Connect with us

Zprávy

Tři čtvrtiny zákazníků nenakoupí u firmy, která nechrání jejich data

Spotřebitelé se stále více zajímají o to, jak společnosti nakládají s jejich osobními údaji, respektive jak jsou jejich data chráněna před zneužitím. Podle celosvětového průzkumu společnosti Cisco Consumer Privacy Survey roste počet lidí, kteří ochranu svého soukromí a osobních dat aktivně sledují. Od firem, které špatně nakládají s osobními daty, nekoupí jejich produkty. A neváhají vyměnit třeba internetového providera nebo mobilního operátora.

Společnost Cisco stav ochrany osobních údajů zkoumala ve 12 zemích (Austrálie, Brazílie, Čína, Francie, Německo, Indie, Itálie, Japonsko, Mexiko, Španělsko, Velká Británie a USA) a analyzovala odpovědi 2 600 respondentů. Consumer Privacy Survey zkoumal především, jak ochrana osobních údajů ovlivňuje nákupní chování spotřebitelů, jak jsou zákazníci ochotni sdílet svá data pro vylepšení nástrojů využívajících umělou inteligenci a také jak lidé vnímají význam státních institucí při ochraně dat.

Průzkum znovu potvrdil, že ochrana dat a zákaznická spokojenost představují spojené nádoby. V letošním šetření 81 procent respondentů uvedlo, že způsob, jakým organizace zachází s osobními údaji, svědčí i o tom, jak vnímá a respektuje své zákazníky. To představuje nejvyšší procento od roku 2019, kdy společnost Cisco začala ochranu dat zákazníků sledovat.

„Firmy musí umět jednoduše vysvětlit, jak s daty nakládají a své postupy zpřístupnit, aby zákazníci a uživatelé pochopili, co se s jejich údaji děje. Není to jen zákonná povinnost, ale především na tom závisí důvěra zákazníků,“ uvedl viceprezident Cisco Harvey Jang.

Zákazníci neváhají jednat

Průzkum potvrdil, že pokud spotřebitelé nemají důvěru v ochranu svých dat, okamžitě se to projeví v jejich nákupním chování.

• 76 procent respondentů nenakoupí u společnosti, u níž nedůvěřují postupům při nakládání s osobními údaji.

• 37 procent dotázaných kvůli špatné ochraně osobních dat změnilo poskytovatele služeb. Zajímavé je, že v tomto směru jsou relativně konzervativní evropští zákazníci (Spojené království 21 %, Francie 25 %, Itálie 27 %) a naopak velmi rozhodní jsou spotřebitelé v Indii (68 %) nebo Číně (53 %).

• Více než polovina respondentů (53 %) při vstupu na web spravuje nastavení cookies a nepřijímá bezmyšlenkovitě defaultní nastavení, které jim se jim automaticky nabízí.

Rozporné postoje k použití umělé inteligence

Velmi rozporuplné a nejednoznačné výsledky se ukázaly při zkoumání postojů k využití osobních dat pro zlepšování nástrojů umělé inteligence. Více než polovina respondentů (54 %) vyjadřuje ochotu sdílet své anonymizované osobní údaje ke zdokonalování produktů postavených na umělé inteligenci. A jsou přesvědčeni, že potenciální přínosy v tomto případě převažují nad riziky. Ale na druhé straně se 60 % dotazovaných obává toho, jak jsou jejich osobní údaje v AI používány.

V hlavní roli vlády

Šetření ukázalo, že lidé stále pochybují, že by soukromé organizace byly schopny účinně ochraňovat jejich soukromí. A proto více než polovina dotazovaných ve výzkumu uvedla, že klíčovou úlohu by v tomto ohledu měly plnit národní a lokální vlády. Více než pětina dotazovaných (21 %) by tuto roli raději svěřila soukromým firmám a podle 19 % dotázaných by ochranu svých údajů měli být zodpovědní přímo jednotlivci. Šedesát jedna procent respondentů má přitom pocit, že zákony na ochranu soukromí platné v jejich zemi mají pozitivní dopad na to, jak se s jejich osobními daty nakládá.

„Věříme, že výsledky našeho průzkumu budou motivovat organizace, aby i nadále upřednostňovaly požadavky svých zákazníků na bezpečnost, soukromí a transparentnost,“ dodal senior viceprezident Cisco Brad Arkin.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com