Connect with us

Zprávy

Společnost Dell Technologies posiluje své bezpečnostní portfolio novými službami a řešeními

a řešení pomáhá podnikům řešit jejich nejnáročnější bezpečnostní výzvy a stále složitější otázky zabezpečení sítí, zařízení a systémů. Pomáháme jim účinně zvyšovat odolnost v náročném prostředí.“

Managed Detection and Response (MDR) Pro Plus pomáhá chránit IT prostředí

Společnost Dell rozšiřuje svoji nabídku MDR o řešení Managed Detection and Response Pro Plus, což je plně externě řízené řešení bezpečnostních operací, které pomáhá podnikům předcházet bezpečnostním hrozbám, reagovat na ně a zotavovat se z nich.

Řešením Managed Detection and Response Pro Plus chrání společnost Dell koncové body, infrastrukturu, software, hardware a cloudy tím, že:

 • poskytuje nepřetržitou detekci a vyšetřování hrozeb a zároveň odhaluje zranitelnosti a stanovuje priority jejich oprav;
 • provádí simulace průniků a útoků kvůli ověření správné konfigurace a funkčnosti stávajících bezpečnostních opatření, včetně nastavení webové nebo e-mailové brány;
 • provádí penetrační testy s cílem nalézt zranitelné cesty do prostředí podniku pomocí stejných technik, jaké používají zkušení hackeři, označuje potenciálně podezřelé aktivity a doporučuje zlepšení bezpečnostních opatření;
 • celoročně poskytuje školení v kybernetické bezpečnosti v podobě stručných, snadno pochopitelných modulů, které zlepšují povědomí zaměstnanců o rizicích a podporují osvědčené postupy;
 • nabízí službu zajištění zotavení po incidentu, v rámci které certifikovaní odborníci přímo u zákazníka ihned vyhodnotí bezpečnostní incident a v případě porušení bezpečnosti zajistí obnovu běžného provozu.

Dell posiluje své portfolio pro správu hrozeb řešením CrowdStrike

Vedle přístupu založeného na externě řízených službách umožňuje společnost Dell podnikům navrhovat, spravovat a zabezpečovat vlastní IT prostředí. Nyní rozšiřuje výběr softwaru pro kybernetickou bezpečnost o řešení CrowdStrike Falcon, které zařadila do svého portfolia SafeGuard and Response. Díky přední světové nativně cloudové platformě CrowdStrike mohou podniky získat přístup k rozšířené sadě nástrojů, které urychlují vyšetřování hrozeb a reakci na ně a chrání nejrizikovější oblasti: koncové body, cloudové pracovní úlohy, identity a data.

Přidáním platformy CrowdStrike do portfolia mohou zákazníci při řešení svých narůstajících bezpečnostních potřeb snáze spoléhat na společnost Dell, včetně podpory na cestě k architektuře postavené na principu nulové důvěry, díky nabídce škálovatelných a ve své třídě nejlepších řešení.

Dell poskytuje hardwarovou ochranu svých komerčních počítačů

Společnost Dell Technologies vyrábí nejbezpečnější komerční počítače na trhu. Nyní uvádí na trh cloudovou verzi své služby bezpečného ověřování komponent Secured Component Verification (SCV), díky níž mohou zákazníci získat důvěru v produkty díky integraci mezi konstrukcí počítačů a dodavatelským řetězcem. Toto vylepšené řešení poskytuje podnikovým zákazníkům větší jistotu, že jejich počítače budou dodány tak, jak byly objednány a sestaveny z výroby.

Cloudové zabezpečené ověřování komponent pomáhá snížit riziko neoprávněné manipulace s komerčními počítači Dell. Společnost Dell generuje digitální certifikát uložený v zabezpečeném cloudovém prostředí, který dokumentuje klíčové součásti počítače v továrně. Po dodání může podnikové IT oddělení počítače zkontrolovat podle příslušných certifikátů a ověřit integritu komponent. Tato jedinečná nabídka také umožňuje podnikovému IT ověřit všechny počítače naráz v jednom přehledu, namísto ověřování každého zařízení lokálně. To vytváří další úroveň zabezpečení a zároveň šetří čas.

Product Success Accelerator for Cyber Recovery pomáhá chránit před útoky

Dell také představuje službu Product Success Accelerator (PSX) for Cyber Recovery, která zákazníkům pomáhá připravit se na případnou kybernetickou bezpečnostní událost. Nová služba zjednodušuje implementaci a provoz bezpečnějšího, izolovaného trezoru pro kybernetickou obnovu, který podniku umožňuje chránit kritická data a zachovávat kontinuitu podnikání.

Jedná se o první standardizovanou službu odstupňovanou podle konkrétních výsledků, která je k dispozici v rámci nové rodiny služeb PSX. Zákazníci si mohou vybrat ze tří úrovní asistence podle svých potřeb.

 • Připravenost (Ready) zahrnuje plánovací workshopy, instalaci a konfiguraci trezoru Dell Cyber Recovery, příručku, plán a školení dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 • Optimalizace (Optimize) přidává čtvrtletní vyhodnocení trezoru, doporučení pro prostředí, včetně aktualizací, záplat a pravidel, a asistované simulace testů obnovy.
 • Provoz (Operate) přidává průběžnou operativní asistenci při monitorování a vyšetřování aktivit, iniciování nápravných opatření a poskytování podpory v případě kybernetického útoku.

Dostupnost

 • Řešení Dell Managed Detection and Response Pro Plus je celosvětově k dispozici přímo i prostřednictvím obchodních partnerů.
 • Incident Recovery Care je aktuálně k dispozici v Severní Americe.
 • Dell SafeGuard and Response with CrowdStrike je k dispozici celosvětově.
 • Zabezpečené ověřování komponent (v cloudu) bude celosvětově k dispozici pro komerční počítače Dell od května.
 • Dell Product Success Accelerator for Cyber Recovery je aktuálně k dispozici v Severní Americe jak přímo, tak prostřednictvím obchodních partnerů.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com