Connect with us

Zprávy

Společnost Western Digital stanovila nové firemní cíle v oblasti udržitelnosti a zavázala se k nulovým emisím do roku 2032

Společnost Western Digital Corp. oznámila nové ambiciózní cíle firemní udržitelnosti, které rozšiřují základní závazek společnosti pozitivně ovlivňovat svou globální ekologickou stopu. Nové cíle se zaměřují na napájení provozů společnosti ze 100 % obnovitelnou energií, dosažení v rámci všech provozů společnosti čistých nulových emisí v rámci Scope 1 a Scope 2 a také na cíle v oblasti snižování spotřeby vody a odpadu.

Strategie udržitelného rozvoje jsou pro společnost Western Digital klíčové. Díky promyšlenému plánování a realizaci již společnost stanovila a dosáhla cílů, jako je provoz některých zařízení na obnovitelné zdroje energie a snížení spotřeby energie na vyrobenou jednotku. Konkrétně nové cílové závazky společnosti zahrnují:

  • do roku 2030 provozovat své globální provozy na 100 % obnovitelné energie
  • dosažení nulových čistých emisí v rámci provozu společnosti (emise v rozsahu 1 a 2) do roku 2032
  • snížení odběru vody o 20 % do roku 2030
  • přesměrovat více než 95 % provozního odpadu mimo zavážkové skládky do roku 2030

„Zavázání se k těmto novým, odvážným cílům udržitelného rozvoje podporuje prioritu společnosti Western Digital být dobrým správcem životního prostředí a stanovit cíle a metriky založené na datech, aby naše organizace nesla odpovědnost za zmírnění dopadů změny klimatu,“ řekl Irving Tan, výkonný viceprezident pro globální provoz ve společnosti Western Digital. „Již jsme dosáhli významného pokroku při zavádění opatření pro snížení emisí, spotřeby vody i množství odpadu, a pro vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie a také při navrhování nízkouhlíkových produktů a obalů. Tyto nové cíle potvrzují náš závazek být lídrem v oblasti udržitelnosti.“

Zavedený program udržitelnosti společnosti Western Digital stanovil odvážné cíle a byl oceněn průmyslovými organizacemi. Například cíle společnosti snížit emise v rozsahu 1 a 2 o 42 % do roku 2030 a snížit emise v rozsahu 3 v uživatelské fázi o 50 % do roku 2030, obojí ze základního roku 2020, byly schváleny iniciativou Science Based Targets (SBTi) v roce 2021 a od té doby společnost dosáhla téměř 15% absolutního snížení emisí v rozsahu 1 a 2. Společnost Western Digital se navíc jako zakládající člen First Movers Coalition zavázala, že do roku 2030 dosáhne alespoň 10 % čistých nulových emisí paliv v námořní dopravě. Závody společnosti Western Digital v čínské Šanghaji a malajském Penangu byly uznány sítí Lighthouse Network Světového ekonomického fóra jako majáky udržitelnosti.

„Vzhledem k tomu, že se udržitelnost stává pro organizace obchodní prioritou, budou společnosti, které se zaváží k dosažení realizovatelných cílů udržitelnosti a prokáží pokrok v jejich plnění, považovány za lídry v oblasti udržitelnosti,“ uvedl Curtis Price, viceprezident pro výzkum udržitelnosti ve společnosti IDC. „Nový závazek společnosti Western Digital v oblastech nulových čistých emisí, snižování spotřeby vody a odpadu a obnovitelných zdrojů energie je příkladem odhodlání společnosti snižovat dopad svých obchodních operací na planetu a připravuje cestu pro ostatní společnosti, aby ji následovaly.“

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com