Connect with us

Zprávy

Schneider Electric spouští v Evropě partnerský program mySchneider IT Partner Program

Schneider Electric, leader digitální transformace řízení energie a automatizace, dnes oznámila spuštění nového partnerského programu mySchneider IT Partner Program. Nový přehledný partnerský program je flexibilnější a přizpůsobenější a podporuje spolupráci a potřeby partnerů, kteří chtějí získávat více zakázek a dosahovat větších tržeb a ziskovosti. Zjednodušená struktura je navržena tak, aby pomohla partnerům přizpůsobit se měnícím se podmínkám na trhu, využívat nové trendy a rozvíjet své podnikání.

Nejnovější vývojový stupeň partnerského programu založený na více než 40 letech spolupráce podporuje naše partnery v oblasti IT, mimo jiné prostřednictvím zjednodušené struktury, různých specializací pro klíčová odvětví, včetně datových center, IT řešení, softwaru a služeb, a nové nabídky prodejních nástrojů, školení a zdrojů. Dále zahrnuje nové výhody sladěné s každou ze specializací a nabízí partnerům jasnou strategii udržitelnosti s využitím řešení Schneider Electric Green Premium™, která zajišťují udržitelný výkon a oběhovost.

První fáze vývoje programu, která je k dispozici již dnes, se zaměřuje na novou specializaci „IT Solution Provider“, která partnerům umožňuje certifikaci na třech úrovních – Select, Premier a Elite – pro kombinování více IT specializací bez ohledu na partnerský status. Poskytuje partnerům možnost identifikovat, přeprodávat, konfigurovat a/nebo instalovat řešení IT infrastruktury pro malé a střední firmy nebo korporace. Fáze 2 a 3, které zahrnují specializace „IT Software & Services Provider“ a „Data Center Solution Provider“, budou k dispozici v roce 2023.

Mezi funkce a výhody patří:

• Nová struktura: Poskytovatelé IT řešení mohou postupovat od úrovně „Enrolled“ až po úroveň „Elite“ na základě přístupu založeného na metrikách, který zvyšuje klíčové kompetence, certifikace a výkonnost.

• Nové rozhraní: Přehledný panel programu nabízí prodejcům, partnerům a manažerům programu přehled o pokroku firmy i jednotlivců v jednotlivých specializacích.

• Vylepšené cesty školení: Zahrnující širokou škálu projektovacích nástrojů, školení a zdrojů, které partnerům pomohou diverzifikovat a posílit jejich obchodní modely a splnit požadavky zákazníků.

• myRewards: Systém odměn přizpůsobený obchodním požadavkům partnerů, včetně odměn a finančních pobídek, které proaktivně identifikují, rozvíjejí a pomáhají realizovat nové obchodní příležitosti.

• Udržitelnost: Přístup k produktům a řešením Green Premium™ společnosti Schneider Electric, které zákazníkům zajišťují větší soulad s předpisy a transparentnost, menší dopad na životní prostředí a udržitelný výkon.

„Mnoho našich partnerů dnes sdílí silný společný názor a uvědomuje si význam posilování obchodních vztahů jako jednoho z nejefektivnějších způsobů, jak dosáhnout udržitelného obchodního růstu,“ řekl Rob McKernan, SVP, Secure Power Division, Schneider Electric Europe. „Tím, že nasloucháme našim partnerům a koncipujeme program tak, aby vyhovoval jak novým trendům na trhu, tak měnícím se obchodním modelům, jim můžeme pomoci urychlit realizaci nových obchodních příležitostí a budovat partnerství budoucnosti.“

 

Výzkum provedený společností Canalys zjistil, že počet prodejců IT na evropském trhu se po 4-5 letech konsolidace začíná stabilizovat. Většina partnerů v celém regionu však působí ve více oborech a potřebuje, aby partnerské programy prodejců byly flexibilnější a odrážely trendy na trhu.

Podle průzkumu společnosti Canalys si přálo 65 % partnerů posílit své vztahy s dodavateli a 60 % partnerů chtělo zlepšit ziskovost a prodej.

Změny vyvolává také transformace partnerů, kdy se stále více prodejců přesouvá od prodeje hardwaru k poskytování IT řešení a nabízí zákazníkům služby řízeného napájení, edge computingu a migraci do cloudu. Klíčovým faktorem při rozhodování navíc zůstává udržitelnost. Podle průzkumu 97 % zákazníků požaduje při návrhu a implementaci infrastruktury datového centra smluvní závazky týkající se udržitelnosti.

Nový partnerský program mySchneider IT Partner Program byl navržen na základě klíčové zpětné vazby od partnerské komunity, podporuje měnící se požadavky jejich podnikání a pomáhá jim využívat nové trendy na trhu.

„Převratné trendy, jako je konvergence IT/OT, jsou hnací silou transformace prodejních kanálů a nutí prodejce měnit se z prodejců hardwaru na poskytovatele všestranných řešení,“ uvedl David Terry, VP, IT Channels, Schneider Electric Europe. „Tato nová éra poháněná růstem edge computingu, cloudové migrace a IT bezpečnosti, představuje pro partnery příležitost, jak získat podíl na trhu a urychlit růst. Náš nový partnerský program tuto novou éru reflektuje a poskytuje lepší strukturu s více prodejními nástroji, školeními a podporou, která partnerům usnadňuje zvyšování tržeb a ziskovosti.“

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com