Zprávy

Předpovědi společnosti Dell Technologies pro rok 2024: Demokratizace AI, rozšíření moderního edge a princip zero trust

Společnost Dell Technologies zveřejnila předpovědi pro rok 2024, které vypracoval John Roese, její globální technologický ředitel, a které zdůrazňují nové trendy, jež budou formovat odvětví informačních technologií v následujících letech.

Hlavní technologické vize pro rok 2024 podle Johna Roese

  1. Debata o GenAI se přesune od teorie k praxi
  2. Zlepší se dodavatelský řetězec o ekosystém podnikové GenAI
  3. Princip zero trust se stane realitou
  4. Budou vznikat edge platformy

Bonusová vize: Propojení kvantových počítačů s GenAI

„Středobodem vesmíru pro rok 2024 je AI. Příští rok bude ve znamení zavádění umělé inteligence do praxe na periferii sítě, diverzifikace hardwarového fondu a jeho zabezpečení na principu zero trust (nulová důvěra). Vstupujeme do AI éry a musíme si uvědomit, že z dlouhodobé perspektivy bude umělá inteligence hnací silou architektonických změn v celém ekosystému IT po mnoho následujících let,“ říká John Roese, globální technologický ředitel společnosti Dell Technologies. „Aktivně přemýšlejte o umělé inteligenci, ale v kontextu ostatních architektur – jedině tak si zajistíte, že vaše vize a kroky povedou k dlouhodobému úspěchu.“

Umělá inteligence se dostává do centra pozornosti a přechází od teorie k praxi

Roese očekává, že debata o generativní umělé inteligenci přejde od teorie k praxi, přičemž se posune od nákladů na infrastrukturu a trénink modelů k nákladům na provoz a získávání výstupů.

„Přestože GenAI inspirovala k neuvěřitelně kreativním nápadům, jak změnit podnikání a svět, existuje jen velmi málo implementací GenAI reálně použitelných v podnikovém provozu. V průběhu roku 2024 dosáhne první vlna podnikových projektů generativní umělé inteligence takové úrovně vyspělosti, která odhalí její důležité dimenze, jež nebyly v počátečních fázích dostatečně zřejmé,“ říká Roese.

Podniky budou stále častěji přecházet od rozsáhlého experimentování ke strategickému pohledu shora dolů a vyberou několik málo projektů GenAI, které mohou mít skutečně transformační dopad.

Při pohledu do budoucna Roese očekává, že kvantové počítače vyřeší hlavní problém extrémních nároků na výpočetní zdroje potřebné pro GenAI a většinu rozsáhlých AI. Předpokládá, že kvantové počítače přinesou obrovský skok ve schopnostech systémů umělé inteligence. Očekává, že výpočetním základem moderní umělé inteligence se nakonec stanou hybridní kvantové systémy, v nichž bude její práce rozložena do řady různých výpočetních architektur, včetně kvantových výpočetních jednotek.

Rozšíření moderního edge a pokračující vláda multicloudu

Data budou i nadále hrát zásadní roli a jejich smysluplné využití bude klíčové jako zdroj obchodních příležitostí s transformačním potenciálem. Podle Roese si podniky uvědomí, že existují dva způsoby, jak vybudovat moderní edge – buď jako monolitické prostředí nebo jako multicloudovou edge platformu. Je přesvědčený, že cestou vpřed je volba druhé možnosti, a to „edge platformy“, kde se moderní edge stává rozšířením multicloudové infrastruktury.

Zero trust posiluje hranice

S demokratizací umělé inteligence a s přesunem stále větších objemů dat a prostředků k jejich zpracování na periferii sítě stoupá důležitost správy dat. Zvětšování prostoru pro hrozby zvyšuje význam vývoje architektur založených na skutečném principu zero trust a jejich mandatorního zavedení.

„Zero trust se stane výchozím principem, k němuž lidé směřují,“ říká Roese. „Je to správná odpověď na otázku, jak posílit kybernetickou bezpečnost. Očekáváme tedy, že zero trust bude vyžadována stále větší měrou po celém světě.“

Jak také poznamenává, projekt Fort Zero společnosti Dell přijde na trh v roce 2024 jako vůbec první komerční privátní cloudový systém založený na zero trust, který bude razit cestu zavádění tohoto konceptu v různých odvětvích.

Exit mobile version