Connect with us

Zprávy

Průzkum Infor: výrobci posilují monitoring dodavatelského řetězce

Infor, dodavatel odvětvově-specifických cloudových řešení, oznámil, že téměř polovina výrobních společností dotázaných v rámci jejího průzkumu zaměřeného na problematiku SCM nedávno posílila investice do zvýšení odolnosti svých dodavatelských řetězců. Jak vyplývá z dotazování mezi britským výrobci, které pro Infor realizovala společnost Make UK, jedním z klíčových digitalizačních nástrojů se stává monitoring dodavatelského řetězce.

Hlavní motivací k zajištění odolnějších řetězců s pomocí specifických ERP a SCM nástrojů je permanentní nejistota na trhu. 71 % výrobních podniků uvedlo, že hlavní výzvou je pro ně růst cen surovin, zatímco pro 69 % jsou to především vyšší náklady na dopravu a pro 68 % vyšší náklady na energie. Více než čtyři pětiny podniků pak diverzifikuje své dodavatelské řetězce, přičemž dvě pětiny dokonce přivedly své dodavatele ze zahraničí zpět na domácí trh.

Klíčová zjištění průzkumu:

  • 80 % dotázaných výrobců uvedlo, že monitoring dodavatelského řetězce je pro jejich podnikání životně důležitý.
  • Nicméně čtvrtina dotázaných svůj řetězec nemonitoruje a úroveň využívání digitálních technologií zůstává nízká.
  • 47 % podniků zvýšilo v poslední době investice do posílení odolnosti svého dodavatelského řetězce s využitím digitalizace.
  • V posledním roce 81 % výrobců diverzifikovalo či naopak konsolidovalo své dodavatelské řetězce zvyšováním či snižováním počtu svých dodavatelů.
  • 40 % výrobních podniků přivedlo formou reshoringu své dodavatele zpět do Velké Británie.

V důsledku nejistoty v oblasti dodávek přikročilo k centralizovanému sledování a analýzám s využitím digitálních nástrojů 46 % podniků. Na druhou stranu jen minimum společností využívá technologií typu umělé inteligence či strojového učení (8 %), robotiky či automatizace (7 %) a rozšířené reality (4 %). Mnoho podniků také nevyužívá žádné technologie ke sledování aktuální situace v řetězci či nemonitoruje svůj řetězec vůbec.

„I když z reality nepředvídatelných dodavatelských řetězců nelze zcela uniknout, moderní technologie dokáží dramaticky eliminovat ty nejhorší následky,“ řekl Andrew Kinder, senior viceprezident pro oblast výrobních řešení ve společnosti Infor. „Je skvělé, že téměř polovina dotázaných výrobců využívá analytických funkčností ke zvýšení transparentnosti dodavatelského řetězce, avšak skutečná hodnota přichází s nástroji umělé inteligence a strojového učení. Teprve ty dokáží predikovat události, nabídnout nejlepší alternativy a automatizovat reakci, což poskytuje výrobcům zásadní konkurenční výhodu.“

O společnosti Infor

Infor je vedoucí globální dodavatel podnikového cloudového softwaru pro specifická odvětví. Vyvíjíme ucelená řešení se zaměřením na unikátní potřeby konkrétních odvětví. Klíčové podnikové aplikace a služby Infor nabízejí významné provozní výhody, vysokou úroveň zabezpečení a rychlé nasazení. Více než 60 000 zákazníků ze 175 zemí se spoléhá na podporu našich 17 000 zaměstnanců k dosažení svých obchodních cílů. Jako člen skupiny Koch poskytujeme dostatečné finanční zázemí a dlouhodobou vizi pro vzájemně prospěšné a trvalé vztahy se svými zákazníky. Pro více informací navštivte www.infor.com.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com