Connect with us

Zprávy

Společnost Lenovo dosáhla v roce zrychlující se transformace stabilní ziskovosti

Skupina Lenovo dnes oznámila celoroční výsledky, jenž vykazují tržby skupiny ve výši 62 miliard dolarů a čistý zisk ve výši 1,6 miliardy dolarů, nebo 1,9 miliardy dolarů dle jiných, než Hongkongských standardů účetního výkaznictví (HKFRS) [1]. Ziskovost byla stabilní, přičemž hrubá marže i provozní marže dosáhly 18letého maxima, čistá marže mimo HKFRS zůstala meziročně stejná. Zatímco tržby skupiny byly ovlivněny oslabením trhu se zařízeními, tržby z podnikání v oblastech mimo osobní počítače dosáhly ve fiskálním roce téměř 40% maxima, k čemuž přispěl diverzifikovaný rostoucí segment společnosti Lenovo – skupina Solutions and Services Group (SSG) a skupina Infrastructure Solutions Group (ISG), jejichž tržby vzrostly na rekordních 6,7 miliardy dolarů, resp. 9,8 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 22 %, resp. 37 %.

Po roce nejistoty v průmyslu a ve světě vidí Lenovo pozitivní známky stabilizace trhu. Skupina očekává, že celý trh s osobními počítači, chytrými zařízeními a IT službami obnoví svůj meziroční růst ve druhé polovině roku 2023 – to dohromady povede v roce 2023 k opětovnému mírnému růstu celého trhu s IT. Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu bude digitální transformace nadále zrychlovat, což povede k velkému růstovému potenciálu pro cloudovou a výpočetní infrastrukturu.

Hotovostní pozice společnosti Lenovo zůstává silná a její cyklus konverze hotovosti se dále zlepšil. Díky této zdravé likviditě skupina pokračuje v investicích do výzkumu a vývoje v oblasti „nového IT“ (klient, edge, cloud, síť a intelligence), aby si vybudovala své budoucí klíčové kompetence. Během loňského roku společnost Lenovo zvýšila své celoroční investice do výzkumu a vývoje na 2,2 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 6 %.

Ve čtvrtém čtvrtletí skupina kromě různých jiných opatření schválila jednorázové restrukturalizační a jiné náklady ve výši 249 milionů dolarů, které přinesly roční úspory skupinových nákladů ve výši přibližně 850 milionů USD, což pomohlo vytvořit pevný základ pro činnost skupiny na náročném trhu a zajistit jí pozici pro budoucí růst.

FY 22/23

V milionech dolarů

FY 21/22

V milionech dolarů

Změna
Příjmy skupiny 61,947 71,618 (14%)
Zisk před zdaněním 2,136 2,768 (23%)
Zisk (zisk připadající držitelům vlastního kapitálu) 1,608 2,030 (21%)
Zisk (zisk připadající držitelům vlastního kapitálu dle jiných standardů než HKFRS) [1] 1,878 2,164 (13%)
Základní zisk na akcii (v amerických centech) 13.50 17.45 (3.95)

Citace generálního ředitele a předsedy představenstva – Yuanqing Yang:

„Skupina Lenovo dosáhla v uplynulém fiskálním roce stabilní ziskovosti díky našim diverzifikovaným rostoucím segmentům, jenž stále dosahují nových milníků. Jejich dynamika je hnací silou stabilního pokroku v naší transformaci založené na službách a kombinace příjmů našich nepočítačových firem se zvýšila na téměř 40 %. Naše strategie funguje a skupina je odolná i tváří v tvář globálním nejistotám. Do budoucna budeme i nadále investovat do výzkumu a vývoje, abychom využili další vlnu příležitostí pro růst a byli tak dobře připraveni na budoucnost.“

Celé znění tiskové zprávy naleznete zde: https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/fy-2022-23/

[1] hodnota zisků dle jiných standardů, než HKFRS byla upravena vyloučením čistých změn reálné hodnoty finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů, odpisů nehmotných aktiv v důsledku fúzí a akvizic, nákladů souvisejících s fúzemi a akvizicemi, nákladů na restrukturalizaci a ostatních nákladů a případných odpovídajících dopadů na daň z příjmů.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com