Connect with us

Zprávy

Rozvoj komunikačních sítí umožní univerzální rozvoj zelených řešení

Vyspělé odvětví ICT a rozšiřování nejmodernějších telekomunikačních sítí po světě usnadní řadě sektorů proces digitalizace, podpoří inovace a pomůže všem napříč průmyslovými odvětvími objevovat a adaptovat zelená řešení. Na akci, jíž pořádal Global Innovation Hub Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v rámci klimatické konference COP27 v egyptském Šarm aš Šajchu, debatovali o příležitostech spojených se síťovou evolucí zástupci nadnárodních společností, vládního i neziskového sektoru a technologických firem včetně společnosti Huawei.

Philippe Wang, výkonný viceprezident Huawei pro region severní Afriky s odkazem na takzvaný „efekt umožnění“ podotkl, že ICT učiní ostatní průmyslová odvětví zelenějšími. „Sítě 5G, umělá inteligence, datová analytika, cloud computing – to vše zdokonalí průmyslové procesy způsobem, který sníží spotřebu energie a sníží emise uhlíku,“ prohlásil Wang. Toto demonstroval na příkladu, že podobně jako se pouliční osvětlení samo zhasíná, když nikdo není poblíž, bezdrátové základnové stanice 5G se také mohou automaticky vypnout v případě nulového datového provozu, což šetří energii.

Základnové stanice jsou vybaveny anténami a pro svůj provoz potřebují zdroj energie. Společnost Huawei v Angole a Nigérii nahrazuje dieselové generátory solárními panely, jež nabízejí čistší zdroj elektrické energie, a zároveň uvedla na trh zelenou 5G anténu, která s polovičním vysílacím výkonem pokryje oblast až 500 metrů. Toto řešení snižuje spotřebu energie o 30 procent.

Na události promluvil také generální ředitel Globální iniciativy pro udržitelnost (GeSI) Luis Neves, který zdůraznil, že jádrem diskuse o klimatu by měla být právě digitalizace. „Pokud spojíte úvahy o udržitelnosti s možnostmi digitálních technologií, věřím, že dokážeme vytvořit výkonný stroj pro podpoření agendy udržitelnosti a rychlejší přiblížení cesty ke světu, kde bude 10 miliard lidí moci žít ve zdraví,“ uvedl Neves a zdůraznil, že podniky by měly vzít v úvahu jak svou uhlíkovou stopu, tak celkový vliv svého podnikání. Právě proto navrhli členové Mezinárodní telekomunikační unie (ITU-T), zahrnující také Huawei, standard pro měření spotřeby energie sítě. Tento standard známý jako energetická metrika „Network Carbon Intensity“ ITU-T schválila 19. října jakožto doporučení ITU-T L.1333.

Podle ředitele pro udržitelnost a korporátní záležitosti skupiny MTN Group Nompila Morafa je „udržitelná, měřitelná akce“ klíčem k dosažení stanovených ekologických cílů. „Na této cestě se společně s využitím digitálních technologií nabízí mimořádný potenciál ke zvýšení výroby zelené energie a energetické účinnosti ve všech průmyslových odvětvích,“ dodal Morafo.

Událost pořádaná Global Innovation Hub Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu s názvem ICT for Green se zabývala způsoby, jakými lze špičkové technologie ICT využít k umožnění zeleného rozvoje široké škály průmyslových odvětví s cílem usnadnit cestu k nulovým čistým emisím celému světu.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com