Connect with us

Zprávy

Pure Storage vyzbrojuje podniky v boji proti ransomwaru

Pure Storage, průkopník v poskytování nejpokročilejších technologií a služeb v oblasti ukládání dat, oznámila tři nové smlouvy o úrovni služeb (SLA) pro platformu Pure Storage. Smlouvy zajišťují obnovu, odolnost a rebalancování lokalit a zákazníci díky nim získávají ještě vyšší záruky snižující rizika provozu jejich kritické datové infrastruktury.

Umělá inteligence přináší revoluci, ale pro podniky má i záporné stránky. Kybernetičtí zločinci stále častěji využívají AI ke zvýšení četnosti a dopadu kybernetických útoků, zejména ransomwaru. Stávající IT infrastruktura obecně postrádá pružnost, která by umožnila reagovat na rychlé tempo změn. Agilita je ale nutná k zajištění účinné ochrany dat a v případě potřeby k jejich rychlé obnově.

Platforma Pure Storage přináší organizacím právě agilitu a snížení rizik, a to díky jednoduché, konzistentní úložné platformě poskytované formou služby (as-a-service) pro nejširší sadu případů použití v lokálních (on-premise) a hostovaných prostředích i ve veřejném cloudu. Jádrem platformy je konkurencí často napodobovaná, ale nikdy nezkopírovaná architektura Evergreen®, která přináší průběžné a hladké upgrady a pomáhá zákazníkům přizpůsobovat se dynamickému prostředí současného podnikání. Díky rekordnímu počtu současně dostupných smluv garantujících úroveň služeb (SLA) získávají zákazníci spolehlivost, výkon a udržitelnost, kterou vyžaduje jejich podnikání.

Spolu s dalším vylepšením stávajících nabídek kybernetické odolnosti, včetně zabezpečeného režimu (SafeMode) pro obnovu po útoku ransomwaru Pure oznamuje následující inovace své platformy:

Vylepšená garance SLA pro kybernetické zotavení a odolnost: V návaznosti na první SLA pro zotavení po útoku ransomwaru rozšiřuje platforma Evergreen//One™ své garance i na scénáře zotavení po havárii. Nová a vylepšená smlouva Cyber Recovery and Resilience SLA poskytuje zákazníkům plán obnovy na míru, přináší čistou servisní infrastrukturu v rámci definované SLA, zajišťuje instalaci na místě a dodává další odborné služby pro přenos dat. Kromě toho bude společnost Pure spolupracovat se zákazníky na vytváření a udržování komplexní strategie kybernetické bezpečnosti. Součástí služby jsou průběžné čtvrtletní kontroly, které zajišťují dodržování osvědčených postupů, průběžné hodnocení rizik a nápravu provozního zabezpečení. Organizace mají záruku, že pokud dojde k nepředvídané rušivé události, společnost Pure Storage jim pomůže rychle a garantovaným způsobem obnovit normální provoz.

Nové hodnocení zabezpečení: Nové hodnocení poskytuje hluboký přehled o bezpečnostních rizicích na úrovni celého prostředí a nabízí realizovatelná doporučení pro maximalizaci kybernetické odolnosti. Na základě agregovaných informací z více než 10 000 prostředí je pak zabezpečení vyhodnoceno pomocí číselného skóre od 0 do 5, což umožňuje porovnat stav zabezpečení všech úložišť. K dispozici jsou také osvědčené postupy pro sladění se standardy NIST 2.0, pro podporu dodržování předpisů, nápravu potenciálních bezpečnostních anomálií a rychlé obnovení provozu, pokud dojde k události související se zabezpečením. Nová funkce inteligentního asistenta (copilot) s umělou inteligencí navíc využívá hodnocení zabezpečení a poskytuje ředitelům informační bezpečnosti (CISO) přehled srovnávající jejich bezpečnostní situaci s ostatními zákazníky společnosti Pure Storage.

Nové vylepšení detekce anomálií pomocí umělé inteligence: Nová funkcionalita umožňuje odhalit hrozby, jako jsou útoky ransomwaru, neobvyklé aktivity, škodlivé chování a útoky na dostupnost služby (Denial of Service) prostřednictvím anomálií výkonu. To rozšiřuje dříve dostupnou detekci ransomwaru na základě anomálií při redukci dat. Rozšířená detekce je založena na více modelech strojového učení, které jsou spuštěny za účelem identifikace neobvyklého chování. Tyto modely analyzují prostředí zákazníků, porovnávají je s historickými daty a hledají anomální vzorce na základě heuristiky výkonu i uživatelského kontextu (podle využívání úložiště). S využitím této funkcionality mohou zákazníci identifikovat poslední známou kopii snímku, která byla v pořádku. Tímto způsobem lze zmírnit dopady bezpečnostního incidentu na provoz; rychlou identifikací cílů bodu obnovy pro obnovení dat se sníží riziko a není třeba se při obnově řídit pouhým odhadem.

V dnešním dynamickém tržním a konkurenčním prostředí je nezbytné, aby se prostředí IT dokázalo rychle přizpůsobovat. Společnost Pure Storage nabízí jediné řešení STaaS, které umožňuje škálování služby jak směrem nahoru, tak i dolů. Nyní se Pure Storage konkurenci dále vzdaluje tím, že poskytuje ještě větší flexibilitu:

Nová smlouva SLA o rebalancingu jednotlivých míst: Smlouva SLA o změně mezi jednotlivými místy (lokalitami) Evergreen//One poskytuje flexibilitu služeb pro organizace, které chtějí upravit stávající závazky na rezervy podle toho, jak se vyvíjejí jejich požadavky na úložiště. Není-li už potřeba kapacita v určité lokalitě, pokud se datové centrum konsoliduje nebo pokud byl výkon v jedné lokalitě předimenzován a existuje zde přebytečná kapacita, kterou lze využít jinde, smlouva Site Rebalance SLA umožňuje organizacím jednou za 12 měsíců změnit rozložení závazků na rezervy pro každé předplatné Evergreen//One.

„Společnost Pure Storage pokračuje v revoluci v oblasti ukládání podnikových dat. Naším posláním zůstává poskytovat jednoduchou, flexibilní a odolnou platformu pro úložiště jako službu, která nejen řeší současné potřeby správy dat a úložišť, ale zákazníkům také snižuje budoucí rizika a nejistotu. Díky neustále se zlepšujícím službám a nejširšímu souboru smluv SLA je Pure jedinou platformou pro ukládání dat, která je připravena na budoucí inovace,“ uvádí Prakash Darji, vrchní ředitel pro digitální zkušenost ve společnosti Pure Storage.

„Dnešní podniky požadují víc než jen technologii, hledají garantované výsledky. Spolehlivé a flexibilní modely spotřeby podnikových úložišť, které se škálují podle potřeb podniku, jsou nutností. Platforma STaaS společnosti Pure Storage nabízí od konkurence odlišnou, komplexní sadu garantovaných smluv SLA, které zajišťuje rovnováhu mezi pružností a jednoduchostí a zároveň poskytuje vysoký výkon a odolnost. To vše v dynamickém prostředí současného podnikání podporuje růst zákazníků,“ dodává Lara Greden, Senior Research Director, IT Infrastructure as-a-Service Solutions, Flexible Consumption, and Circular Economy ve společnosti IDC.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com