Connect with us

Zprávy

Red Hat Summit 2023: Automatizace IT řízená AI a moderní vývoj bezpečných aplikací

Red Hat, Inc., přední světový poskytovatel řešení založených na open source technologiích, představil na události roku v oblasti open source řadu novinek. Mezi nejdůležitější technologická oznámení z Red Hat Summitu 2023 patří:

Red Hat OpenShift AI

Cílem Red Hat OpenShift AI je urychlit zavádění generativní umělé inteligence v hybridním cloudu. Nová vylepšení využívají a rozšiřují osvědčené funkce Red Hat OpenShift a Red Hat OpenShift Data Science a poskytují vedoucím pracovníkům provozu IT konzistentní a škálovatelný základ založený na open source technologiích, a zároveň přináší specializovaný partnerský ekosystém pro datové vědce a vývojáře, který jim umožňuje podchytit inovace v oblasti AI. Vývojářům nabízí jednotné řešení pro školení, obsluhu, monitorování a správu životního cyklu AI/ML modelů a aplikací, od experimentů až po zavedení do produkce.

Red Hat OpenShift AI je základem generativních služeb umělé inteligence IBM watsonx.ai, platformy umělé inteligence IBM určené ke škálování inteligentních aplikací a služeb ve všech oblastech podniku, které podporují novou generaci základních modelů.

Zrychlení automatizace IT pomocí platformy Ansible řízené událostmi

Always-on automatizace pomáhá zlepšit odolnost služeb a zajišťuje konzistentní reakce na rutinní požadavky IT, čímž uvolňuje kapacity týmů, aby mohly zvyšovat obchodní hodnotu namísto údržby. V prvním dnu Red Hat Summitu 2023 oznámil Red Hat i všeobecnou dostupnost událostmi řízené platformy Ansible – škálovatelného a odolného řešení, které rozšiřuje možnosti, jakými mohou organizace aktivovat automatizaci jako spolehlivou strategii v hybridním cloudu.

Je k dispozici jako součást platformy Red Hat Ansible Automation Platform 2.4 a mimo jiné zvyšuje hodnotu stávajících investic do IT v rámci celého podniku tím, že umožňuje IT týmům více inovovat, aniž by byla ohrožena kvalita služeb nebo doba odezvy nezbytná v moderních IT prostředích.

Ansible Lightspeed pro automatizaci IT řízenou umělou inteligencí

Ansible Lightspeed, nová generativní AI služba pro automatizaci Ansible, využívá specificky zaměřenou umělou inteligenci z IBM Watson Code Assistantu, která zpřístupňuje Ansible v celé organizaci a pomáhá odstranit nedostatky v automatizačních dovednostech. Je navržena tak, aby pomohla zajistit konzistentní a přesné zavádění automatizace v rámci celé organizace a usnadnila začínajícím uživatelům automatizaci úloh a zároveň zbavila zkušené automatizační specialisty zátěže spojené s vytvářením úloh na nízké úrovni.

Nový Red Hat Developer Hub

Otevřený portál pro vývojáře v podnikové sféře, který pomáhá snižovat třecí plochy a frustraci vývojářů a zároveň zvyšuje jejich produktivitu a tím i konkurenční výhodu organizace. Prostřednictvím portálu mají vývojáři přístup k centralizované platformě, která zjednodušuje proces vývoje a poskytuje řadu osvědčených nástrojů a zdrojů, které jim pomáhají efektivně vytvářet vysoce kvalitní software, maximalizovat využití jejich stávajících dovedností a zvýšit rychlost práce při současném snížení jejich zatížení.

Red Hat Trusted Software Supply Chain

Nově představené komplexní řešení Red Hat Trusted Software Supply Chain zvyšuje odolnost vůči zranitelnostem v dodavatelském řetězci softwaru. Jeho součástí jsou dvě nové cloudové služby Red Hat Trusted Application Pipeline a Red Hat Trusted Content, které se připojují ke stávajícím softwarovým a cloudovým službám Red Hat, včetně služeb Quay a Advanced Cluster Security (ACS), s cílem podpořit úspěšné zavádění postupů DevSecOps a začlenit bezpečnost do všech fází životního cyklu vývoje softwaru. Díky tomuto ověřenému dodavatelskému řetězci Red Hat softwaru mohou zákazníci rychleji a efektivněji kódovat, vytvářet a monitorovat svůj software pomocí osvědčených platforem, certifikovaného obsahu a bezpečnostního skenování a nápravy v reálném čase. Řešení staví na více než 30leté důvěře zákazníků a průmyslu, kterou si Red Hat získal důsledným poskytováním zabezpečených open source řešení, jež podnikům pomáhají zrychlit zavádění hybridního cloudu a zároveň zachovat efektivní zabezpečení IT.

Red Hat Summit 2023

Bezplatná odborná platforma, v rámci které desítky prezentací a otevřených diskusních panelů pomáhají podnikům stanovit jejich strategii hybridního cloudu a ukázat budoucnost v oblasti open source. Hlavní prezentace můžete sledovat virtuálně, živé přenosy jsou k dispozici na účtech RedHat na Twitteru, LinkedIn i YouTube. Kompletní program je k dispozici po registraci na stránkách https://www.redhat.com/en/summit.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com