Connect with us

Zprávy

Red Hat transformuje spolupráci s partnery, zákazníkům poskytne vyšší hodnotu

Red Hat, Inc., přední světový poskytovatel řešení založených na open source technologiích, oznámil transformaci svého globálního partnerského programu s cílem nabídnout spolupracujícím partnerům větší flexibilitu, možnosti volby a zjednodušení procesů. V rámci této transformace Red Hat modernizuje svůj model zapojení partnerů a zavádí nový programový rámec s vylepšenými nástroji pro zefektivnění vzájemné spolupráce a snadnější přístup k důležitým technologiím, školením a dalším zdrojům.

IDC předpovídá, že 70 % dodavatelů bude do roku 2025 uplatňovat strategii zákazníkem řízené orchestrace ekosystému[1], což naznačuje, že se dodavatelé technologií musejí ještě těsněji sladit s partnery, aby mohli poskytovat koordinovaná řešení a služby i flexibilitu při implementaci, jak to zákazníci v současném měnícím se prostředí IT očekávají. V reakci na tyto změny v požadavcích zákazníků Red Hat zjednodušuje přístup ke svému modelu zapojení partnerů, aby zajistil větší transparentnost napříč ekosystémem a zavádí rámec partnerského programu, který je cíleně navržen s ohledem na koncové zákazníky.

Díky modulárnímu programu budou mít partneři větší možnosti volby a flexibilitu z pohledu rozsahu spolupráce s Red Hatem, aby se lépe přizpůsobili svým vlastním obchodním strategiím i potřebám zákazníků. Nová vylepšení partnerského programu zefektivní spolupráci s partnery a podpoří spoluvytváření ekosystému, který prohloubí schopnosti partnerů, aby mohli lépe podporovat své zákazníky.

Red Hat Partner Practice Accelerator Program

V rámci transformace modelu zapojení partnerů zavádí Red Hat nový Red Hat Partner Practice Accelerator Program, který se zaměřuje na identifikaci, podporu, validaci a motivaci partnerů v komerčním segmentu, včetně zákazníků z řad středně velkých a malých firem. Red Hat tímto programem umožňuje partnerům koordinovat celý životní cyklus komerčních zákazníků a zároveň dosahovat unikátních obchodních výsledků s využitím řešení Red Hat Ansible Automation Platform a Red Hat OpenShift. Red Hat Partner Practice Accelerator Program zahrnuje vybranou skupinu partnerů, kteří prokázali pokročilé technické znalosti a osvědčené obchodní postupy získáním pověření a certifikací Red Hatu pro poskytovatele profesionálních služeb v oblasti automatizace a vývoje aplikací. Tím se profilují jako důvěryhodní odborníci, schopní pro své zákazníky navrhovat, implementovat a konfigurovat řešení na míru.

Certifikovaní poskytovatelé služeb mohou v rámci Red Hat Partner Practice Accelerator Programu jako odborníci na automatizaci a modernizaci aplikací pomáhat zákazníkům při vytváření, formování a realizaci jakkoli komplexních plánů digitální transformace. Za tímto účelem získají tito vybraní partneři přístup k rozsáhlým zdrojům a možnostem profesionálních služeb, které jim umožní zvýšit ziskovost, odlišit se na trhu a dosáhnout úspěchu u zákazníků s využitím technologií Red Hatu.

Mezi partnery, kteří dokončili certifikaci profesionálních služeb a jsou již nyní zapojeni v Red Hat Partner Practice Accelerator Programu, patří: Li9 Technology Solutions, Linux Plus, Sekom a Stone Door Group.

Posílení zdrojů na podporu partnerů a školení

Na podporu svého aktualizovaného partnerského programu investuje Red Hat do lepšího zpřístupnění zdrojů, odborných znalostí a open source řešení partnerům, aby jim pomohl lépe spolupracovat se zákazníky. Kromě neustálého zlepšování postupů pro získání partnerských certifikací a pověření prostřednictvím portálu Red Hat Partner Training Portal a rozšíření přehledu o společně vytvořených řešeních v Red Hat Ecosystem Catalogu, nabízí Red Hat partnerům i platformu pro předvádění produktů na vyžádání, včetně přehledných návodů a témat pro diskuse se zákazníky.

Red Hat Demo Platform, která bude zpřístupněna prostřednictvím portálu Red Hat Partner Connect, poskytne partnerům ukázky produktů napříč celým portfoliem Red Hatu, aby mohli zákazníkům v bezpečném prostředí předvést inovace v oblasti open source řešení. Platforma zahrnuje ukázkové verze více produktů a plně skriptované workshopy, které lze využít k poskytování jednodenních nebo dvoudenních prezentací u zákazníků. Red Hat Demo Platform poskytne zúčastněným partnerům i včasný přístup k demoverzím nových produktů ještě před jejich všeobecnou dostupností.

Red Hat Partner Connect nabízí novým i stávajícím partnerům Red Hatu jediné místo, kde mohou získat přístup ke všem novým vylepšením, nástrojům a zdrojům společnosti Red Hat, které zvyšují hodnotu pro zákazníky a ziskovost partnerů. Red Hat Partner Connect usnadňuje partnerům registraci a přihlášení do partnerského portálu, aby získali okamžitý přístup k nástrojům, které potřebují pro rozvoji svého podnikání s Red Hatem.

Dostupnost

Red Hat plánuje spustit aktualizovaný model zapojení partnerů a partnerský program v druhé polovině roku 2024. Red Hat Partner Practice Accelerator Program je určen pouze pro zvané partnery, a již nyní je otevřen pro způsobilé partnery po celém světě. Red Hat Demo Platform má být k dispozici v květnu 2024.

„Tato nejnovější evoluce modelu zapojení partnerů společnosti Red Hat je jasným signálem pro naše partnery, že Red Hat upřednostňuje svůj ekosystém jako hlavní zdroj pro vytváření hodnoty pro zákazníky. Musíme společně a transparentně inovovat a umožnit našim partnerům snadný přístup k informacím a sdíleným datům, abychom mohli společně řešit jedinečné výzvy našich zákazníků a plnit jim přísliby hybridního cloudu,“ řekla Stefanie Chiras, senior viceprezidentka pro Partner Ecosystem Success ve společnosti Red Hat.

„V tomto novém partnerském programu se zrcadlí DNA Red Hatu. Záměr změn je opodstatněný a usnadňuje zapojení partnerů. Red Hat postavil partnerský ekosystém do středu svého zájmu a podpůrné nástroje pro partnery, pobídky a spolupráci s obchodem ladí tak, aby podpořily lepší partnerskou spolupráci. Na podporu tohoto přístupu se plánují i další vylepšení a těšíme se, až uvidíme jeho dopad na partnery,“ řekl Steve White, program vice president, Channels and Alliances ve společnosti IDC.

  1. Zdroj: IDC, 2023 Channels and Alliances Predictions, březen 2023, Doc #US50479020.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com