Zprávy

SAP podporuje rovné podmínky a kariérní růst žen

V oboru podnikových služeb roste podíl žen. V SAP Services tvoří již 7 z 10 zaměstnanců a stejný je jejich podíl i ve vedení tohoto centra, které poskytuje inovační a podnikové služby všem světovým pobočkám softwarové firmy SAP. Společnost ženy v jejich kariérním rozvoji silně podporuje, osvědčuje se zejména mentoring a rozvoj leadership dovedností v rámci setkání s názvem Women´s corner.

Plných 70 % žen dnes zaměstnává společnost SAP Services, která patří se svými 1500 zaměstnanci mezi největší centra svého druhu v ČR. Podíl žen v týmu i managementu roste každým rokem, a to i navzdory tomu, že se firma stále více zaměřuje na technologie a inovace. „Od ledna jsme přijali 88 nováčků, z toho 77 % žen. Ženy podporujeme v růstu a rozvoji jejich dovedností, proto mají velké zastoupení také v našem vedení,“ vysvětluje Iveta Chválová, ředitelka SAP Services. Podnikové služby jsou však v tomto ohledu spíše výjimkou, obecně totiž v technologickém průmyslu panuje výrazný nepoměr mezi muži a ženami na pracovišti. Podle žebříčku Fortune 100 tvoří ženy pouze 5 % technologických ředitelů (CTO) v IT společnostech. Jinak tomu není ani v případě pracovních pozic budoucnosti – Světové ekonomické fórum (WEF) odhaduje, že ženy tvoří pouze 13 % pracovníků v cloud computingu, 20 % v inženýrství a 32 % v oblasti dat a umělé inteligence. Dle SAP Services je však role žen pro společnosti velmi důležitá a diverzita na pracovišti nenahraditelná.

Vysoké zastoupení žen pomáhá oboru růst
Přijetí a uznání žen může zvýšit schopnost organizace přilákat a udržet si talenty a generovat vyšší zisky. Průzkum společnosti McKinsey & Company například ukazuje, že podniky se třemi a více ženami v nejvyšším vedení dosahují lepších výsledků, a i další celosvětové analýzy naznačují, že přítomnost žen ve vedoucích pozicích firem má pozitivní vliv na výkonnost firmy. Prokázaná je také pozitivní korelace mezi genderovou diverzitou u technologických firem a vyššími tržbami a zisky. „Diverzita na pracovišti vede k řadě prokazatelných přínosů, ať už se jedná o vyšší výnosy a návratnost investic, zlepšení produktivity zaměstnanců nebo kreativnější řešení problémů ve smíšených týmech. Diverzitu přitom vnímáme v tom nejširším smyslu slova, jako souhrn mnohem více atributů než jen pohlaví,“ shrnuje Iveta Chválová a dodává, že diverzita a rovnost jsou pro SAP Services důležitou součástí firemní kultury i dlouhodobé strategie.

Mentoring a podpora stejně důležité jako technické dovednosti
České pobočky skupiny SAP, kam kromě SAP Services patří také SAP Ariba, SAP Concur, SAP ČR a SAP Labs, se snaží podpořit sebevědomí žen a rozvíjet nejen jejich leadership schopnosti na setkáních s názvem Women´s corner. „Mentoring a psychologická podpora jsou pro ženy v pro budování kariéry stejně důležité jako profesní a technické dovednosti. Sama zastávám technickou pozici scrum mastera a testera a neviděla jsem kolem sebe v oboru dost žen. I proto jsem se rozhodla podporovat je právě tímto způsobem,“ říká Lilia Demianchuk, konzultantka společnosti SAP Labs, která spolu s kolegy uspořádala sérii virtuálních akcí, jejichž tématy byly například diskriminace na základě pohlaví, budování osobního brandingu, autentický leadership nebo tzv. syndrom podvodníka. „Často dostáváme od žen zpětnou vazbu, že jim naše setkání pomohlo promluvit si s manažerem na téma, kterého se předtím obávaly, nebo naplnit profesní cíle,“ doplňuje Lilia Demianchuk s tím, že setkání jsou určena sice primárně pro ženy, v klubu jsou nicméně velmi vítáni i muži.

Nastavení rovných podmínek je zásadní
Kromě výše zmíněné podpory poskytuje SAP Services spolu s dalšími zaměstnavateli z podnikových služeb také stále více žádanou pracovní flexibilitu. „Dle průzkumu oborové asociace ABSL tvoří ženy již 59 % všech zaměstnanců tohoto sektoru. Jejich průměrný věk je 36 let, nachází se tedy v době, kdy často potřebují flexibilitu, aby dokázaly skloubit pracovní a rodinné povinnosti,“ vysvětluje Iveta Chválová a dodává, že obor dbá i na rovné podmínky, což pro stále není pro mnohé sektory a zaměstnavatele samozřejmostí. Dle Eurostatu činí rozdíl mezi ohodnocením žen a mužů v EU 13 %, v ČR dokonce nadprůměrných 16,4 %.

„Všem našim zaměstnancům se snažíme vytvářet ideální a rovné podmínky pro jejich kariérní růst, a to jak nabídkou flexibility a zkrácených úvazků, tak i mentoringových a rozvojových programů, díky kterým se mohou dále posouvat i v technologicky zaměřených oborech. Myslím, že podíl žen v naší firmě i v jejím vedení je důkazem, že to děláme dobře,“ dodává Iveta Chválová.

Exit mobile version