Connect with us

Zprávy

Salesforce odhalil rozdíly v učení zaměstnanců na základě šesti profilů

Poté co v roce 2021 zachvátila všechna průmyslová odvětví „Velká rezignace“, která následně způsobila celosvětový nedostatek zaměstnanců ve výši 92 milionů, vznikla poptávka po pracovnících s digitálními dovednostmi jako nikdy dřív.

Navzdory této poptávce globální index digitálních dovedností společnosti Salesforce z roku 2022 zjistil, že každodenní digitální dovednosti mezi pracovníky opravdu zaostávají. Celosvětově totiž téměř tři ze čtyř lidí tvrdí, že nemají dostatek prostředků k tomu, aby se naučili digitálním dovednostem potřebným k dosažení pracovního úspěchu.

Společnost Salesforce se proto hlouběji podívala na data Globálního indexu digitálních dovedností 2022 a odhalila šest profilů, které se vyskytují u všech zaměstnanců po celém světě. Tyto profily jsou rozdělené do tří kategorií a to: Future Learners, Face-Value Learners a Familiar Learners a jsou založeny na podobnostech v učení. Díky tomu tak poskytují pracovníkům i firmám poznatky o tom, jak se lidé učí a pomáhají efektivněji a rychleji zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců.

Učení je pro každého jiné: Jak tedy zvyšovat kvalifikaci u jednotlivých zaměstnanců?

Dobrou zprávou je, že 82 % respondentů indexu digitálních dovedností plánuje svou kvalifikaci zvyšovat. Profily osob, které se chtějí učit, pomáhají jednotlivcům samostatně identifikovat jejich připravenost v oblasti digitálních dovedností a poskytují tak doporučené kroky ke zvýšení kvalifikace na základě jejich současné úrovně.

Podnikům tento systém přináší možnost poznat své zaměstnance a přehodnotit programy školení a rozvoje tak, aby našly odezvu. Pro obě strany je to pak společná snaha o překlenutí existující propasti v oblasti digitálních a vzdělávacích dovedností a to tím, že se účastníkům vzdělávání poskytne potřebná flexibilita.

Future Learners jsou nadějní a agilní

Právě tato skupina zaměstnanců, která se skládá z profilů etablovaných zájemců o dovednosti a proaktivní účastníky vzdělávání, se cítí být připravena přizpůsobit se změnám a doufá, že bude schopna držet krok s daným tempem. Tato skupina se nejlépe učí vizuálně, prostřednictvím praktických činností a je nejvíce nastavena na úspěch tím, že aktivně podniká kroky k rozvoji svých digitálních dovedností.

Přestože se Future Learners cítí sebevědomě a nejlépe připraveni k tomu, aby se jim v práci dařilo, chtějí tito zaměstnanci mít jako výzvu neustálé vzdělávání. 94 % uvádí, že by ve své firmě zůstali déle, kdyby společnost investovala do jejich rozvoje.

Poskytnutí prostředků potřebných k tomu, aby tito zaměstnanci dokázali udržet náskok před rychle se měnícími technologiemi a konkurenceschopnou pracovní silou, totiž pomůže budovat jejich kariéru. Mohly by tak vznikat nové obchodní příležitosti pro využití jejich digitálních dovedností a podpoření udržení talentů díky motivovaným zaměstnancům.

Face-Value Learners jsou připraveni na dnešní dovednosti

Face-Value Learners, tvoření profily Living in The Now a Unprepared „Prepared“, jsou pracovníci, kteří se považují za připravené na dnešní digitální dovednosti a nejlépe se cítí v současném pracovním prostředí. Na pracovišti tvoří většinu těchto osob ženy (55-58 %). Ve srovnání s ostatními typy osob se tito jedinci nejlépe učí prostřednictvím vizuálních a interaktivních aktivit a ze čtení a psaní poznámek v průběhu školení.

Například index digitálních dovedností společnosti Salesforce uvádí technologie spolupráce jako oblast, ve které se sami zdokonalují, ale pouze 25 % respondentů se v této skupině hodnotí jako „pokročilí“ v těchto dovednostech, konkrétně pro pracoviště. Dále se jen málo respondentů z generace Z v této skupině domnívá, že jsou „pokročilí“ v oblastech, jako je kódování (20 %), šifrování a kybernetická bezpečnost (18 %) a umělá inteligence (7 %), ale uznávají jejich důležitost.

Aby podniky pomohly odstranit nedostatek digitálních dovedností v této skupině, měly by investovat a motivovat tyto zaměstnance k účasti na vzdělávacích programech zaměřených na kritické digitální dovednosti na pracovišti, u nichž přiznávají, že jsou mírně pozadu.

Familiar Learners, které tvoří profily Everyday Skills Seekers a Timid Learners, se cítí připraveni přizpůsobit se změnám a rozvíjet digitální dovednosti potřebné dnes i v budoucnu.

Tato skupina pracuje na úrovni začátečníků v oblasti digitálních dovedností na pracovišti a aktivně nerozvíjí současné a budoucí dovednosti, jako je šifrování a kybernetická bezpečnost nebo elektronické obchodování a digitální dovednosti na pracovišti. Skupina Familiar Learners, zastoupená převážně ženami (61-64 %), je na počátku své cesty k digitální připravenosti na pracovišti, ale může si být nejistá, kde začít.

Vzhledem k váhavosti, s níž se potýkají lidé, kteří se sami řadí do této skupiny, bude pro tyto osoby přínosné najít si mentora a spojit se s osobami, které jim ochotně pomohou rozvinout dovednosti, aby uspěli.

Závazek společnosti Salesforce překonat digitální propast mezi pracovníky

Společnost Salesforce se v rámci svého závazku pomoci pracovníkům při vstupu do technologického průmyslu snaží poskytovat lidem po celém světě příležitosti k získání digitálních dovedností:

  • Trailblazer Community je síť 15 milionů lidí v ekosystému Salesforce, kteří si navzájem pomáhají při získávání nových dovedností a při dosahování úspěchu v Salesforce. Komunita Trailblazer Community nabízí online platformu pro připojení odkudkoli, s více než 1 300 aktivními regionálními a zájmovými skupinami po celém světě.
  • Trailhead, bezplatná online vzdělávací platforma společnosti Salesforce, umožnila 3,9 milionu lidí naučit se žádané dovednosti pro budoucnost práce. Díky službě Trailhead mohou účastníci vzdělávání získávat dovednosti zdarma odkudkoli a získávat celosvětově uznávaná osvědčení pro kariéru v ekosystému Salesforce.
  • Školící program Pathfinder je iniciativa pro rozvoj pracovní síly, jejímž cílem je vyškolit osoby s technickými, obchodními a měkkými dovednostmi potřebnými pro kariéru v ekosystému Salesforce.
  • Trailblazer Connect pomáhá lidem navázat kontakt s mentoringem a kariérními příležitostmi prostřednictvím akcí a online zdrojů.

Pandemie urychlila tempo digitální transformace, která se vyznačovala myšlením „potop se, nebo plav“ pro společnosti po celém světě, které byly nuceny přejít na vzdálený nebo hybridní model během několika týdnů. Tento přechod firmám odhalil, že každý se učí jinak. Pochopení lidí, kteří tvoří pracovní sílu, může firmám pomoci pracovat s jednotlivci a vytvořit jim na míru šité vzdělávací cesty na základě jejich profilu v oblasti digitálních dovedností, aby překlenuly rozdíly ve světě práce odkudkoli, který je veden interakcemi zaměřenými na digitální technologie.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com