Connect with us

Zprávy

Salesforce: Organizace dnes používají více než 1 000 aplikací

Nové údaje společnosti Salesforce ukazují, že objem podnikových aplikací v organizacích se za poslední rok zvýšil téměř o 10 % a v průměru přesáhl 1 000. Méně než 30 % z nich je však efektivně integrováno, což vytváří datová sila, která vedou k růstu nákladů, duplicitní práci a omezení produktivity.

Pro výroční zprávu MuleSoft Connectivity Benchmark Report bylo dotazováno 1 050 ředitelů z oblasti IT a osob s rozhodovací pravomocí v oblasti IT, na téma, co mohou organizace udělat pro to, aby uspěly v podmínkách ekonomické nejistoty.

Problémy s integrací zpomalují digitální transformaci

Integrace leží v centru digitální transformace a propojených služeb pro uživatele každé firmy. Celkem 80 % respondentů dokonce tvrdí, že integrační problémy zpomalují nejen jejich úsilí ke změně, ale také vedou k datovým silům a špatné provázanosti mezi odděleními. Podle průzkumu za to může konkrétně:

 • Prudký nárůst objemu aplikací: Organizace používají v průměru 1 061 různých aplikací, což představuje 10% nárůst oproti 976 aplikacím identifikovaným ve zprávě z roku 2022.
 • Nedostatečný proces integrace: Pouze 29 % těchto aplikací je v současné době integrováno.
 • Rostoucí náklady na vlastní integraci: Organizace v posledních 12 měsících vynaložily na implementaci vlastních integrací v průměru 4,7 milionu dolarů, což je 21% nárůst oproti 3,7 milionu dolarů uvedených v loňském roce.
 • Komplikace způsobují oddělené aplikace a data: Třicet šest procent respondentů uvedlo, že největším problémem digitální transformace je pro ně integrace oddělených aplikací a dat.

Dobrá zpráva, nové technologie tyto problémy řeší a usnadňují proces integrace. Dnes již některé z největších světových společností využívají technologie dat k přijímání a ukládání datových toků v reálném čase, a to v obrovském měřítku, s integrovanými konektory, které přinášejí data ze všech dostupných kanálů (mobilní, webové, API), a to i historická data z vlastních datových bank.

Propojení pomocí rozhraní API pomáhá podnikům integrovat aplikace a data

Vzhledem k tomu, že se organizace stále více orientují na digitální technologie, naprostá většina z nich (99 %) využívá rozhraní API k integraci aplikací a dat, aby vytvořila výjimečné zákaznické zkušenosti a díky tomu tak generovala příjmy.

 • Posílení postavení netechnických podnikových uživatelů urychluje transformaci: Šedesát osm procent organizací, které předběhly plánovaný pokrok v digitální transformaci, má vyspělou strategii, která umožňuje netechnickým uživatelům snadno integrovat aplikace a datové zdroje pomocí rozhraní API, což dokazuje, že nízkokódové nástroje zlepšují agilitu podniku.
 • Rozhraní API zvyšují příjmy, protože se zvyšuje počet strategií integrace API shora dolů: V porovnání s 35 % před rokem, dnes využívá rozhraní API 38 % digitálních aktiv, která generují příjmy, jako jsou možnosti elektronického obchodování a partnerské portály. Dále, 75 % organizací má nyní strategii integrace API shora dolů.

 

S rostoucími nároky se IT zaměřuje více na automatizaci

IT týmy, které spravují technické operace organizace, stále častěji hledají řešení pro zvýšení efektivity a produktivity celé organizace v automatizaci. RPA (Robotics Process Automation), které umožňuje týmům automatizovat podnikové procesy a úkoly pomocí botů – je jednou z automatizačních technologií, která zaznamenává rychlé přijetí napříč podniky, přičemž 33 % organizací do této technologie investuje. Mezi další postřehy patří:

 • Společnosti hlásí široké potřeby automatizace a integrace: Dvaadevadesát procent dotázaných organizací uvedlo, že alespoň jedno oddělení v jejich společnosti vyžaduje jak integraci, tak automatizaci.
 • IT nadále „vlastní“ automatizaci uprostřed digitálního převratu: Za automatizaci podnikových procesů jsou nejčastěji zodpovědní vývojáři (72 %), IT provoz (65 %) a správci aplikací (49 %).
 • Role, které se netýkají technologií, vyžadují automatizaci: Potřebu automatizace ve svých odděleních hlásí také datoví analytici (64 %), produktoví analytici (62 %), obchodní analytici (61 %), zákaznická podpora (58 %), finance (57 %), marketing (56 %), inženýrství (56 %) a HR (52 %).
 • Opakovaně použitelné integrace zajišťují úspory nákladů: V průměru 47 % interních softwarových prostředků a komponent organizací je k dispozici vývojářům pro opakované použití, což představuje příležitost pro vyšší efektivitu integrace.

Podniky tak ušetřily až 109 miliard hodin měsíčně díky automatizačním nástrojům, které umožňují zaměstnancům soustředit se na práci s vyšší hodnotou. Díky jednotnému přístupu k integraci, správě rozhraní API a automatizaci jsou podniky schopny zvýšit efektivitu, agilitu a být inovativní.

S postupující digitální transformací rostou náklady na neúspěch

Navzdory nárůstu objemu IT projektů (meziroční nárůst o 41 %) je většina (69 %) organizací v předstihu před plánovaným vývojem v digitální transformaci, částečně díky zlepšení infrastruktury. Náklady na nedokončení projektů však vzrostly, což zvyšuje riziko pro hospodářské výsledky podniků.

 • Týmy IT snižují rozdíly v dodávkách: Čtyřicet osm procent týmů tvrdí, že v loňském roce dokončily všechny IT projekty, které po nich byly požadovány, zatímco v roce 2022 to bylo 44 %. Kromě toho se meziročně snížilo zpožděné dodání projektů z 52 % na 30 %. To je potenciálně důsledkem toho, že podniky nadále zvyšují investice do IT týmů, a to v průměru o 11,7 milionu dolarů.
 • Investice do infrastruktury usnadňují změny systémů: Pouze 54 % organizací nyní uvádí, že je obtížné provést změny v určitém systému nebo aplikacích kvůli jejich IT infrastruktuře, což je méně než před rokem, kdy to bylo 74 %.
 • Náklady na neúspěšnou digitální transformaci prudce rostou: Průměrné náklady na nedokončení iniciativ digitální transformace nyní dosahují 9,5 milionu dolarů ročně, což je výrazný nárůst oproti loňskému odhadu 6,8 milionu dolarů.

„Zaznamenali jsme významné investice a odhodlání podniků, které se chtějí digitálně transformovat. I v nejistých ekonomických podmínkách jsou snahy o digitální transformaci v plném proudu a v některých případech se dokonce zrychlují,“ řekl Matt McLarty, technický ředitel společnosti MuleSoft. „Úsilí o integraci však zaostává, a bez toho podniky nemohou plně využít svých datových a aplikačních možností.“

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com