Connect with us

Zprávy

Test Abc3D: vyhřívaná komora zlepšuje pevnost 3D výtisků až o desítky procent

Společnost Elvira, přední dodavatel 3D technologií a provozovatel portálu Abc3D, otestovala ve spolupráci se Střední průmyslovou školou a Gymnáziem Na Třebešíně technologii 3D tisku za různých podmínek. Výsledkem je potvrzení, že při 3D tisku v aktivně vyhřívané komoře dochází ke zlepšení pevnosti oproti tisku v otevřené komoře u všech použitých materiálů, přičemž u některých až o téměř 60 %.

Testování probíhalo s pomocí tisku trhacích vzorků. Byly využity tiskárna BCN3D Sigma D25 s vyhřívanou podložkou a otevřenou komorou, dále pak tiskárna BCN3D Epsilon W27 s vyhřívanou podložkou a zavřenou komorou, a nakonec Omni3D Factory 2.0 NET, průmyslová tiskárna s aktivně vyhřívanou komorou do 70°C. Po vytištění byly všechny vzorky z níže uvedených materiálů podrobeny trhacím testům. Průměrné hodnoty, které byly pro přetržení třeba, byly zaznamenány do srovnávací tabulky.

Hlavní zjištění testu:

  • Všechny materiály vydržely větší namáhání v případě, že byly tištěny ve vyhřívané komoře
  • Zatímco u nejběžnějších materiálů ABS jsou rozdíly v pevnosti jen několik procent, u materiálu PA12 je pevnostní rozdíl téměř 30 % a u CF-PA 12 dokonce téměř 60 %.
  • Tištěné objekty byly rozměrově nízké v ose Z a tedy měly během tisku velice podobné podmínky. Dá se tedy předpokládat, že při tisku rozměrnějších dílů by byly naměřené rozdíly hodnot ještě vyšší.

„Z testů je patrné, že opravdu je možné na různých tiskárnách tisknout široké spektrum materiálů, ale výsledné vlastnosti mohou být zásadně rozdílné,“ řekl Pavel Sequens, produktový specialista 3D v Elvira|Abc3D. „Pokud potřebujeme využít maximální potenciál materiálu, je třeba při tisku a chladnutí zajistit 100% vhodné podmínky. Dodržet správný technologický postup se vždy vyplácí, protože jenom tehdy dosáhneme nejlepší kvality 3D výtisků.“

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com