Connect with us

Zprávy

Pure Storage a MongoDB umožní vývojářům konzistentní práci napříč různými datovými službami

Společnost Pure Storage oznámila nové partnerství Portworx se společností MongoDB. Partnerství zahrnuje inovativní integraci mezi službou Portworx Data Services (DBPaaS, v oboru první databázová platforma poskytovaná formou služby) a databází MongoDB. Propojení přináší revoluci z pohledu toho, jak vývojáři vytvářejí moderní aplikace. Podniky mohou integrovat databázi s vlastní správou MongoDB Enterprise Advanced a platformu Portworx, což umožní snadnější nasazení v soukromém cloudu, místním (on-premises) nebo hybridním prostředí.

Databáze se škálují podle různých modelů nasazení a týmy DevOps odpovídající za správu životních cyklů databází v důsledku toho narážejí na zvýšenou složitost provozu. IT specialisté musejí pro vybudování podnikové databázové platformy vynaložit značný čas a úsilí potřebné k zajištění, nastavení, konfiguraci a správě databázových instancí. Pokud vývojáři zvolí pro jiné případy použití další datové služby, související výzvy se ještě zvyšují.

Platforma MongoDB byla vytvořena vývojáři pro vývojáře tak, aby práce s daty byla co nesnadnější. S MongoDB mohou vývojáři rychle vytvářet distribuované aplikace v potřebném měřítku a v rámci svých aplikací snadno přistupovat k datům, spravovat je a analyzovat. Díky nové partnerské integraci nabízí služba Portworx Data Services jedinečnou možnost nasadit a spravovat clustery MongoDB ve spojení s technologickými balíčky pro koncové zákazníky.

Nejdůležitější novinky Nové partnerství umožňuje vývojovým týmům využívat výhody služby Portworx Data Services při nasazení MongoDB Enterprise Advanced. Jde mimo jiné o následující výhody:

  • Automatizace řízení životního cyklu MongoDB: Podniky získají jedinečnou možnost přenést vlastní spravovanou databázi MongoDB a plně řízené prostředí z cloudu mít k dispozici i v místním nasazení. Tímto způsobem bude možné rychleji uvádět na trh aplikace založené na databázi MongoDB Enterprise Advanced.
  • Snížení nákladů na infrastrukturu a efektivnější využití lidských zdrojů: Podniky mohou dosáhnout významných úspor za infrastrukturu pro provoz MongoDB díky včasnému, automatizovanému a tenkému provisioningu. Navíc díky službám Portworx Data Services mohou organizace spravovat celý datový tok MongoDB z jednoho místa, což snižuje potřebu lidské práce.
  • Jednotné rozhraní platformy napříč hybridními prostředími: Pomocí služby Portworx Data Services mohou podniky podporovat, spravovat a provozovat všechny procesy spojené s MongoDB. Tato funkcionalita zahrnuje vývoj, testování, monitorování, zajištění kvality a vlastní produkční prostředí i všechny další datové služby potřebné k tvorbě aplikací napříč hybridními prostředími.

„Společnost MongoDB vítá nové partnerství s Portworx Data Services. Integrace MongoDB Enterprise Advanced se službami Portworx zkrátí vývojovým týmům dobu potřebnou k produkci přidané hodnoty. Spojením dokumentové databáze MongoDB a služby Portworx Database-Platform-as-a-Service umožňujeme dnešním podnikům splnit i ty nejnáročnější požadavky kladené na databáze – a to vše z jediné vrstvy správy,“ uvedl Lars Herrmann, viceprezident pro partnerský ekosystém ve společnosti MongoDB.

„Rychlost a inovace jsou principy tvořící základ každého silného vývojového týmu, přičemž využívání moderních databází k vytváření a poskytování nových, inovativních aplikací je významnou konkurenční výhodou bez ohledu na konkrétní obor podnikání. Jsme rádi, že našim společným zákazníkům nyní umožňujeme odstranit složitost a náklady spojené se správou moderních databází a nabízíme jedinou platformu pro správu více nástrojů, portálů, distribuovaných aplikací a aplikací založených na mikroslužbách pomocí MongoDB,“ říká Venkat Ramakrishnan, viceprezident pro správu produktů a technologie ve společnosti Portworx, Pure Storage.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com