Connect with us

Zprávy

Společnost Schneider Electric představila první bezplatnou kalkulačku uhlíkové stopy pro datová centra

Společnost Schneider Electric, globální leader v oblasti digitální transformace, automatizace a řízení energií, představila novou metodu, která firmám pomáhá pochopit celkový dopad podnikových datových center na životní prostředí. Součástí této metody, která je podrobně popsána v bílé knize, je bezplatná kalkulačka CO2e pro životní cyklus datových center, první nástroj svého druhu pro přesný odhad celkové uhlíkové stopy datových center, a to včetně Scope emisí 1, 2 a 3.

Stále více datových center přechází na obnovitelné zdroje energie, čímž se 3. kategorie emisí, tzv. Scope 3 emise, stává největším přispěvatelem k emisím skleníkových plynů. Tato kategorie emisí je také nejméně vykazována a pochopena. Schneider Electric proto vydal dokument, tzv. bílou knihu, jehož součástí je i volně dostupná kalkulačka emisí CO2 pro životní cyklus datových center. Tento dokument pomáhá provozovatelům datových center identifikovat a kategorizovat emise z provozu a dodavatelského řetězce a následně stanovit priority pro efektivní snižování emisí CO2. Vyčíslením Scope 3 emisí ve svém hodnotovém řetězci mohou organizace změřit svou celkovou uhlíkovou stopu, včetně outsourcovaných IT služeb od poskytovatelů cloudových a kolokačních služeb.

„V době, kdy se provozovatelé datových center stále více snaží porozumět své uhlíkové stopě, jsme vydali naši aktuální bílou knihu a bezplatnou kalkulačku emisí CO2 pro životní cyklus datového centra. Proaktivní provozovatelé datových center chápou, že budou v budoucnu zodpovědní za dosažení čisté nulové spotřeby a emisí, aby splnili očekávání svých stakeholderů, včetně zákazníků, investorů, zaměstnanců, obchodních partnerů a komunit na všech úrovních hodnotového řetězce,“ uvedl Pankaj Sharma, výkonný viceprezident divize Secure Power ze společnosti Schneider Electric.

Vykazování Scope 3 emisí si v budoucnu pravděpodobně vyžádá legislativa

USA i EU navrhují regulace, které by měly nařídit, rozšířit a standardizovat způsob, jakým se zveřejňují informace týkající se klimatu. Očekává se tedy, že účtování a vykazování Scope 3 emisí v budoucnu bude požadováno legislativou. Základem pro sestavení splnitelného plánu snižování emisí je vytvoření a zavedení rámce pro skleníkové plyny, který zahrnuje počítání emisí CO2 a stanovení cílů na základě systematické analýzy firemních dat a zdrojů emisí. Výroba elektřiny, emise skleníkových plynů a spotřeba vody určují uhlíkovou a vodní stopu datových center a jejich dodavatelů.

„Vypracování klimatické strategie, která identifikuje největší zdroj emisí uhlíku v hodnotovém řetězci, se rychle stává prioritou odvětví datových center. K tomu se přidává naléhavá potřeba vytvoření snadno použitelných rámců. Stoprocentně podporujeme snahu o to, aby se toto odvětví stalo nejudržitelnějším na světě, a proto zajišťujeme, aby potřebné zdroje byly zdarma a snadno dostupné,“ dodává Pankaj Sharma ze Schneider Electric.

Kalkulačka emisí CO2 během životního cyklu datového centra pomáhá odhadnout celkovou uhlíkovou stopu v rámci Scope (kategorií) 1, 2 a 3 pro všechny emise v celém hodnotovém řetězci, a to včetně nepřímých. Mezi další důležité body bílé knihy, vydané společností Schneider Electric, patří přístup k řízení hypotetického datového centra o výkonu 1 megawatt se zaměřením na Scope 3 emise a navrhovaná opatření ke zlepšení, jako je nákup efektivních a nízkouhlíkových produktů. Dokument dále obsahuje i rady týkající se standardizovaných metrik a toho, co měřit, jako jsou činnosti související s palivy a energií, doprava a distribuce v předchozích fázích výroby.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com