Connect with us

Zprávy

Problematika ukládání dat pro chytrá a bezpečná města

Přestože technologické průlomy a zavádění digitálních technologií přinesly novou éru pokroku, může být někdy pro nezkušené oko těžké rozpoznat špičkové inovace v každodenním životě. Chytrá města jsou však klíčovou oblastí, kde nové technologie, jako je například chytré video, přímo a viditelně zvyšují životní úroveň.

Chytrá města využívají informační a komunikační technologie ke zvýšení provozní efektivity, sdílení informací s veřejností a poskytování kvalitnějších služeb místní samosprávy. Například pokrok v technologiích internetu věcí (IoT) umožnil propojení systémů veřejné dopravy, které využívají možnosti monitorování v reálném čase a sledování polohy a tras vozidel veřejné dopravy. Nejenže se tím zkracují časy spojů a omezují dopravní zácpy, ale také se zkracují čekací doby pro cestující a zvyšuje se jejich informovanost.

Chytrá města mají také důležitý bezpečnostní aspekt. Chytré videokamery nebo fotoaparáty využívají algoritmy umělé inteligence (AI) a hlubokého učení (DL) k analýze vizuálních dat v reálném čase a mohou odesílat příkazy z centra do zařízení využívajících AI rychleji, než je dokáže zpracovat člověk. Chytré technologie mohou jít dále než jen poskytovat data a umožnit zařízením uplatňovat inteligentní poznatky. Například kamery a dopravní vzorce analyzované umělou inteligencí mohou náležitým způsobem upravovat světelnou signalizaci, aby se zlepšil průjezd vozidel, omezily dopravní zácpy a znečištění ovzduší, a především zvýšila bezpečnost chodců.

V digitálně propojených městech se také nasazuje inteligentní video, které poskytuje důležitou pomoc při snižování kriminality. Například majitelé firem potřebují bezpečnostní kamery, aby mohli chránit svůj majetek, omezit krádeže v obchodech a sledovat incidenty zaměstnanců nebo zákazníků. Ve větším měřítku je analýza videa v reálném čase schopna také identifikovat a rozlišovat objekty, například odlišovat lidi od zvířat, a upozorňovat příslušné osoby nebo systémy, pokud se nacházejí na zakázaném místě.

Procesy při využívání chytrého videa

Chytré kamery se musí „naučit“ rozpoznávat objekty a dění a klasifikovat identifikované dění do kategorií, jako jsou anomální nebo normální. A právě zde jsou AI a DL potřebné pro trénování a učení. DL musí analyzovat obrovské množství dat, aby poskytovalo vysoce přesné výsledky. Klíčový je zde vývoj vyšších rozlišení videa, jako je například 4K, které kamerám CCTV umožní zachytit více dat ve vysoké kvalitě a z různých úhlů, což usnadní analýzu a posílí schopnosti chytrého videa do budoucna.

V odvětví chytrého videa prochází záznam videa ve velkém měřítku přechodnou fází: přešlo se od záznamu surových dat ze standardní kamery k provádění analýz v samotné kameře s umělou inteligencí. V minulosti bylo možné analyzovat data pouze na centralizovaném místě, například v datovém centru, avšak s nástupem zabudovaných čipů s umělou inteligencí, které se používají v technologiích chytrých měst, je možné analytické úkoly distribuovat. Při práci v měřítku chytrého města má zásadní roli schopnost distribuovat pracovní úkoly, což umožňuje rychlejší zpracování dat v koncových bodech v první linii.

S rostoucím rozšířením umělé inteligence a rozlišení 4K v chytrých videokamerách se zvyšuje poptávka po ukládání většího množství dat přímo v kameře. V současné době se využívá mnohem více typů kamer, například kamery zabudované v karoserii, kamery na palubní desce a nová zařízení a senzory internetu věcí (IoT). Video data jsou dnes tak bohatá, že je můžete analyzovat a vyvodit z nich mnoho cenných informací v reálném čase, nikoli až zpětně.

Role úložiště

Pro vývoj a efektivní fungování inteligentních video systémů je proto úložiště dat klíčové. Inteligentní architektury videa vyžadují inovativní technologie ukládání dat, které poskytují potřebnou flexibilitu, výkon, kapacitu a spolehlivost. Robustní zabudované úložiště musí být speciálně navrženo tak, aby vyhovovalo potřebám zařízení s více streamy, systémů hlubokého učení v daném zařízení a řešení pro trénování umělé inteligence.

Řešení pro ukládání dat, jako je řada WD PurpleTM Pro společnosti Western Digital, se vyvinula tak, aby poskytovala vysoké rychlosti přenosu a zápisu dat a také kapacitu zajišťující prvotřídní záznam videa. Společnost Western Digital má bohatou historii inovací, která sahá až k počátkům technologií pevných disků i technologií flash. Tato společnost úzce spolupracuje s tržními a inovačními lídry v oblasti chytrého videa, aby do hloubky porozuměla současnému a budoucímu pokroku v oblasti architektur s umělou inteligencí.

Řada WD Purple Pro je navržena s pokročilými funkcemi potřebnými pro špičková řešení chytrého videa, včetně kamer, síťových videorekordérů (NVR) a serverů pro analýzu videa. Je navržena pro nepřetržitý provoz, vysokou odolnost a náročné aplikace v oblasti umělé inteligence. Společnost Western Digital poskytuje technologii pro ukládání dat, která chrání a dodává obrazová data a pomáhá tak systémům předcházet ztrátám, zlepšovat povědomí o situaci a zvyšovat obchodní efektivitu. Doplnění těchto funkcí pro umělou inteligenci do produktové řady WD Purple Pro nakonec pomáhá vytvořit chytřejší, efektivnější a daty řízený svět.

Umělá inteligence s podporou úložiště

Zlepšení zpracování aplikací a výkonu jsou důležité pro zajištění toho, aby disky dokázaly držet krok s požadavky na funkce umělé inteligence, včetně porovnávání vzorů a rozpoznávání objektů. Díky kombinaci optimalizace záznamu video streamu se špičkovou odolností a kapacitou mají chytrá řešení videa a analytika umělé inteligence potřebné základy pro optimální provoz po tisíce hodin.

NVR a VMS (systémy pro správu videa) jsou stále chytřejší. Algoritmy hlubokého učení jdou nad rámec jednoduché detekce pohybu a umožňují pokročilé funkce, které přinášejí zlepšení v mnoha odvětvích a prostředích, včetně například maloobchodu, chytrých měst a zábavy. Systémy VMS s podporou umělé inteligence jsou navrženy pro nové grafické procesory (GPU) a centrální procesorové jednotky (CPU), aby se zlepšila celková schopnost hlubokého učení a zrychlily algoritmy související s identifikací objektů.

Síťové videorekordéry (NVR) s tímto hlubokým učením vyžadují větší úložnou kapacitu a sofistikovanější zpracování oproti jednotlivým kamerám, což jim umožňuje provádět pokročilejší analýzy, jako je vyhledávání konkrétního snímku z týdnů nebo měsíců uloženého videa nebo vytváření tepelných map provozu z hodin videa z maloobchodního dohledu.

Řada WD Purple Pro je speciálně navržena a zkonstruována pro vysoký výkon, kapacitu, spolehlivost a odolnost pro pokročilé chytré videorekordéry, zařízení a servery s nepřetržitým provozem a umělou inteligencí. Disky WD Purple Pro jsou vybaveny technologií umělé inteligence AllFrame™, která pomáhá snižovat ztráty snímků, zlepšuje celkové přehrávání videa a umožňuje nejen záznam 64 jednotlivých streamů HD, ale podporuje také až 32 streamů AI na disk pro analýzu hlubokého učení v systému.

Nejen inovace

Chytré video hraje zásadní roli při zvyšování veřejné bezpečnosti, například při podpoře bezpečného řízení vozidel prostřednictvím sledování pohybu vozového parku nebo při odhalování závad a odchylek ve výrobkové řadě, aby se zabránilo vzniku potenciálně nebezpečných výrobků. Chytré video je přínosem i pro domácí bezpečnostní systémy, jako jsou chytré systémy ochrany a varování.

Úspěch chytrého videa však závisí na robustní a odolné architektuře úložiště, která dokáže efektivně zvládat vysoké pracovní zatížení. S tím, jak se ve sféře bezpečnosti a logistiky rozšiřují případy používání chytrého videa, neměli bychom zapomínat na skryté složitosti ukládání dat.

 

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com