Connect with us

Zprávy

Red Hat radí, maximalizujte hodnotu technologií, které máte k dispozici

Podniky dnes snadno spadnou do „režimu přežití“. Dodavatelské řetězce se potýkají s tlakem inflace a nedostatkem pracovních sil, spotřebitelská poptávka se připravuje na plné dopady rostoucích životních nákladů a klimatické změny už nejsou něčím, co se odehrává kdesi daleko, zatímco turbulence v geopolitice straší trhy téměř denně. Žijeme v nejisté a nepředvídatelné době.

Nejvyšší manažeři podniků mohou být v pokušení zavřít pomyslné poklopy a bouři přečkat. Pozastaví své růstové ambice a budou chránit to, co mají, dokud se situace nezlepší. Je jistě pochopitelné, že velké investice jsou nyní považovány za rizikové, ale podnikání je především o neustálém pokroku v soutěži s konkurencí. Když zůstanete stát, můžete se ocitnout na zpětné trajektorii, ze které se možná už nikdy nevzpamatujete.

Existuje ale i střední cesta, kdy nemusíte ani utrácet, ani se zastavovat. Když se podíváte na to, co máte, možná zjistíte, že vlastně máte vše, co potřebujete.

Pokud chcete současný příklad tohoto přístupu, podívejte se do škol. Ani když udeřila pandemie a školy byly nuceny zavřít, se vzdělávání nezastavilo. Školy se podívaly na to, co mají – notebooky, komunikační software a komunitu ochotných rodičů – a téměř přes noc se zrodilo masové domácí vzdělávání.

Maximalizace hodnoty stávajících aktiv začíná poznáním toho, co máte

Prvním krokem by měl být audit vašich technologií a softwaru. V dobrých časech ne vždy žádáme od svého technického vybavení maximum. Nakoupíme jej a nasadíme do provozu, avšak některé schopnosti či kapacity zůstávají zpravidla nevyužity. Nyní je čas plně optimalizovat to, za co jste již zaplatili.

Pokud si pořizujete IT formou předplatného, třeba jako cloudovou službu, víte, jaké další možnosti to přináší? Ověřte si, zda technická podpora, bezpečnostní aktualizace, poradenství, vzdělávání a školení, síťové služby, analytika nebo přístup k produktovému plánu dodavatele jsou součástí vašeho předplatného. Zpravidla by měly být.

Snadno se na ně zapomene nebo jsou považovány za dekorativní doplňky. Jejich využití by však mohlo přinést odpovědi na optimalizaci vaší technologické výbavy a nákladově efektivnější provoz IT. Studie společnosti IDC o hodnotě vlastních předplatných ukazuje, jakou hodnotu má plné využití celé investice – například podniky s předplatným produktů a služeb od Red Hatu snížily své tříleté provozní náklady o 35 %. Tyto podniky také uvedly, že jejich týmy pro IT infrastrukturu byly efektivnější o 38 % a vývojové týmy produktivnější o 21 %.

Dále se podívejte na lidi. Podniky mohou být příliš posedlé názvy pracovních pozic, ale ty nám řeknou jen část příběhu – co daný člověk dělá, a ne co by dělat mohl. Audit dovedností je proto mnohem cennější než rušení rolí, vždy odhalí talenty, o kterých jste nevěděli, že je máte, a které lze přeřadit na role, které jsou nyní důležitější.

A pak je tu váš ekosystém. Možná si ani neuvědomujete, že jste jeho součástí. Zamyslete se nad všemi podniky, se kterými jste v kontaktu – nad svými zákazníky, dodavateli, agenturami i technologickými partnery. Je pravděpodobné, že pociťují stejný tlak jako vy. Využijte tyto vztahy. Tím, že je oslovíte a zeptáte se, jak jim můžete pomoci, můžete sami na oplátku pomoc získat. Odměnou vám mohou být výhodnější smluvní podmínky, příspěvek na vývoj produktu nebo jen další pár očí, který se podívá na problémy, jimž čelíte. Při spolupráci se dějí úžasné věci.

Vše je pak ještě snazší, když provozujete open source technologie v organizaci s otevřenou kulturou. Otevřené technologie jsou tvárné, což umožňuje rychle přecházet mezi různými prostředími infrastruktury a zkoumat nové integrace mezi interoperabilním softwarem. V otevřené kultuře jsou změny a spolupráce běžnými hodnotami, přičemž komunity nejsou jakýmsi éterickým konceptem, ale vysoce organizovanými ekosystémy s definovanými procesy zapojení.

Srovnáme-li to s podnikem vybudovaným pomocí rigidní, proprietární technologie, jehož primární instinkty směřují k utajení a kde změny podléhají shora přicházejícím rozhodnutím, vidíme, že jeden model je jako otáčení ropného tankeru v bouři, druhý je jako plavec lehce měnící směr plavby na klidném moři.

Podniky, které investovaly do open source technologií a do kultury s nimi spojené, byly lépe připraveny na těžké časy, kterým poslední roky čelíme. Dokládá to zjištění, že 92 % manažerů IT se domnívá, že podniková open source řešení byla důležitá pro řešení jejich problémů souvisejících s pandemií Covid-19.

Výzvy, kterým podniky čelí, jsou mnohostranné a komplexní. Není to tak dávno, kdy podniky čelily nejvážnějšímu globálnímu finančnímu krachu od dob Velké hospodářské krize. Nedávno se odnikud vynořil Covid-19, který zcela přeorganizoval život, jak ho známe. Přidejte k tomu „lokální“ šoky, jako jsou pády vlád, krachy měn, řádění povodní a požárů, a poučení zní: vždy očekávejte neočekávané, takže se připravujte a budujte si již nyní agilitu, kterou budete nevyhnutelně potřebovat.

Hans Roth, senior viceprezident a generální ředitel pro region EMEA společnosti Red Hat

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com