Connect with us

Zprávy

Téměř 63 % IT specialistů pociťuje výrazné vylepšení duševní i fyzické pohody při práci na dálku. Pracují ale víc hodin.

Přechod k práci na dálku či hybridnímu modelu byl v oboru IT hladký. Zaměstnavatelé i zaměstnanci byli dobře připravení, protože už před pandemií pracovalo v odvětví na dálku na 36 % lidí. Oba „nové“ modely práce přinášejí výhody i nevýhody. Nejvíc si respondenti pochvalují zvýšení produktivity, větší pocit volnosti a víc času na sebe a svou rodinu. Jako největší nevýhody uvádějí zhoršení vztahů s kolegy, větší množství schůzek a větší únavu. Vyplývá to z průzkumu pracovního portálu No Fluff Jobs. Účastnilo se ho 2 569 respondentů ze zemí střední Evropy, včetně Česka.

„V No Fluff Jobs nám jde o to zprostředkovat ideální práci co největšímu množství IT specialistů. Z toho důvodu provádíme průzkumy v zemích, kde působíme, a výsledky zveřejňujeme, aby náboráři věděli, jaké jsou mezi kandidáty v oboru trendy. Neustále zdokonalujeme i svůj portál s nabídkami pracovních pozic, kde jsme maximálně transparentní,“ říká Marek Somol, Senior Marketing Specialist v No Fluff Jobs.

V odvětví IT není práce na dálku novým tématem. Využívá se, protože je to s danou pracovní náplní možné, ale i proto že má tento pracovní model své výhody. Nejčastěji uváděným benefitem je vylepšení takzvaného „well-being“, tedy duševní a fyzické pohody pracovníků, což v průzkumu potvrdilo na 63 % respondentů. Víc než čtvrtina lidí nezaznamenala změnu k lepší ani horšímu, což se dá v turbulentní době náhlých změn a restriktivních opatření považovat za pozitivní. Jen 9,7 % lidí zaznamenalo zhoršení.

Zaměstnavatelé se často obávají snížené produktivity práce. Tyto obavy se ale ukázaly jako plané. Necelá třetina respondentů uvádí, že míra produktivity je při nejmenší stejná jako v kanceláři. Nejvyšší nárůst produktivity průzkum zaznamenal na Slovensku s 64,8 %, následovaného Českou republikou s 62,2 % respondentů.

Jako další pozitivní efekty nových modelů práce pracovníci uvádějí pocit větší volnosti, víc času na domácí práce i pro ně samotné. Nezanedbatelný je pro pracovníky i pocit větší propojenosti s partnerem a rodinou.

Názory na práci na dálku/hybridní model jsou mezi specialisty převážně pozitivní. Existují však i negativní efekty modelů, z nichž nejčastěji uváděné jsou větší počet on line schůzek, vyšší počet odpracovaných hodin a častější pocit únavy.

Většina zaměstnavatelů pomáhá s přechodem z kanceláře
Změna pracovního modelu vyžaduje podporu ze strany zaměstnavatelů. Respondenti jako největší pomoc uvádějí možnost pracovat zcela na dálku (61,7 %). Téměř 36 % pracovníků obdrželo vybavení umožňující práci na dálku. S tím se pojí i fakt, že během loňska se v inzerátech devětkrát častěji uváděl laptop než stolní počítač. Třetí nejčastěji zmiňovanou pomocí je umožnění pracovat v hybridním modelu práce, tedy možnost pracovat pár dní na dálku a pár dní z kanceláře. Žádnou podporu ani možnost úpravy pracovního modelu nedostalo 15,3 % respondentů.

Jak práce na dálku či v hybridním režimu změnila každodenní práci? Na 54 % pracovníků uvádí, že se změnil jejich způsob práce i komunikace s kolegy. Necelá polovina respondentů uvádí, že jediné, co se změnilo, je místo výkonu práce a necelá třetina pak pociťuje změnu v pracovní době.

Nejčastěji lidé pracují z obýváku
Jako náhradu za kancelář si pracovníci v 32 % doma vybírají obývací pokoj. Přes 26 % respondentů má doma samostatnou místnost, odkud můžou v klidu pracovat, a téměř celá pětina lidí pak pracuje z pohodlí ložnice.

O zprávě Práce na dálku a hybridní model v IT odvětví
Sběr dat se uskutečnil během dubna a května 2022 a zúčastnilo se ho 2 569 respondentů z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. V průzkumu jsou zastoupeny věkové kategorie od 15 let výše napříč specializacemi v rámci oboru informačních technologií.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com