Zprávy

Pure Storage a Red Hat urychlují zavádění moderní virtualizace v podnicích

Společnosti Pure Storage a Red Hat oznámily optimalizaci pro řešení Portworx® od Pure Storage na platformě Red Hat OpenShift. Tato spolupráce umožní zjednodušenou integraci a poskytuje podnikům plynulejší cestu k moderní virtualizaci. Jediná platforma pro nasazení, škálování a správu moderních aplikací a jediná řídicí rovina pro virtuální stroje (VM) i kontejnery pomůže podnikům zkrátit dobu uvádění nových služeb a poskytne jim konzistentní a flexibilní datové prostředí.

Podniky stále častěji přesouvají aplikace do kontejnerů, aby urychlily jejich nasazování. Mnoho podniků však stále výrazně investuje do masivních tradičních aplikací, které se spouštějí ve virtuálních počítačích. Podpora více platforem založených na virtuálních počítačích i kontejnerech je těžkopádná a nákladná, což kvůli kompatibilitě s moderními frameworky často vyvolává nutnost změn architektury aplikací založených na virtuálních strojích. To může zpomalit vývoj, způsobit provozní složitost a ztížit přehlednost dat. Podle nedávného průzkumu Dimensional Research pro společnost Pure Storage více než 4 z 5 (81 %) odborníků pracujících v oblasti správy dat plánují modernizaci nebo migraci stávajících pracovních zátěží na virtuálních počítačích do nativně cloudového prostředí, přičemž 79 % z nich uvádí jako hlavní důvod těchto plánů zjednodušení provozu.

Řešení Portworx od Pure Storage a Red Hat OpenShift nyní prostřednictvím funkce Red Hat OpenShift Virtualization podporují kontejnery i virtuální počítače, což zákazníkům umožňuje standardizovat komplexní modernizaci aplikací ve velkém měřítku. Díky této nejnovější optimalizaci a společnému vývoji mohou podniky provozovat tradiční virtualizované aplikace vedle moderních kontejnerových aplikací, což zefektivňuje provoz, snižuje náklady a spojuje celý proces vývoje aplikací.

Portworx přináší zákazníkům Red Hat OpenShift možnosti správy dat na podnikové úrovni a umožňuje nejen migraci virtuálních počítačů do Red Hat OpenShift, ale také poskytuje vývojářům jediný samoobslužný portál pro vytváření, testování a nasazování aplikací s integrovanou podporou úložiště, dat a správy celého životního cyklu aplikace. Mezi hlavní výhody nového společného řešení patří:

  • Rychlejší vývoj aplikací díky vyšší provozní efektivitě: Podniky mohou zkrátit dobu uvedení na trh díky samoobslužným možnostem pro vývojové týmy, které umožňují rychlou migraci virtuálních počítačů a aplikaci cloudově nativních provozních a vývojových postupů na virtuální počítače. Kromě toho společnosti Portworx a Red Hat nabízejí zákazníkům nákladově efektivnější možnosti zkrácení doby zavádění/nasazování a provozu (Day 2) aplikací, což ve srovnání s alternativami vede k odhadovanému až 63% snížení nákladů zahrnujících výdaje na infrastrukturu, licence a předplatné.
  • Zjednodušený, konzistentnější vývoj a správa: Portworx a Red Hat společně pomáhají zjednodušit správu virtuálních počítačů a kontejnerů díky jednotnému pohledu a konzistentnější sadě nástrojů pro správu úložišť, dat a aplikací, čímž dochází k lepšímu sladění mezi administrátory virtualizace a týmy platformových specialistů.
  • Flexibilita při nasazování virtuálních počítačů a kontejnerů kdekoli: Díky integraci Portworx s Red Hat OpenShift mohou podniky modernizovat své aplikace založené na virtuálních počítačích a využívat moderní principy správy úložišť, dat a aplikací. Podniky tak mohou s větší flexibilitou nasazovat virtuální počítače a kontejnerové aplikace na libovolné lokální, cloudové, hybridní nebo multicloudové infrastruktuře, a to při zachování konzistentního fungování úložných a datových služeb.

„Integrace Portworx do Red Hat OpenShift představuje zásadní pokrok pro modernizaci IT infrastruktury zahrnující výpočetní i úložné prostředí. Spojením robustních možností platformy Portworx pro správu dat s agilitou a škálovatelností platformy Red Hat OpenShift získávají podniky základ pro vybudování moderního sady pro virtualizaci a mohou využívat výhod systému Kubernetes bez nutnosti měnit architekturu virtuálních počítačů. Naše spolupráce se společností Red Hat podnikům nejen urychluje vývoj a nasazování aplikací, ale také pomáhá zvyšovat spolehlivost a provozní flexibilitu v komplexních hybridních cloudových prostředí,“ uvedl Murli Thirumale, vrchní ředitel pro Portworx ve společnosti Pure Storage.

„Řešení Portworx nabízí funkce úložiště podnikové třídy, jako je vysoká dostupnost, výkon, zálohování a ochrana před selháním pro virtuální počítače i kontejnery spuštěné v Red Hat OpenShift. Společně tak poskytujeme výkonné řešení pro podniky, které chtějí modernizovat vývoj svých aplikací bez složité správy odlišných vývojových platforem. Díky bezproblémové integraci virtuálních počítačů a kontejnerů v rámci jednotného rámce nabízíme podnikům flexibilitu a efektivitu při nasazování infrastruktury, správě úložišť a v rámci životního cyklu aplikací jako celku. Naše partnerství se společností Pure umožňuje zákazníkům standardizovat jejich IT prostředí a zároveň urychlit cestu k moderní virtualizaci,“ řekl Mike Barrett, viceprezident a generální ředitel divize pro hybridní platformy ve společnosti Red Hat.

„Virtualizační prostředí procházejí rychlými proměnami, které nutí organizace přehodnotit své IT infrastruktury a aplikační architektury – zejména ty, které jsou silně závislé na virtuálních počítačích. Mnoho podniků nyní urychluje modernizaci monolitických aplikací na architektury založené na cloudu nebo mikroslužbách. Integrace Portworx a Red Hat OpenShift vyzbrojuje podniky nástroji, které potřebují k bezproblémové integraci kontejnerů a virtuálních počítačů do jednotné infrastruktury, a zároveň zvyšuje efektivitu, agilitu a významně snižuje náklady,“ dodává Archana Venkatraman, ředitelka výzkumu divize Cloud Data Management ve společnosti IDC.

Exit mobile version