Connect with us

Zprávy

Pure Storage podporuje zákazníky při nasazování průlomových technologií

Společnost Pure Storage, průkopník v poskytování nejpokročilejších technologií a služeb v oblasti ukládání dat, dále posílila portfolio svých řešení pro různé scénáře využití umělé inteligence (AI) a pokračuje v jejich globálním nasazování u svých zákazníků. Pure Storage je jedním z prvních dodavatelů podnikových úložišť dat, který získal certifikaci NVIDIA DGX BasePOD, a nyní díky společným modelům se společností Cisco (Cisco Validated Designs for FlashStack for AI) poskytuje podnikům efektivní a spolehlivý přístup k datům za účelem podpory nových aplikací AI.

Díky nejkomplexnější platformě pro ukládání dat na současném trhu poskytuje společnost Pure Storage bezkonkurenční efektivitu a výkon v každém kroku procesu spojeném s využíváním AI – od správy dat přes trénování modelů až po inferenci (spouštění živých dat na modelech) – bez ohledu na to, v jaké fázi zavádění AI se podniky aktuálně nacházejí. Pure Storage, na jehož řešeních se provozují nejpokročilejší projekty AI po celém světě, umožňuje zákazníkům spouštět iniciativy v oblasti AI v jakémkoli měřítku a poskytuje flexibilní základ pro ukládání dat, který dokáže růst podle toho, jak se vyvíjejí potřeby zákazníků. Mezi zásadní inovace v portfoliu společnosti Pure Storage patří:

  • AIRI: Pure Storage patří k předním dodavatelům úložišť optimalizovaných pro AI, a to už od uvedení úložiště FlashBlade v roce 2017 a AIRI (referenční architektury AI-Ready Infrastructure vyvinuté společně s NVIDIA) v roce 2018. Dnes je společnost Pure Storage jedním z prvních dodavatelů podnikových úložišť dat, který získal certifikaci NVIDIA DGX BasePOD. Platforma AIRI je postavena na referenční architektuře NVIDIA DGX BasePOD pro AI a využívá nejnovější úložiště FlashBlade//S. Toto řešení zjednodušuje nasazení a škálování AI, takže podniky se namísto správy IT mohou soustředit na získávání hodnoty z dat.
  • FlashStack pro AI: Řešení FlashStack pro AI a nové modely společnosti Pure Storage a Cisco pomáhají IT týmům orientovat se v nových aplikačních zásobnících a datových potrubích pro AI a zároveň se vyhnout infrastrukturním a provozním silům. Cisco Validated Designs (CVD), které využívají akceleraci zásobníků flash pomocí AI, a software NVIDIA AI Enterprise pro virtualizovaná a kontejnerová prostředí slouží podnikům jako automatizační příručky k nasazení běžných modelů AI. Může se přitom jednat o generativní AI, velké jazykové modely (LLM), počítačové vidění nebo jiné případy využití umělé inteligence. Díky nejnovějším otestovaným a osvědčeným CVD technologie společností Pure Storage, Cisco a NVIDIA pomáhají IT týmům efektivně a bezpečně poskytovat infrastrukturu pro AI libovolném měřítku a zároveň umožňují týmům datových vědců rychleji a s menším rizikem zavádět projekty do produkčního prostředí.
  • Portworx pro AI: Pracovní zátěže AI jsou často nasazovány v prostředích kontejnerů. Datovým vědcům tento způsob umožňuje dosáhnout agility při trénování modelů a predikcích. Týmy platformových specialistů musí přitom ale řešit související složitost, ať už jde o poskytování samoobslužných služeb, zajištění odolnosti dat nebo efektivitu využívání úložišť v multicloudových prostředích. S řešením Portworx mohou podniky zvýšit produktivitu datových vědců, urychlit zpracování i tok dat a eliminovat přenosy dat mezi různými typy úložišť nebo mezi regiony s různými cloudy. Kromě toho lze Portworx využít k ochraně datových sad v noteboocích uživatelů v několika fázích datových toků a umožňuje úspory nákladů díky lepšímu využití podkladového úložiště.

„Společnost Pure Storage předvídala rychlý nástup umělé inteligence a poskytla vysoce výkonnou, efektivní a na kontejnery připravenou úložnou platformu, která byla potřeba pro skutečné využití obrovského množství dat. Dnešní dynamika nejen podtrhuje trvalé prvenství Pure jako dodavatele řešení pro nasazování AI v podnicích, ale i její závazek poskytovat podnikům po celém světě robustní infrastrukturu pro ukládání dat navrženou tak, aby splňovala požadavky nejnáročnějších datových zátěží v oblasti AI. I nadále přinášíme organizacím jistotu, že se složitostí AI zvládnou vypořádat,“ uvádí Ajay Singh, produktový ředitel společnosti Pure Storage.

„Podniky napříč odvětvími využívají generativní umělou inteligenci k obohacení zákaznických zkušeností a transformaci provozní efektivity. Díky certifikaci NVIDIA DGX BasePOD může společnost Pure Storage pomoci zákazníkům zjednodušit a škálovat jejich iniciativy a urychlit návratnost investic pomocí poznatků založených na AI,“ uvedl Matthew Hull, viceprezident pro globální řešení AI ve společnosti NVIDIA.

„Umělá inteligence mění aplikace i infrastrukturu. S řešením zásobníků flash pro pracovní zátěže AI, které je podporováno nově oznámenými návrhy architektury Cisco Validated Designs, mohou IT oddělení v podnicích nasadit ověřenou architekturu pro pracovní zátěže AI. Taková architektura snižuje při budování datové, výpočetní a úložné infrastruktury pro datové toky spojené s AI riziko, že investice nepřinese očekávaný výsledek. Datoví vědci se pak mohou soustředit na poskytování řešení AI pro dosažení lepších obchodních výsledků,“ řekl Jeremy Foster, senior viceprezident a generální ředitel divize Cisco Compute.

Zákazníci důvěřují řešením Pure pro pokročilé nasazování umělé inteligence

Společnost Pure Storage podporuje více než 100 zákazníků v nejrůznějších případech použití AI, včetně samořídících automobilů, finančních služeb, genomiky, her, výroby a mnoha dalších.

  • „Schopnost efektivně spravovat, přesouvat a filtrovat data je klíčová pro úspěch našeho centra AI, které využívá umělou inteligenci a strojové učení ke zlepšení celkového herního zážitku, od grafiky až po plánování her a programování. Jednoduchost a vysoký výkon systému FlashBlade společnosti Pure Storage nám umožňuje výrazně snížit čas a hodnotu spojenou se správou dat pro naše pracovní zátěže AI a zároveň získat flexibilitu pro škálování naší lokální infrastruktury AI, a to bez dodatečných nákladů. V některých případech se nám podařilo zkrátit dobu potřebnou k přesunu a načtení dat jednotlivých uživatelů, z různých fází procesu a zařízení z několika dnů na jediný. Jsme nadšeni, že můžeme pokračovat v realizaci rozmanitých inovací v oblasti AI s využitím úložných řešení Pure, a posílit tak své vedoucí postavení v oboru,“ říká Jin-hyuk Jang, ředitel IT infrastruktury ve společnosti NCSOFT.
  • „Řešení společnosti Pure Storage nám umožnila zlepšit péči o pacienty, a to díky využití pokročilejších dat a funkcí, jako je AI, v rámci několika klinických aplikací. Pomocí řešení Pure máme nyní k dispozici prostředí, které je schopné poskytovat výkon potřebný pro AI, strojové učení a digitální zpracování. Protože chceme dále rozšiřovat případy využití AI a strojového učení, pokračujeme v přidávání dalších radiologických systémů do našeho prostředí a v budoucnu je chceme rozšířit o další zobrazovací techniky. Díky Pure Storage jsme nyní v pozici, kdy si můžeme dovolit téměř všechny potřebné scénáře vyžadující náročnou práci s daty,“ říká Jesse Fasolo, vedoucí oddělení technologické infrastruktury a kybernetické bezpečnosti ve zdravotnické organizaci St. Joseph’s Health.

Význam pro obor

Společnost Pure Storage již dlouho předvídá rostoucí poptávku po umělé inteligenci a poskytuje efektivní, vysoce výkonnou platformu pro ukládání dat. Tato platforma je připravena na nasazení kontejnerů a podporuje nejpokročilejší podnikové iniciativy v oblasti AI. Pure Storage poskytuje zákazníkům flexibilitu, aby mohli nasadit AI v jakémkoli měřítku, nabízí kompletní portfolio pro různé scénáře využití, od podpory vývoje rozsáhlých tréninkových prostředí pro AI až po používání velkých jazykových modelů.

Rostoucí nadšení kolem AI přimělo globální společnosti k rychlé integraci těchto technologií napříč jejich podnikáním. Cílem bylo podpořit rozhodování v reálném čase, provozní efektivitu a lepší škálovatelnost. Mnohé z těchto podniků však mají potíže s reálným zprovozněním AI. Schází jim správná infrastruktura datových úložišť, která by umožnila snadnou dostupnost dat na základě potřeb, zásad a zabezpečení a zároveň podporovala řízení nákladů.

Společnost Pure Storage proto nabízí efektivní, vysoce výkonnou platformu pro ukládání dat potřebnou pro AI. Tato platforma je automatizovaná, připravená na budoucí inovace a přizpůsobitelná vyvíjejícím se potřebám, a vyhovuje tak širokému spektru požadavků na vysoce výkonnou umělou inteligenci.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com