Connect with us

Zprávy

Společnost Schneider Electric vydává novou bílou knihu a kalkulačku návratnosti, které se zaměřují na to, jak DCIM řeší problémy správy hybridních IT systémů

Společnost Schneider Electric, lídr digitální transformace řízení energie a automatizace, vydala dokument White Paper 281 – „How Modern DCIM Addresses CIO Management Challenges within Distributed, Hybrid IT Environments“ (Jak CIO využívá moderní DCIM pro řešení problémů hybridních IT prostředí) a užitečnou kalkulačku, které jsou k dispozici k okamžitému použití. Nová bílá kniha se zaměřuje na software pro správu infrastruktury datových center (DCIM) a blíže se zabývá rychle se měnící rolí CIO, která se v posledních letech dostává do centra pozornosti. Dokument ukazuje, jak úspěch CIO v konečném důsledku stojí na pevných základech zajištění odolného, bezpečného a udržitelného provozu IT. V prostředí vysoce distribuovaného hybridního IT je tento cíl obtížněji dosažitelný.

„Obchodní požadavky nutí CIO k hybridizaci architektury datových center a IT portfolia tím, že alokují IT kapacitu do kolokačních zařízení i na lokálních center na okraji jejich sítě tzv. edge computing, přičemž někdy se to děje ve velkém měřítku,” uvádí autor Patrick Donovan, Senior Research Analyst centra pro výzkum energy managementu společnosti Schneider Electric. „CIO měli vždy za úkol řídit a zajišťovat spolehlivý a bezpečný provoz, ale obvykle se zaměřovali na klíčová datová centra. Nyní mají nejen mnohem více distribuovaných lokalit, které musí být odolné a zabezpečené, ale také se po nich žádá, aby podávali zprávy o udržitelnosti svých IT provozů. To s sebou nese spoustu nových povinností.“

Potřeba odolnosti, bezpečnosti a udržitelnosti

V šestnáctistránkovém dokumentu Donovan popisuje vývoj podnikových IT portfolií a zkoumá z toho plynoucí výzvy v oblasti řízení. Vysvětluje, jak se vyvinul moderní software DCIM, který je více optimalizován pro stále více distribuovaná prostředí. V souvislosti s distribuovaným IT je bezpečnost jedním z hlavních problémů, stejně jako potřeba lepší spolehlivosti a sledování a vykazování dopadu provozu IT na životní prostředí.

Nová kalkulačka umožňuje „otestovat“ různé scénáře DCIM

Bílou knihu doprovází kalkulačka Schneider Electric, DCIM Monitoring Value Calculator for Distributed IT, která umožňuje uživateli nastavit různá vstupní data a předpoklady pro otestování různých scénářů, aby bylo možné zjistit návratnost investic/výnosnost monitorovacího softwaru. Zohledňuje faktory, jako jsou prostoje, personální zajištění, bezpečnostní a ekologické incidenty a peněžní toky.

„Chtěli jsme vytvořit užitečný rámec, který by zákazníkům pomohl vyčíslit potenciální hodnotu DCIM v jejich provozu, a jsme rádi, že si náš nástroj mohou vyzkoušet,“ říká autorka kalkulačky Wendy Torell, Senior Research Analyst centra pro výzkum energy managementu společnosti Schneider Electric. „Navrhli jsme ji tak, aby byla uživatelsky přívětivá a snadno se přizpůsobila konkrétnímu prostředí a úrovni zákazníka.“

Energy Management Resource Center společnosti Schneider Electric

Donovan, Torell a další členové centra pro výzkum energy managementu provádějí výzkum, který pomáhá společnosti Schneider Electric a jejím zákazníkům přijímat informovaná obchodní a technologická rozhodnutí podložená fakty a vědou. Velká část výzkumu je volně dostupná veřejnosti.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com