Connect with us

Zprávy

Společnost TD SYNNEX publikovala svoji první zprávu Corporate Citizenship Report

Společnost TD SYNNEX publikovala svoji první zprávu Corporate Citizenship Report prezentující pokroky v oblasti ochrany životního prostředí a ESG napříč celou korporací, jejichž smyslem je přinášet dlouhodobé hodnoty pro podnikání, spolupracovníky, komunity, prodejce, zákazníky a investory.

Premiérová zpráva Corporate Citizeship Report zpřesňuje a konkretizuje program firemního občanství, který firma spustila v loňském roce. Zpráva poslouží jako srovnávací měřítko v dalších obdobích a bude využita k meziročnímu porovnání výkonnosti v definovaných oblastech, včetně podrobných údajů o tom, jak TD SYNNEX přispívá plnění klíčových cílů udržitelného rozvoje OSN. „Během minulého roku jsme promyšleně vyvinuli rámec ESG. Tato zpráva představuje důležitý milník při určování toho, kde jsme dnes, a plánů k dosažení našich smysluplných cílů,“ uvedl Adam Rutstein, ředitel globální odpovědnosti TD SYNNEX.

Zpráva shrnuje iniciativy TD SYNNEX ve třech klíčových oblastech

Ochrana životního prostředí

TD SYNNEX se připojila k iniciativě Science-Based Target (SBTi) Business Ambition, což mimo jiné zahrnuje závazek dosáhnout do roku 2045 celosvětově nulové emise skleníkových plynů. Společnost se také přihlásila do světových systémů pro hodnocení a audity udržitelnosti jako CDP (Carbon Disclosure Project) nebo EcoVadis. V podnikání zavádí systémy environmentálního managementu a prosazuje mezinárodní normy, jako například ISO 14001.

Prostřednictvím programu TD SYNNEX Renew dokázala společnost vrátit k dalšímu využití 300 tisíc mobilních telefonů, které tak neskončily na skládkách. TD SYNNEX také navázal partnerství s iniciativou Treedom a ve spolupráci s ní zasadí jeden strom za každého svého zaměstnance. Do dnešních dní bylo díky projektu vysazeno již přes 30 000 stromů ve východní Africe.

Sociální oblast

  1. TD SYNNEX se zavázala do roku 2030 zvýšit podíl žen na celkovém počtu zaměstnanců na 50 %. Současně je cílem, aby podíl žen ve vedoucích pozicích dosáhl 40 %.
  2. V rámci programu DEI (Diversity, equity and inclusion) podporuje TD SYNNEX vytváření interních skupin (BRG – Business Resource Group), které poskytují diskusní fóra pro spolupracovníky s podobným zázemím nebo zájmy. Loni tak vznikla například skupina Embrace (Objetí), která je zaměřena na spravedlivé začlenění všech ras, náboženství a kultur do společnosti. Skupina Rise (Vzestup) se zase soustředí na podporu rozvoje pracovníků z asijských a tichomořských ostrovů.

TD SYNNEX věnuje velké úsilí zacelení či zmenšení digitální propasti, ať již přímo prostřednictvím darů technického vybavení, nebo školením v oblasti digitálních dovedností, zajištěním internetového připojení či technickou podporou. V rámci partnerství s neziskovým projektem Human I-T loni TD SYNNEX digitálně vybavila 20 000 domácností a pomohla tak zhruba 60 000 lidem.

Řízení společnosti

Společnost je hrdá na respektování hodnot, jakými jsou integrita, spolupráce či inkluzivita. Řízení je založeno na osvědčených postupech, respektování místních požadavků a potřeb spolupracovníků, zákazníků, prodejců i investorů. To zahrnuje také transparentnost a otevřenost, etické chování a dodržování předpisů. TD SYNNEX vytvořil strukturu, která podporuje program Corporate Citizeship, včetně týmu globální odpovědnosti (Global Responsibility Team) v čele s ředitelem a pracovní skupiny pro udržitelnost (Sustainability Working Group) pod vedením manažera pro globální udržitelnost.

Kompletní zprávu Corporate Citizenship Report si můžete stáhnout zde.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com