Connect with us

Zprávy

Společnost Epson získala po třetí v řadě platinové ocenění EcoVadis

Globální technologická společnost Epson získala po třetí za sebou platinové ocenění za udržitelnost, kterou uděluje přední ratingová platforma hodnotící udržitelnost firem, společnost EcoVadis.

Toto ocenění je výsledkem globálního úsilí společnosti o dodržování nejvyšších standardů v oblastech životního prostředí, pracovních a lidských práv, etiky nebo udržitelného zásobování a dává za pravdu závazkům a činům společnosti Epson podporujícím udržitelnost.

Platinové hodnocení řadí Epson mezi 1 % společností v oboru, které obzvláště vyčnívají v oblastech životního prostředí a udržitelného zásobování.

Nezávislá hodnotící metodologie vychází z konceptu 21 kritérií udržitelnosti mapovaných na globální standardy a dohlíží na ni mezinárodní vědecká komunita. Zákazníci mohou této nezávislé certifikaci důvěřovat a mohou si být jisti, že Epson je jedna z nejzodpovědnějších společností ve svém sektoru.

EcoVadis je uznávaná organizace zabývající se hodnocením udržitelnosti firem, která pokrývá 200 průmyslových kategorií, 175 zemí a regionů, a přes 90 000 společností všech velikostí z celého světa.

Poslední platinové hodnocení společnosti Epson je výsledkem jejího neutuchajícího zápalu a významných zlepšení v oblasti udržitelného růstu za poslední rok.

Tato platinová certifikace navazuje na probíhající zavádění měřitelných iniciativ v rámci společnosti Epson, které pomáhají identifikovat a řešit společenské a environmentální problémy.

Společnost Epson udělala velký pokrok loňským přechodem na 100% obnovitelnou elektřinu na všech hlavních pracovištích v Japonsku, čímž je mezi výrobci zcela ojedinělá, a nyní to samé plánuje pro všechna pracoviště ve zbytku světa do konce roku 2023.

Epson jako přední technologická společnost má za cíl pomáhat zákazníkům při snižování jejich dopadu na životní prostředí a ukazuje cestu vývojem inovativních řešení.

Mezi ně patří energeticky efektivní tisk, technologie Heat-Free a technologie PaperLab, která ze starého papíru vytváří nový pomocí procesu, který prakticky nevyužívá vodu. Vše uvedené pomáhá dosáhnout cirkulárního, udržitelného a bezemisního provozu.

Nezávisle ověřený nástroj společnosti EcoVadis věnuje zvýšenou pozornost cílům udržitelnosti dodavatelského řetězce a nulovým emisím a posuzuje výkon společností z hlediska integrace principů udržitelnosti do podnikových a řídicích systémů.

Marcel Divín, Branch Office Manager pro společnost Epson Europe CZ&SK, říká: „Naše společnost se snaží dosáhnout udržitelnosti prostřednictvím našich produktů, technologií a provozu. Toto třetí platinové ocenění v řadě je výsledkem spousty tvrdé práce a podtrhuje neutuchající zanícení a konání celého týmu společnosti Epson při snaze dosáhnout udržitelné budoucnosti. Toto hodnocení ukazuje, že kromě role lídra v našem oboru, kterou jsme získali díky vynikající kvalitě našich výrobků a našim inovacím, jsme také v čele snah o dosažení udržitelnějšího odvětví, kterého jsme součástí.

V souladu s naší Environmentální vizí deklarující dosažení uhlíkové negativity do roku 2050 se budeme i nadále snažit dodržovat nejvyšší standardy udržitelných postupů jak v pozici samostatné organizace, tak v pozici člena široké globální komunity.“

Henning Ohlsson, ředitel pro udržitelnost, Epson Europe, dodal: „Jako firma si uvědomujeme, že máme zodpovědnost za pozitivní přínos společnosti. Platinové ocenění naší činnosti společností EcoVadis třetí rok po sobě je výsledek, na který jsme velmi hrdí, a zároveň to znamená závazek pro budoucí činnost. Chápeme, že udržitelnost je stále důležitější pro všechny naše zákazníky a tato nejnovější akreditace znovu utvrzuje naše odhodlání ukazovat cestu při zdokonalování společnosti prostřednictvím lepších produktů a obchodních postupů.“

Společnost Epson se zavazuje, že do roku 2050 dosáhne uhlíkové negativity a bude zcela eliminovat používání vyčerpatelných podzemních zdrojů, a učinila spoustu měřitelných závazků souvisejících s udržitelností a dopadem na komunitu.

Jako společnost zaměřená na řešení společenských problémů vydává Epson zprávu o trvale udržitelném rozvoji, ve které publikuje detaily o svých environmentálních iniciativách, vytváření sociálních hodnot, korporátním řízení a dalších činnostech souvisejících se společenskou odpovědností firem.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com