Connect with us

Zprávy

Studie Cisco: díky hybridní práci jsou lidé šťastnější, šetří jim čas i peníze

Hybridní model práce přispívá k dobré psychické pohodě zaměstnanců, zlepšuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a zvyšuje pracovní výkonnost. V rámci globální studie Cisco dokonce pracovníci potvrdili, že jim hybridní práce přináší výrazné finanční a časové úspory. Zachování nového modelu je jejich jednoznačnou prioritou, mezery však vidí v přístupu i technologickém vybavení zaměstnavatelů.

Studie Cisco s názvem „Zaměstnanci jsou na hybridní práci připraveni, a co vy?“ probíhala od ledna do března 2022 a účastnilo se jí na 28 000 respondentů z 27 zemí všech kontinentů. Studie se zaměřila pohodu zaměstnanců v posledních dvou letech a na jejich vztahy se zaměstnavateli v době hybridní práce. Šest z 10 (61 %) zaměstnanců věří, že se kvalita práce jejich zlepšila. Podobný počet (60 %) měl pocit, že se jejich produktivita zvýšila. Tři čtvrtiny zaměstnanců (76 %) se také domnívají, že svoji roli mohou vykonávat stejně úspěšně na dálku jako v kanceláři.

Hybridní práce zlepšuje psychickou pohodu

Studie prokázala, že nový pracovní model má všeobecně pozitivní dopady na psychické aspekty života zaměstnanců. Výzkum se zaměřil na pět různých oblastí: finanční, duševní, emocionální, fyzickou a sociální. V souhrnu více než tři čtvrtiny respondentů (78 %) uvedly, že hybridní práce a práce na dálku zlepšila různé aspekty jejich pohody.

  • Čas mimo kancelář zlepšil rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem pro 79 % zaměstnanců. K tomuto zlepšení přispěla flexibilnější pracovní doba (62 %) a výrazně zkrácené nebo úplně odstraněné dojíždění (53 %). Téměř dvě třetiny lidí (64 %) ušetřily při práci z domova alespoň čtyři hodiny týdně a více než čtvrtina (26 %) respondentů osm a více hodin týdně.
  • Tři čtvrtiny dotázaných označily „čas s rodinou, přáteli a domácími mazlíčky“ za nejlepší volbu, jak získaný část navíc využít. Podle skoro tří čtvrtin (73 %) dotázaných se díky tomu zlepšily vztahy v rodině a polovina (51 %) respondentů uvedla, že se jim posílily vztahy s přáteli.
  • Více než tři čtvrtiny dotázaných díky práci na dálku dokážou šetřit. Průměrná úspora je něco málo přes 150 USD za týden, což vychází přibližně na 8 000 USD ročně. Nejvýznamnější úspory (87 %) plynou ze snížení nákladů na benzín a dojíždění, následované snížením výdajů na jídlo a zábavu o 74 %. Pro 69 % dotázaných jsou tyto úspory natolik významné, že by ovlivnily i jejich rozhodování o změně zaměstnání.
  • Více než dvě třetiny (68 %) respondentů věří, že jejich fyzická zdatnost se díky práci na dálku zlepšila. Sedm z 10 dotázaných (71 %) začalo více cvičit a 68 % dotázaných uvádí, že hybridní práce pozitivně ovlivnila jejich stravovací návyky.
  • Vzhledem ke zlepšení v různých aspektech blahobytu převážná většina (82 %) zaměstnanců tvrdí, že možnost pracovat odkudkoli je učinila šťastnějšími. Více než polovina (55 %) uvádí, že hybridní práce jim pomohla snížit úroveň stresu.

Tyto pozitivní dopady se projevují i na preferenci hybridního způsobu práce. Téměř tři čtvrtiny dotázaných (71 %) chtějí v budoucnu hybridní kombinaci práce na dálku a v kanceláři, pětina lidí chce pracovat výhradně na dálku, jen 9 % dotázaných by chtělo chodit do kanceláře na plný úvazek.

Zaměstnavatelé mají rezervy

Pouze čtvrtina dotázaných si myslí, že jejich firma je na hybridní budoucnost dobře připravena. Přibližně 70 % respondentů ve výzkumu uvedlo, že jejich zaměstnavatel by měl přehodnotit své způsoby myšlení a kultury, aby hybridní model dobře fungoval.

Další rezervy pak leží v technologické oblasti. Například více než třetina účastníků výzkumu soudí, že jejich zaměstnavatel nemá kvalitní síťovou infrastrukturu. Třetina lidí také pochybuje o správném nastavení firemní kybernetické bezpečnosti.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com