Zprávy

Pure Storage rozšiřuje své výzkumné a vývojové centrum v České republice

Pure Storage, poskytující technologie a služby v oblasti ukládání dat, rozšířila své pražské výzkumné a vývojové centrum. Jeho vedením pověřila zkušeného technologického lídra Paula Melmona (60).

Praha jakožto významný technologický hub zaujala společnost Pure Storage zejména svou strategickou polohou stejně jako širokou nabídkou talentovaných specialistů a kvalitním vzdělávacím systémem. Své výzkumné a vývojové centrum zde založila na jaře roku 2020 a během dvou let své existence a rozvoje přilákala řadu špičkových talentů z České republiky i ze zahraničí. Od otevření centra dokonce zdvojnásobila počet svých technických expertů a v letech 2023 a 2024 plánuje růst podobným tempem.

Společnost Pure Storage věří, že základem úspěchu podnikání jsou inovace. Do výzkumu a vývoje proto investuje výrazně více, než je oborovým standardem; téměř 20 % jejích příjmů jde zpět do R&D. Několik stovek technických expertů tak dnes z pražského centra významně přispívá ke globálnímu inovačnímu motoru společnosti a dále zrychluje uvádění nových řešení na trh. Nedávno představená revoluční platforma FlashBlade//S, která reaguje na požadavky práce s nestrukturovanými daty a rostoucí nasazování moderních aplikací, byla částečně navržena a testována právě v Praze. Pražské pracoviště bylo rovněž přímo zodpovědné za vývoj Portworx Data Services, první platformy Database-as-a-Service (databáze jako služba) pro všechny služby Kubernetes. Tyto inovace podtrhují význam České republiky pro globální podnikání společnosti Pure Storage a ukazují, že Praha hraje v rámci jejího inovačního úsilí ústřední roli.

Průlomové inovace vyvinuté v Praze přispěly k tomu, že společnost Pure Storage zaznamenala v posledních letech významný celosvětový růst. Příjmy za 2. čtvrtletí účetního roku 2023 vzrostly meziročně o 30 % a příjmy z předplacených služeb o 31 %.

Novým ředitelem se stal Paul Melmon

S cílem podpořit plánovanou expanzi byl do funkce ředitele českého R&D centra jmenován Paul Melmon. Do společnosti Pure Storage nastoupil v roce 2020 jako viceprezident pro vývoj v oddělení Digital Experience. Před svým příchodem do Pure Storage působil jako technologický ředitel ve společnosti Colibri Group, přední online platformě pro profesní vzdělávání, kde zodpovídal za vývoj a provoz SaaS řešení sloužícího více než 1 milionu odborníků. Paul má bohaté zkušenosti v oblasti podnikových technologií, v rámci své kariéry se podílel se na vývoji mnoha inovativních řešení reagujících na nejpalčivější problémy zákazníků. Vystudoval informatiku a matematiku na Kalifornské univerzitě.

Paul Melmon, Pure Storage

„Dvěma základními hodnotami Pure Storage jsou inovace a orientace na zákazníka. Díky nim se naše firma stala jednou z nejrychleji rostoucích IT společností v historii. Mou vizí a cílem je zajistit, aby se pražské R&D centrum zásadní měrou podílelo na špičkových inovacích Pure Storage. Aby přispívalo ke konceptu ekonomiky as-a-service, podporovalo růst moderních aplikací a řešilo výzvy, které přináší silný nárůst nestrukturovaných dat a bezpečnostních hrozeb, jako je ransomware,“ řekl Paul Melmon a dodal: „Z výsledků pražského R&D centra jsme nadšeni. Plánujeme zdvojnásobit počet jeho zaměstnanců a převzít další strategické iniciativy napříč několika obchodními jednotkami.“

„Česká republika si vždy cení investic, které vytvářejí příležitosti pro vysoce kvalifikovanou pracovní sílu a v globálním měřítku posilují naši konkurenceschopnost. Proto nás velmi těší, že si společnost Pure Storage vybrala pro své výzkumné a vývojové centrum právě naši zemi. V odvětví ukládání dat patří Pure Storage celosvětově mezi společnosti s nejvyššími investicemi do výzkumu a vývoje, což by mělo vytvořit nové možnosti i pro české IT experty, aby ukázali své schopnosti a zazářili,“ uvedl Petr Očko, náměstek ministra pro digitalizaci a inovace na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

Růst týmu i kanceláří v Karlíně

S cílem podpořit plány na další expanzi a růst svého multikulturního a různorodého týmu otevřela společnost Pure Storage vedle svého stávajícího sídla nové atraktivní kanceláře v Karlíně, který je díky vysoké koncentraci IT odborníků a technologických firem známý svou inovativní atmosférou. Nové kanceláře zahrnují 450 moderních pracovních míst a nabízejí novým zaměstnancům možnost poznat inkluzivní a vstřícnou kulturu společnosti Pure Storage a zároveň se podílet na významných projektech a technologiích.

„Otevření nových pražských kanceláří výzkumného a vývojového centra společnosti Pure Storage mě velmi těší. Je důkazem, že Česká republika je skvělým místem pro špičkové americké technologické společnosti. Rozšířená investice přináší významné příležitosti pro spolupráci jak mezi firmami, tak i mezi zaměstnanci v technologickém sektoru, vytváří nové pracovní příležitosti a stimuluje hospodářský růst,“ uvedla Christy Agor, chargé d’affaires, Velvyslanectví USA v České republice.

Výzkumné a vývojové centrum v Praze je jedním z pěti globálních výzkumných a vývojových center společnosti Pure Storage. Dvě se nacházejí v USA, v Mountain View v Kalifornii a v Bellevue ve státě Washington, další jsou v kanadském Vancouveru a v Bangalore v Indii, což společnosti zajišťuje globální pokrytí.

Exit mobile version