více s menším množstvím práce. Trendy týkající se low-code builderů a maximálního využití každé spolupráce tak začnou nabývat na významu, rozvoji a udržení konkurenční výhody.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com