Connect with us

Zprávy

Tiskový segment odvětví volá po produktech šetrných ke klimatu

Uprostřed neustálého zájmu o ochranu klimatu společnost Epson zjišťuje, že se její závazek k udržitelným technologiím, a zejména k technologii firemních inkoustových tiskáren, vyplácí. Poptávka po udržitelných firemních inkoustových produktech totiž roste.

Společnost Epson dlouhodobě prosazuje udržitelnost a od roku 2018 investovala více než půl miliardy eur do vývoje své inkoustové tiskové hlavy PrecisionCore, která poskytuje vysoce kvalitní a udržitelnou alternativu bez zahřívání ke konkurenčním tiskovým technologiím. V tomto přístupu pokračovala dalšími investicemi ve výši 100 miliard jenů na podporu vývoje nových materiálů a technologií ke snížení dopadu na životní prostředí.

Nový informační přehled IDC Info Snapshot sponzorovaný společností Epson, zkoumá trendy a očekávání ve firemních inkoustových technologiích a předpovídá meziroční pokles o 2,6 % u poptávky po laserovém tisku, oproti předpokládanému tempu růstu o 7 % u firemních inkoustových tiskáren. Tento informační přehled dále identifikuje klíčové faktory tohoto posunu, přičemž výzkum IDC zjistil, že 88 % osob s rozhodovací pravomocí v oblasti hardwaru nyní považuje spotřebu energie a jednorázový odpad (87 %) za „extrémně“ nebo „velice” důležité faktory při výběru nových tiskáren. Výzkum IDC také uvádí, že 78 % respondentů považuje inkoustové tiskárny a multifunkční zařízení za ekologičtější než laserové tiskárny a multifunkční zařízení. „Tisk se v současné době podílí 10 % na spotřebě energie v kanceláři a přechodem na firemní inkoustové tiskárny Epson mohou organizace z této potřeby ušetřit až 83 %,“ Marcel Divín, Branch Office Manager společnosti Epson Europe CZ & SK. „Klimatická nouze se dotýká nás všech a my všichni musíme převzít odpovědnost za její vyřešení. S touto myšlenkou jsme významně investovali do zlepšení udržitelnosti jak našich vlastních obchodních operací, tak produktů, které dodáváme – pomáháme tím zákazníkům a koncovým uživatelům i z environmentálního hlediska.“

Pozitivní postoje k firemním inkoustovým tiskárnám jsou dále zdůrazněny v nové zprávě IDC Vendor Spotlight zadané společností Epson, podle které 65 % evropských vedoucích pracovníků v IT plánuje vyhradit až polovinu svých rozpočtů na udržitelné produkty a služby s důvěrou a pozitivním přístupem k firemním inkoustovým tiskárnám, a to kvůli jejich schopnostem udržitelnosti, bezpečnosti a souladu s předpisy. „Laserové tiskárny jsou náročné na vstupy a mají mnoho pohyblivých částí,” pokračuje Marcel Divín. „Inkoustové tiskárny jsou prokazatelně lepší, nicméně ne všechny inkoustové tiskárny jsou stejné. Ty od nás se nemusí zahřívat, což znamená mnohem menší spotřebu energie a žádnou dobu zahřívání při zapnutí nebo probuzení z pohotovostního režimu. Znamená to rychlejší tisk, trvale vysoce kvalitní výsledky, významnou úsporu času, nižší náklady a samozřejmě nižší spotřebu energie.”

Hybridní pracovní síla podobně obrátila svou pozornost na inkoustový tisk a hledala udržitelná, nízkonákladová řešení pro domácí kanceláře a menší pracovní skupiny v kanceláři. V roce 2021 společnost Epson oslavila 60 milionů kusů svých produktů EcoTank prodaných po celém světě, díky jejich schopnosti snižovat plýtvání a spotřebu energie. Zpráva IDC Vendor Spotlight zjistila, že systémy inkoustových nádržek, které produkují méně odpadu a balicího materiálu díky mnohem nižšímu objemu dodávek náhradního materiálu, zažívají na kancelářských trzích po celé Evropě významný nárůst poptávky. A zatímco 13 % lidí pracujících z domova již teď využívá dodávky tiskového materiálu prostřednictvím modelů předplatného, IDC předpovídá, že do roku 2024 přejde 60 % organizací u tiskových a souvisejících služeb rovněž na model založený na předplatném.

„Budeme i nadále prosazovat výhody, které nabízí naše patentovaná technologie inkoustových tiskáren bez zahřívání a různé modely nákupu a předplatného pro podniky i pracovníky z domova,“ uzavírá Marcel Divín.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com