Zprávy

Siemens urychluje inovace v oblasti edge computingu, využívá Red Hat OpenShift

Red Hat, Inc., přední světový poskytovatel řešení založených na open source technologiích, oznámil, že společnost Siemens využívá Red Hat OpenShift, přední podnikovou platformu Kubernetes, ke zlepšení dostupnosti, výkonu a bezpečnostního zajištění kritických aplikací ve svém výrobním závodě v Ambergu.

Výrobní závod a vývojové středisko společnosti Siemens v Ambergu je součástí divize Digital Industries a je průkopníkem aplikací Průmyslu 4.0. Siemens Amberg vyrábí řadu produktů včetně svého portfolia průmyslové automatizace SIMATIC. Data společnost zpracovává na okraji tovární sítě, což pomáhá udržet průměrnou dobu odezvy co nejkratší.

S cílem zvýšit flexibilitu a efektivitu výroby, zkrátit inovační cykly a maximalizovat dobu provozuschopnosti potřebovala společnost Siemens Amberg modernizovat stávající monolitickou IT infrastrukturu a podpořit plynulejší spolupráci mezi týmy informačních (IT) a provozních (OT) technologií. Společnost Siemens se rozhodla implementovat cloudovou, modulární architekturu založenou na mikroslužbách na platformě Red Hat OpenShift provozované ve výrobním závodě.

Siemens shromažďuje data v závodě, analyzuje je v cloudu a využívá poznatky k neustálému zlepšování provozu pomocí nástrojů umělé inteligence (AI). Případy využití AI v továrně zahrnují použití strojového učení (ML) pro prediktivní údržbu a zajištění kvality, jako je výměna zařízení předtím, než se porouchají, a kontrola rentgenových snímků skrytých pájecích spojů za účelem odhalení potenciálních anomálií. Díky předvídání poruch v předstihu je Siemens mimo jiné schopen snižovat náklady na prostoje. Integrované funkce GitOps v OpenShiftu umožňují častější aktualizace a nasazení těchto aplikací v tovární hale, což umožňuje neustálé zpřesňování predikcí.

S cílem usnadnit flexibilní analýzu větších objemů dat buduje Siemens ve svých závodech včetně Ambergu také soukromou 5G infrastrukturu. Siemens má možnost implementovat softwarově definované privátní řešení 5G na platformě Red Hat OpenShift jako rozšíření své kontejnerové platformy.

Red Hat OpenShift poskytuje společnosti Siemens konzistentnější otevřenou platformu hybridního cloudu, která jí umožňuje spravovat, škálovat a zlepšovat bezpečnostní parametry aplikací operativně od jádra až po okraj. Společnost si může vybrat, zda bude Red Hat OpenShift provozovat ve výrobní hale, nebo jej bude využívat jako spravovanou službu ve více veřejných cloudech. Siemens během procesu nasazení úzce spolupracoval s oddělením Red Hat Consulting a absolvoval školení Red Hat Training, aby zvýšil kvalifikaci svých týmů a přijal agilní pracovní metodiky, které mu pomohou rychleji získat užitek z nových technologií. Siemens je nyní schopen opakovaně používat kód po celém světě a aplikovat osvědčené postupy v dalších továrnách.

Exit mobile version