Connect with us

Zprávy

Průzkum stavu trhu provedený společností Epson odhalil prudký nárůst nákladů na tisk

Obsah obrázku hračka Popis byl vytvořen automaticky

Nový firemní průzkum zadaný společností Epson zjistil, že přibližně 89 % vedoucích pracovníků IT oddělení zaznamenalo růst nákladů na tisk za posledních 12 až 18 měsíců, přestože téměř polovina z nich (45 %) uvádí, že došlo ke snížení objemu tisku.

Manažeři IT oddělení byli svědky rozšiřování flotil tiskáren v organizacích, zatímco zaměstnanci využívali vlastní tiskárny při práci z domova (podle 53 % respondentů), což představovalo jednu z příčin prudkého růstu hybridní práce. Nutnost spravovat tiskárny mnoha různých značek nyní vidí jako jeden z významných problémů více než třetina (37 %) vedoucích oddělení IT. Dalším pozorovaným jevem bylo, že zaměstnanci utratili podstatné částky za inkoustové kazety v důsledku nákupu běžně dostupných tiskáren určených pro domácí použití (70 %) a nerozlišovali mezi tiskem pro firemní a osobní potřeby, za což nesly náklady organizace (71 %).

Současně více než třetina respondentů (38 %) uvádí, že tiskárny byly vystaveny velkému náporu v klíčových okamžicích, kdy lidé po příchodu do práce tiskly uložené dokumenty. 64 % respondentů uvádí, že zaznamenalo nárůst počtu zaměstnanců pracujících přesčas kvůli výpadkům tiskáren (nedostatečná provozuschopnost).

Tyto zkušenosti vedly k tomu, že téměř dvě třetiny (63 %) respondentů nyní uvádějí, že v budoucnosti provedou podstatné změny řízení tisku. Více než polovina (52 %) hovoří o potřebě snížení údržby tiskáren, dalších 39 % uvádí, že je třeba snížit náklady a současně se zaměřovat na plnění cílů v oblasti ochrany životního prostředí.

Udržitelnost

Respondenti odhalili značné napětí plynoucí z obtížnosti upřednostňování aspektů udržitelnosti a současně zvládání nových výzev způsobených náhlým přechodem na hybridní pracovní prostředí.

Zatímco 73 % respondentů uvádí, že nyní při plánování investic do tiskáren vnímají, že se pozornost upíná k udržitelnosti, mnoho z nich si stále není vědomých toho, že technologie inkoustového tisku nabízí větší výhodu v oblasti udržitelnosti než laserová technologie. Přestože 57 % respondentů uznává, že je možné dosáhnout snížení emisí CO2 změnou typu používaných tiskáren, pouze 43 % z nich o řešeních fungujících bez potřeby vysokých teplot skutečně uvažuje.

Kontrola

Udržení si kontroly nad tiskovým hardwarem během práce na dálku uvedlo mezi hlavními potížemi 75 % respondentů, 63 % z nich připustilo, že oddělení IT nad flotilou tiskáren kontrolu ztratilo.

Získání této kontroly zpět bude představovat důležitý krok vpřed při napravování problémů v oblasti nákladů i udržitelnosti. 73 % dotázaných uvádí, že řízení a kontrola flotily tiskáren představuje speciální součást jejich zásad v oblasti životního prostředí a udržitelnosti, a proto by k rychlému řešení tohoto problému mohlo patřit hledání jasných informací o udržitelných tiskových řešeních. Je prokázáno, že technologie Heat-Free společnosti Epson, jež je dostupná v modelech vhodných pro malé i domácí kanceláře, stejně jako do prostředí velkých firem, snižují spotřebu energie i emisí CO2 až o 83 % ve srovnání s laserovými tiskárnami.[1]

Gareth Jay z Epson Europe uvádí: „Vedení oddělení IT čelí v posledních několika letech nebývalému tlaku. Časové možnosti i prostředky jejich týmů jsou využívány na maximum, zatímco se snaží přizpůsobit potřeby tisku i IT obecně novým požadavkům světa práce. Některé z výsledků průzkumu poukazují na to, jak moc je stále ještě třeba vzdělávat zákazníky o výhodách, jež nabízejí naše podnikové inkoustové tiskárny s technologií Heat-Free, které jsou schopny pomoci s některými z uváděných problémů, ať už jde o úsporu času, finančních prostředků, nižší spotřebu energie, menší emise CO2, nižší potřebu zásahů či méně spotřebního materiálu než laserové tiskárny.“

Zjištění z průzkumu však přinášejí také naději a příležitost. Mnoho respondentů nyní hledá cesty, jak zmírnit budoucí rušivé zásahy a dosáhnout vyšší míry odolnosti. Je zde příležitost investovat do nových tiskových technologií a vyhledat nové možnosti ve srovnání se stávajícími flotilami tiskáren. Z potřeby zajistit lepší podporu pracovníků nemusí mít vedení oddělení IT těžkou hlavu. Tento proces může vyústit v podstatně lepší efektivitu a produktivitu a může společnosti pomoci dostat se zpět do souladu s cíli v oblasti udržitelnosti.

Průzkumu stavu trhu zadanému společností Epson, který provedla nezávislá výzkumná společnost Coleman Parkes, se zúčastnilo 3 000 osob s rozhodovacími pravomocemi v oblasti IT ze 30 zemí z Evropy, Blízkého východu a Afriky.

Mezi hlavní zjištění plynoucí z průzkumu patří:

Změny v oblasti tisku vyvolané pandemií a dopadem hybridní práce:

Růst nákladů:

Výrazná většina organizací (89 %) zaznamenala v posledních 12 až 18 měsících růst nákladů na tisk, v průměru činil tento růst 14 %.

Ztráta kontroly:

Jako problém, který firmy tlačil nejvíce, bylo označeno udržení si kontroly na tiskovým hardwarem během práce na dálku. Pouze 42 % respondentů uvedlo, že si – do jisté míry – udrželo optimální úroveň kontroly nad rozhodováním o nákupech tiskáren a jejich správě. Přestože naprostá většina organizací (93 %) sice stanovila určitá omezení ohledně toho, jaké tiskárny si mohou zaměstnanci pořizovat pro práci z domova během pandemie, a většina z nich (76 %) zavedla nějaká nová pravidla, 42 % připouští, že dodržování takových pravidel mělo své limity.

Mezi hlavní problémy spojené s domácím tiskem patří bezpečnost, odpovědnost za aktiva nacházející se mimo kancelářské prostředí a přijímání požadavků na údržbu výrobků koupených individuálně zaměstnanci.

Vznik hybridních návyků:

Samo chování spojené s tiskem se rovněž mění. Stále roste důraz na tisk pouze důležitých dokumentů, tiskárny jsou vystaveny velkému náporu v klíčových okamžicích, kdy se provádějí uložené tisky po příchodu do kanceláří. Téměř polovina (44 %) respondentů se domnívá, že v důsledku nastalé situace přejdou během následujících dvou let na centralizovanější skupiny tiskáren, téměř dvě třetiny (64 %) organizací již tento způsob využívá v běžném kancelářském/domácím prostředí. Respondenti ze zhruba čtvrtiny organizací (23 %) se domnívají, že bude k dispozici více zařízení pro méně uživatelů. Předpovědi týkající se uspořádání pracoviště se rozcházejí. Více než třetina (36 %) respondentů uvádí, že zaměstnanci se budou postupně vracet na pracoviště, 27 % respondentů očekává použití systému rotace.

Vyšší význam tisku, potřeba rychlosti a spolehlivosti:

Polovina respondentů (49 %) se domnívá, že význam tisku a technologií tisku pro jejich organizaci v příštích 12 měsících poroste. Po pandemii hlásí většina (72 %) respondentů přetrvávající potřebu vyšší spolehlivosti tiskáren, 61 % z nich se domnívá, že tisk bude i nadále důležitý, pokud jde o řízení kritických dat, 53 % organizací uvádí, že potřebují rychlejší tisk, aby byly schopny plnit poptávku.

Cíle udržitelnosti jsou ohroženy:

Většina respondentů (69 %) věří, že v jejich společnosti budou po pandemii covidu-19 více zohledňovány dopady na životní prostředí a společnost. Polovina jich však připouští, že během posledních 12 až 18 měsíců byly ohledy na udržitelnost poněkud upozaděny. 60 % respondentů sice očekává v důsledku hybridní práce posun směrem k udržitelnějšímu tisku, ale téměř dvě třetiny (61 %) se domnívají, že rozšíření nových tiskáren kvůli podpoře práce z domova znamená, že se jim nepodaří cíle v oblasti udržitelnosti splnit.

Hlavním problémem je spotřeba energie:

Přestože 95 % organizací monitoruje spotřebu energie své flotily tiskáren, pouze 35 % má jasný přehled. Existuje však silné přání zvýšit míru porozumění úspor, kterých by bylo možné dosáhnout změnou řízení flotily tiskáren (66 %) a změnou typů používaných tiskáren (57 %).

Široce rozšířené omyly:

Průzkum sice odhalil určité neznalosti výhod, které může podnikům přinést technologie inkoustového tisku, ale respondenti spojili tyto tiskárny se snadnější údržbou, poskytováním tisku vyšší kvality a nižšími provozními náklady.

 

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com