Connect with us

Zprávy

Pure Storage s řešením Pure1 zákazníkům pomáhá měřit a řídit spotřebu energie

Společnost Pure Storage oznámila další pokrok ve svém úsilí o udržitelnost, které zákazníkům pomáhá výrazně snížit jejich spotřebu energie a ekologickou stopu.

Udržitelnost je součástí DNA společnosti Pure Storage již od jejího vzniku a uvedení prvních inovací v oblasti ukládání dat. Vzhledem k tomu, že udržitelnost a úspory energie jsou pro organizace po celém světě stále důležitější, Pure nadále investuje do řešení, která mají zákazníkům pomoci při dosahování jejich cílů v oblasti ochrany životního prostředí a snižování spotřeby energie. Nové hodnocení udržitelnosti Pure1 Sustainability Assessment poskytuje zákazníkům přehled o dopadu jejich provozu na životní prostředí a proaktivně navrhuje možnosti optimalizace. Mezi funkce tohoto řešení patří:

  • Analýza úspor energie: řešení Pure1 zobrazí spotřebovanou energii v porovnání s běžným provozem spotřebiče. Zákazníci mohou sledovat efektivitu spotřeby energie pro celé datové centrum, podle jeho lokalit nebo po jednotlivých diskových polích.
  • Monitorování emisí skleníkových plynů: Pure1 poskytuje přímé odhady uhlíkové stopy na základě spotřebované energie.
  • Vyhodnocení: Zákazníci mohou pomocí řešení Pure1 vyhodnotit, jak zlepšit energetickou účinnost, a to na základě měření spotřeby wattů na jednotku dat v uložených v datovém poli; tuto hodnotu lze odečítat i zpětně.
  • Doporučení: Pure1 poskytuje proaktivní poznatky a rady ke zlepšení přímé uhlíkové stopy.

Kromě tohoto nástroje pokračuje společnost Pure Storage také ve vylepšování udržitelnosti svých klíčových produktů. S uvedením řady FlashBlade//S přináší více než dvojnásobnou energetickou účinnost oproti předchozím verzím. Díky jedinečným inovacím těchto produktů – včetně technologie DirectFlash společnosti Pure, softwaru vyvinutého pro flash, vždy zapnuté hloubkové kompresi a architektuře Evergreen – mohou jak řešení FlashBlade, tak i FlashArray dosáhnout úspory energie, která nemá obdoby u žádného konkurenčního systému pro ukládání dat na současném trhu.

Od března 2022, kdy společnost Pure Storage oznámila své první výsledky v oblasti udržitelnosti, nyní provedla analýzy udržitelnosti používání svých produktů podle vzorce pro posuzování životního cyklu (life cycle assessment, LCA). Analýza zahrnuje celé portfolio úložných polí, včetně nového FlashBlade//S. Řešení Pure podle výsledků analýzy přinášejí:

  • 84,7 % přímých úspor energie oproti konkurenčním řešením all-flash (FlashArray//X).
  • 80 % přímých úspor energie oproti konkurenčnímu all-flash (FlashArray//XL).
  • 75 % přímých úspor energie oproti konkurenčnímu hybridnímu řešení (FlashArray//C).
  • 67 % přímých úspor energie oproti konkurenčnímu staršímu řešení all-flash (FlashBlade//S).
  • 60 % přímých úspor energie oproti konkurenčnímu novému vylepšenému řešení all-flash (FlashBlade//S).

„Naším posláním ve skupině Cengage Group je umožnit vzdělávání všem studentům tím, že jim poskytujeme dostupné a cenově výhodné digitální vzdělávací zdroje a řešení. Provoz naší organizace na zařízeních Pure Storage FlashArray, FlashBlade, Pure1 a Evergreen//One™ nám umožnil nejen výrazně zvýšit výkon úložiště a dostupnost dat, ale také ušetřit místo, energii a chlazení. Ve skutečnosti se nám podařilo snížit celkovou plochu úložiště o 80 % a zároveň ve srovnání s našimi předcházejícími úložnými systémy zdvojnásobit až ztrojnásobit výkon,“ uvedl Jim Chilton, CIO společnosti Cengage.

„Systém Pure FlashBlade nám pomohl dosáhnout obrovského pokroku v superpočítačových projektech NTU. Uvolnil také výpočetní zdroje a umožnil nám optimalizovat využití prostoru v racku, což vedlo ke zvýšení efektivity napájení a chlazení. Díky technologii Pure Evergreen//Forever rovněž předpokládáme pozitivní přínos pro životní prostředí, protože při obnově technologií nemusíme provádět plošné změny hardwaru,“ říká Alvin Ong, CIO Nanyang Technological University v Singapuru.

„Systém Pure FlashStack nám umožnil snadno zvládnout rostoucí pracovní zátěž, abychom vyhověli požadavkům zákazníků. Zredukovali jsme počet racků z 12 na 3, čímž se snížila spotřeba energie z 5 000 W na 1 100 W. Jsme hrdí na to, že jsme dosáhli tohoto neuvěřitelného vylepšení, omezující dopad našeho podnikání na životní prostředí,“ vysvětluje Hector Romero, vedoucí systémový inženýr společnosti Barfoot & Thompson.

„Jako společnost, která již více než 230 let extrémně podrobně mapuje Velkou Británii, není překvapením, že je pro nás životní prostředí opravdu důležité. Naše mapy využívají jak lidé při svých každodenních činnostech, tak i např. záchranáři, a schopnost poskytovat tyto služby a zároveň snižovat spotřebu energie, emise uhlíku a ekologickou stopu datového centra je pro nás klíčová. Společnost Pure nám umožnila dosáhnout všech těchto cílů a z naší dosavadní spolupráce máme radost,“ dodává Lloyd Clarke, vedoucí virtualizace ve společnosti Ordnance Survey.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com